circumstantial

 • 61EVIDENCE — Non Evidentiary Proceedings in Biblical Law The revelation of divine law is found not only in legislation but also in adjudication in particular cases (cf. Lev. 24:12–13; Num. 15:32–34; 27:1–8; Deut. 1:17), whether through Moses or judges or… …

  Encyclopedia of Judaism

 • 62la — LA1 prep. a. I. (Introduce complemente circumstanţiale de loc sau atribute care arată locul) 1. (Complementul indică direcţia sau ţinta unei mişcări, a unei acţiuni) S a dus la el. 2. (Complementul indică limita în spaţiu) Apa i a ajuns la umeri …

  Dicționar Român

 • 63de — DE1 conj. I. (Exprimă raporturi de subordonare) 1. (Introduce o propoziţie condiţională) În cazul că, dacă. 2. (Precedat de şi introduce o propoziţie concesivă) Cu toate că, deşi, şi dacă. Obraznicul, şi de i cu obraz, tot fără obraz se poartă. ♦ …

  Dicționar Român

 • 64Ad hominem — Personal attacks redirects here. For the Wikipedia policy, see Wikipedia:No personal attacks. An ad hominem (Latin for to the man or to the person ), short for argumentum ad hominem, is an attempt to negate the truth of a claim by pointing out a… …

  Wikipedia

 • 65direct evidence — see evidence Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996. direct evidence n …

  Law dictionary

 • 66D. B. Cooper — A 1972 F.B.I. composite drawing of D. B. Cooper Other names Dan Cooper Occupation Unknown Known for …

  Wikipedia

 • 67evidence — ev·i·dence 1 / e və dəns, ˌdens/ n [Medieval Latin evidentia, from Latin, that which is obvious, from evident evidens clear, obvious, from e out of, from + videns, present participle of videre to see]: something that furnishes or tends to furnish …

  Law dictionary

 • 68instrumental — INSTRUMENTÁL, Ă, instrumentali, e, adj. 1. Făcut, executat cu ajutorul instrumentelor. 2. (gram.; în sintagma) Complement circumstanţial instrumental = complement circumstanţial care arată mijlocul prin care se realizează o acţiune. – Din fr.… …

  Dicționar Român

 • 69pe — prep. I. (Introduce un complement direct). 1. (Complementul este exprimat printr un substantiv nume propriu sau nume comun care indică o fiinţă) Îl strig pe Ion. A împuşcat pe lup în cap. ♦ (Complementul este exprimat printr un substantiv comun… …

  Dicționar Român

 • 70întru — prep. (Mai ales urmat de un , o etc., cu elidarea vocalei finale) În. I. (Introduce un complement circumstanţial de loc) 1. (Arată starea sau acţiunea în interiorul unui spaţiu) A locui într un sat. 2. (Arată intrarea sau mişcarea în interiorul… …

  Dicționar Român