legătură

legătură
LEGĂTÚRĂ, legături, s.f. I. 1. Legare; mod de a uni două corpuri, prin care se limitează mobilitatea lor relativă şi care permite de obicei transmiterea unor mişcări de la unul la celălalt; joncţiune. ♦ spec. Mod de împletire a firelor de urzeală cu firele de bătătură. ♦ Cuplare a mai multor conductoare electrice, a mai multor acumulatoare, pile etc. ♦ Unire a unor particule care constituie o moleculă, un atom, un nucleu etc. ♢ Forţă de legătură = forţă care uneşte între ele particulele constitutive ale unui sistem material. Energie de legătură = energie eliberată la formarea unui sistem material. 2. Mijloc de comunicare (aeriană, telegrafică etc.). 3. Piesă, dispozitiv, obiect (flexibil) care uneşte sau fixează două sau mai multe obiecte, cu care este fixat, imobilizat cineva sau ceva. 4. Basma. ♦ (înv.) Cravată. ♦ Faşă, bandaj. 5. Scoarţele şi cotorul în care se află legată o carte. 6. Obiecte legate împreună (într-o pânză sau cu o sfoară, o curea etc.) spre a se păstra sau a se transporta mai uşor; sarcină, boccea; mănunchi. II. fig. 1. Relaţie între fenomene, persoane, colectivităţi etc. 2. Relaţie de rudenie, de dragoste sau de prietenie. ♦ (Mai ales la pl.) Relaţie, cunoştinţă printre oamenii de seamă sau influenţi. 3. Contact stabilit şi menţinut între diferite persoane, instituţii, state etc. ♢ Agent de legătură = agent care ţine un contact permanent între două unităţi militare, între două grupuri de comandă etc. Om de legătură = om care asigură contactul permanent între două instituţii, două întreprinderi etc. 4. (înv.) Acord, înţelegere, convenţie. 5. Concordanţă între părţile unei expuneri, ale unei argumentări. 6. (În loc. prep.) În legătură cu... = referitor la... – lat. ligatura.
Trimis de ionel_bufu, 21.05.2004. Sursa: DEX '98

LEGĂTÚRĂ s. 1. legătoare, (înv.) legământ. (O legătură cam şubredă.) 2. (rar) snop, (reg.) smoc. (O legătură de chei.) 3. (pop.) boccea. (Şi-a luat legătură şi a plecat.) 4. v. basma. 5. v. mănunchi. 6. (FILOZ.) legătură universală v. interdependenţă. 7. înlănţuire, (rar) suită. (O legătură logică răsturnată.) 8. v. relaţie. 9. raport, relaţie, (livr.) contingenţă, nex, (înv.) legământ, referinţă, (grecism înv.) schesis. (Ce legătură este între ...?) 10. v. contact. 11. v. unitate. 12. (chim.) legătură covalentă v. covalenţă; legătură de hidrogen = punte de hidrogen; legătură electrovalentă v. electrovalenţă; legătură heteropolară v. electrovalenţă, legătură homeopolară v. covalenţă; legătură ionică v. electrovalenţă. 13. (fiz.) legătură conductivă = legătură galvanică; legătură galvanică v. legătură conductivă. 14. comunicaţie. (S-a restabilit legătură între cele două oraşe.) 15. (text.) armură. (legătură de tricot.)
Trimis de siveco, 14.09.2007. Sursa: Sinonime

LEGĂTÚRĂ s. v. acord, angajament, aranjament, bandaj, coardă, combinaţie, contract, convenţie, cravată, descântec, farmec, faşă, îndatorire, înţelegere, învoială, învoire, legământ, magie, obligaţie, pact, pansament, sarcină, tifon, tranzacţie, vrajă, vrăjitorie.
Trimis de siveco, 14.09.2007. Sursa: Sinonime

legătúră s. f., g.-d. art. legătúrii; pl. legătúri
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

LEGĂTÚR//Ă legăturăi f. 1) Mod de reunire, de asamblare a două corpuri prin care se limitează mobilitatea lor relativă şi care permite, de obicei, transmiterea unor mişcări de la unul la celălalt. 2) Obiecte de acelaşi fel legate împreună; mănunchi. 3) Ansamblu de obiecte învelite în ceva; boccea. 4) Fâşie de tifon folosită pentru pansare; bandaj; faşă. 5) Copertele şi cotorul în care este legată o carte. 6) Mod de încrucişare a firelor la ţesut sau la tricotat. 7) Mijloc de comunicare între diferite puncte (rutiere, feroviare, aeriene, telefonice, radiofonice etc.); comunicaţie. 8) mai ales la pl. Relaţie între fenomene, obiecte, persoane, comunităţi. legăturăi de prietenie. 9) Concordanţă, consecvenţă între părţile unei expuneri. 10) Dispozitiv care leagă două sau mai multe piese, mecanisme, instalaţii. 11) chim. Forţă care leagă între ei atomii unei molecule. [G.-D. legăturii] /<lat. ligatura
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Legatura — Le ga*tu ra (l[asl] g[.a]*t[=oo] r[.a]), n. [It. See {Ligature}.] (Mus.) A tie or brace; a syncopation. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • legatura — s.f. [dal lat. tardo ligatura ]. 1. a. [operazione del legare: fare una l. stretta o lenta ] ▶◀ [con uno o più lacci] allacciatura, [formando dei nodi] annodatura. b. (estens.) [ciò che serve a legare: sciogliere la l. ] ▶◀ [➨ legame …   Enciclopedia Italiana

  • legatura — le·ga·tù·ra s.f. CO 1. il legare, il legarsi e il loro risultato: eseguire la legatura dei covoni, legatura stretta, lenta; legaccio, nodo con cui si lega: sciogliere una legatura; punto in cui qcs. è legato 2. rilegatura di un libro 3. TS chir.… …   Dizionario italiano

  • legatura — {{hw}}{{legatura}}{{/hw}}s. f. 1 Il legare | Ciò che serve a legare | Punto in cui una cosa è legata. 2 Arte e tecnica di riunire insieme le varie segnature di un opera per costituire il volume e dargli una veste più elegante e duratura. 3 (mus.) …   Enciclopedia di italiano

  • legãtúrã — s. f., g. d. art. legãtúrii; pl. legãtúri …   Romanian orthography

  • legatura — pl.f. legature …   Dizionario dei sinonimi e contrari

  • legatura — ит. [легату/ра] лигатура, лига; то же, что ligatura …   Словарь иностранных музыкальных терминов

  • legatura — s. f. 1. laccio, legaccio, cappio, legame, legamento, nodo, allacciatura 2. (di libro) rilegatura 3. (oref.) incastonatura …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

  • racord — RACÓRD, racorduri, s.n. 1. Legătură, contact între două părţi ale unei lucrări sau între două elemente ale unui întreg. 2. Piesă (constituită din una sau din două părţi tubulare cu piuliţe) cu care se face legătura între două conducte şi prin… …   Dicționar Român

  • relaţie — RELÁŢIE, relaţii, s.f. 1. Legătură, conexiune, raport între lucruri, fapte, idei, procese sau între însuşirile acestora. ♦ (În logica matematică) Conexiune între doi sau mai mulţi termeni (în mulţimea perechilor ordonate de elemente ale unei… …   Dicționar Român

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”