indicator

indicator
INDICATÓR, -OÁRE, indicatori, -oare, adj., s.n., s.m. I. adj. Care indică, care face cunoscut. II.1. s.n. Aparat, instrument, dispozitiv care serveşte la indicarea anumitor mărimi, fenomene, informaţii etc. ♢ Indicator de pantă = inclinometru. Indicator de acord; ochi magic. 2. s.n. Semnal, simbol etc. care serveşte la indicarea direcţiei, distanţei sau etapelor unui drum. 3. s.m. Expresie numerică cu ajutorul căreia se caracterizează cantitativ un fenomen social-economic din punctul de vedere al compoziţiei, structurii, schimbării în timp, al legăturii reciproce cu alte fenomene etc. 4. s.n. Text tipărit care serveşte ca îndrumător într-un anumit domeniu. Indicator de preţuri. 5. s.m. Substanţă cu ajutorul căreia se determină caracterul acid sau bazic al altei substanţe ori sfârşitul unei reacţii chimice. – Din fr. indicateur.
Trimis de valeriu, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

INDICATÓR adj., s. 1. adj. îndrumător, (rar) indicativ. (Un semnal indicator.) 2. s. arătător. (indicator la un manometru.) 3. s. coordonator, jalon, reper, semn. (Ca indicator se află un stâlp de piatră.) 4. s. indicator de acord v. ochi magic; indicator de sintonie v. ochi magic. 5. s. indicator radioactiv v. trasor. 6. s. semnal. (indicator de circulaţie.)
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

indicatór adj. m., pl. indicatóri; f. sg. şi pl. indicatoáre
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

indicatór (expresie numerică, substanţă) s. m., pl. indicatóri
Trimis de siveco, 06.02.2008. Sursa: Dicţionar ortografic

indicatór (dispozitiv, semnal, text) s. n., pl. indicatoáre
Trimis de siveco, 06.02.2008. Sursa: Dicţionar ortografic

INDICAT//ÓR1 indicatoroáre (indicatoróri, indicatoroáre) Care indică; care furnizează o indicaţie. /<fr. indicateur
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

INDICAT//ÓR2 indicatoroáre n. 1) Semn (săgeată, tăbliţă etc.) care indică direcţia sau distanţa. indicator rutier. indicator kilometric. 2) Ac la instrumentele de măsurat care indică valorile unei mărimi variabile; indice; arătător. 3) Lucrare tipărită care furnizează informaţii privitoare la un anumit domeniu. indicator bibliografic. indicator de preţuri. /<fr. indicateur
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

INDICATÓR3 indicatori m. 1) chim. Substanţă care, prin schimbarea culorii, semnalează caracterul acid sau bazic al altei substanţe ori sfârşitul unei reacţii chimice. 2) Expresie numerică ce caracterizează din punct de vedere cantitativ un fenomen social-economic. /<fr. indicateur
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

INDICATÓR, -OÁRE adj. Care indică, care face cunoscut. // s.n. 1. Aparat care arată valoarea unei mărimi măsurate. 2. Semn de indicare a direcţiei, a distanţei pe un drum etc. 3. Lucrare folosită ca îndrumător. // s.m. Substanţă care, printr-o modificare a culorii sale, indică caracterul acid sau bazic al altei substanţe. // s.f. (mat.) Curbă auxiliară care ajută la studiul curbelor şi al suprafeţelor. [cf. fr. indicateur].
Trimis de LauraGellner, 06.02.2008. Sursa: DN

INDICATÓR, -OÁRE I. adj. care indică, face cunoscut. II. s. n. 1. aparat, instrument, element care arată valoarea unei mărimi măsurate. 2. panou de semnalizare a direcţiei, a distanţei pe un drum etc. 3. lucrare ca îndrumător. III. s. m. 1. expresie numerică ce caracterizează cantitativ un fenomen sau proces, ori îi defineşte evoluţia. 2. substanţă care, printr-o modificare a culorii sale, indică caracterul acid sau bazic al altei substanţe. 3. plantă care, prin prezenţa sau absenţa sa într-un ecosistem, indică caracterul sau intensitatea acestuia. IV. s. f. (mat.) curbă auxiliară care ajută la studiul curbelor şi al suprafeţelor. (< fr. indicateur)
Trimis de raduborza, 06.02.2008. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Indicator — Indicator …   Wikipédia en Français

  • Indicator — may mean:* pH indicator, a chemical detector for protons in acid base titrations * Redox indicator, a chemical detector for redox titrations * Complexometric indicator, a chemical detector for metal ions in complexometric titrations * Zeta… …   Wikipedia

  • Indicator — In di*ca tor ([i^]n d[i^]*k[=a] t[ e]r), n. [L.: cf. F. indicateur.] [1913 Webster] 1. One who, or that which, shows or points out; as, a fare indicator in a street car. [1913 Webster] 2. (Mach.) A pressure gauge; a water gauge, as for a steam… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • indicator — (n.) 1660s, from L.L. indicator, agent noun from indicare (see INDICATION (Cf. indication)). As a finger muscle, from 1690s …   Etymology dictionary

  • Indicātor — (lat.), 1) der Streckmuskel des Zeigefingers; 2) (Honigkukuk), Gattung der kukuksartigen Klettervögel …   Pierer's Universal-Lexikon

  • indicator — I noun attestant, attester, augury, auspice, badge, beacon, clue, cue, emblem, ensign, flag, foreshadowing, harbinger, herald, hint, index, informant, informer, landmark, mark, note, pointer, precursor, prognostic, semaphore, sign, stamp, symbol …   Law dictionary

  • indicator — [n] sign barometer, beacon, clue, dial, gauge, guide, hint, index, mark, meter, omen, pointer, signal, symbol, warning; concepts 274,529,673,689 …   New thesaurus

  • indicator — ► NOUN 1) a thing that indicates a state or level. 2) a gauge or meter of a specified kind. 3) a flashing light on a vehicle to show that it is about to change lanes or turn. 4) Brit. an information board or screen in a railway station, airport,… …   English terms dictionary

  • indicator — [in′di kāt΄ər] n. 1. a person or thing that indicates; specif., a) any device, as a gauge, dial, register, or pointer, that measures or records and visibly indicates b) an apparatus that diagrams the varying fluid pressure of an engine in… …   English World dictionary

  • indicator — Used in the context of general equities. technical or fundamental measurement that securities analysts use to forecast the market s direction, such as investment advisory sentiment, volume of stock trading, direction of interest rates, and buying …   Financial and business terms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”