reducere

reducere
REDÚCERE, reduceri, s.f. 1. Acţiunea de a reduce şi rezultalul ei. ♦ Micşorare, scădere, diminuare. 2. (med.) Metodă ortopedică prin care oasele luxate sau fracturate sunt puse la loc; reducţie. 3. Operaţie logică care constă în probarea validităţii modurilor silogistice, pornind de la considerentul că numai modurile primei figuri silogistice sunt valide, urmând ca validitalea celorlalte moduri să fie probată. ♢ Reducere la absurd = demonstrare a adevărului unei teze prin arătarea faptului că teza contrară este falsă. – v. reduce.
Trimis de IoanSoleriu, 03.07.2004. Sursa: DEX '98

Reducere ≠ amplificare, mărire, sporire
Trimis de siveco, 03.08.2004. Sursa: Antonime

REDÚCERE s. 1. v. descreştere. 2. (med.) reducţie. (reducere a unui os luxat.) 3. diminuare, micşorare, usurare. (reducere încărcăturii unei nave.) 4. v. pierdere. 5. v. scurtare. 6. v. prescurtare. 7. descreştere, diminuare, împuţinare, micşorare, scădere, (înv.) puţinare. (reducere numărului de ...) 8. descreştere, micşorare, scădere, scurtare. (reducere zilei, în timpul toamnei.) 9. v. micşorare. 10. v. atenuare. 11. v. ieftinire. 12. v. micşorare. 13. v. rabat. 14. v. simplificare. 15. v. limitare.
Trimis de siveco, 04.11.2008. Sursa: Sinonime

REDÚCERE s. v. readucere.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

redúcere s. f. ducere
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

REDÚCER//E reducerei f. 1) v. A REDUCE şi A SE REDUCE. 2) Operaţie chirurgicală care are drept scop de a pune la loc un os luxat sau un organ deplasat. 3) Operaţie logică prin care se verifică corectitudinea concluziei silogistice. ♢ reducere la absurd metodă de demonstrare a adevărului unei teze prin dovedirea că teza contrară este falsă. /v. a se reduce
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

REDÚCERE s.f. Acţiunea de a reduce şi rezultatul ei. ♦ Micşorare (a preţurilor). ♦ (med.) Reducţie (2). ♦ (log.) Procedeu prin care se probează corectitudinea modurilor silogistice. ♦ Reducere la absurd = dovedirea adevărului unei legi prin demonstrarea faptului că acceptarea tezei contradictorii duce la consecinţe absurde. [< reduce].
Trimis de LauraGellner, 13.09.2007. Sursa: DN

REDÚCERE s. f. 1. acţiunea de a (se) reduce. 2. (mat.) simplificare pe bază de calcul a unei (in)egalităţi. 3. reacţie în care un atom sau un ion câştigă electroni: scădere a stării de oxidaţie a unei substanţe ionice. 4. (log.) procedeu prin care se probează corectitudinea modurilor silogistice. o reducere la absurd = dovedirea adevărului unei legi prin demonstrarea faptului că acceptarea tezei contradictorii duce la consecinţe absurde. 5. (med.) reducţie (4). (< reduce)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • Reducere — Formindske; sætte i led igen. Afilte. Gøre forhutlet. Forenkle en ligning …   Danske encyklopædi

 • reducere — re·dù·ce·re v.tr. OB LE var. → ridurre …   Dizionario italiano

 • redúcere — s. f., pl. redúceri …   Romanian orthography

 • reducere — re|du|ce|re vb., r, de, t (formindske) …   Dansk ordbog

 • ad primam materiam reducere — ad pri|mam ma|te|ri|am [re|du|ce|re] [ (...ts...)] <lat. > in den vorigen Stand (Erststand) [(zurückver)setzen] …   Das große Fremdwörterbuch

 • réduire — [ redɥir ] v. tr. <conjug. : 38> • fin XIIe; lat. reducere « ramener », de ducere « conduire » I ♦ (v. 1560) Remettre en place (un os, un organe déplacé). Par ext. « le médecin, s étant procuré des planchettes et des bandes, lui réduisait… …   Encyclopédie Universelle

 • rabat — RABÁT, rabaturi, s.n. Reducere de preţ faţă de preţul cu amănuntul al mărfii. (În sintagma) Rabat comercial = parte din preţul de vânzare cu amănuntul, stabilită ca o cotă procentuală, destinată să acopere cheltuielile de circulaţie şi să asigure …   Dicționar Român

 • reduce — REDÚCE, redúc, vb. III. tranz. 1. A micşora, a scădea, a diminua (ca proporţii, cantitate, intensitate). ♦ spec. A micşora dimensiunile unei hărţi, ale unei piese etc., păstrând aceleaşi proporţii între elementele componente; a reproduce la… …   Dicționar Român

 • micşorare — MICŞORÁRE, micşorări, s.f. Acţiunea de a (se) micşora şi rezultatul ei; diminuare, descreştere; scădere, reducere, împuţinare. – v. micşora. Trimis de LauraGellner, 13.09.2007. Sursa: DEX 98 Micşorare ≠ creştere, mărire, sporire Trimis de… …   Dicționar Român

 • scont — SCONT, sconturi, s.n. Operaţie prin care o bancă comercială cumpără o cambie de la beneficiarul ei înainte ca aceasta să ajungă la scadenţă. Trimis de MihaelaStan, 13.09.2007. Sursa: DLRC SCONT, sconturi, s.n. 1. Operaţie de credit care constă… …   Dicționar Român

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”