reduce

reduce
REDÚCE, redúc, vb. III. tranz. 1. A micşora, a scădea, a diminua (ca proporţii, cantitate, intensitate). ♦ spec. A micşora dimensiunile unei hărţi, ale unei piese etc., păstrând aceleaşi proporţii între elementele componente; a reproduce la dimensiuni mai mici. ♦ (mat.; în expr.) A reduce o fracţie = a suprima factorii comuni de la numitorul şi de la numărătorul unei fracţii. 2. A restrânge, a limita, a mărgini. ♢ expr. A reduce pe cineva la tăcere = a face pe cineva să nu mai spună nimic. ♦ A aduce pe cineva într-o stare de inferioritate, într-o situaţie mai proastă (în raport cu cea pe care a avut-o). 3. A scoate oxigenul dintr-o combinaţie cu ajutorul unui agent chimic. 4. (înv.) A cuceri, a subjuga, a cotropi. [Perf. s. redusei, part. redus] – Din lat. reducere, fr. réduire.
Trimis de IoanSoleriu, 18.04.2008. Sursa: DEX '98

A (se) reduce ≠ a (se) mări, a spori
Trimis de siveco, 03.08.2004. Sursa: Antonime

A reduce ≠ a adăuga, a amplifica, a spori
Trimis de siveco, 03.08.2004. Sursa: Antonime

REDÚCE vb. 1. v. descreşte. 2. v. micşora. 3. a (se) mici, a (se) micşora, a scădea. (S-a reduce raţia.) 4. v. scurta. 5. v. prescurta. 6. a descreşte, a (se) diminua, a (se) împuţina, a (se) micşora, a scădea, (înv.) a (se) puţina. (Numărul lor se reduce continuu.) 7. v. împuţina. 8. a (se) împuţina, a (se) micşora, a (se) restrânge, a scădea, (înv. şi reg.) a (se) strâmta. (Locurile de păşune s-au reduce.) 9. a descreşte, a se mici, a se micşora, a scădea, a se scurta. (Toamna, ziua se reduce, iar noaptea creşte.) 10. v. încetini. 11. v. atenua. 12. a mic-şora, (înv. fig.) a îngusta. (A reduce valoarea a ceva.) 13. a lăsa, a micşora, a scădea. (A mai reduce din preţ.) 14. v. ieftini. 15. a micşora, a scădea, (fig.) a îndulci. (I-a mai reduce pedeapsa, sentinţa.) 16. v. sim-plifica. 17. a se limita, a se mărgini, a se mulţumi, a se restrânge, a se rezuma. (S-a reduce la strictul necesar.) 18. v. limita. 19. a constrânge, a obliga, a sili. (L-a reduce la tăcere.)
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

REDÚCE vb. v. cuceri, ocupa, readuce, subjuga, supune.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

redúce vb. duce
Trimis de siveco, 19.10.2007. Sursa: Dicţionar ortografic

A REDÚCE redúc tranz. 1) A face să se reducă; a împuţina; a scădea; a micşora; a diminua; a descreşte. ♢ reduce la tăcere a face să nu spună nimic. 2) mat. (fracţii sau expresii algebrice) A micşora printr-un divizor comun; a simplifica. 3) A elibera din serviciu în urma micşorării statelor de funcţiune. 4) chim. (oxi-genul) A elimina dintr-o combinaţie, dintr-o substanţă cu ajutorul unui agent chimic. /<lat. reducere, fr. réduire
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

A SE REDÚCE se redúce intranz. 1) A deveni mai mic la număr, dimensiune sau intensitate; a se micşora; a se împuţina; a scădea; a descreşte; a se diminua. 2) A avea drept esenţă; a se rezuma. /<lat. reducere, fr. réduire
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

REDÚCE vb. III. tr. 1. A micşora, a scădea. ♦ A simplifica o fracţie sau o expresie algebrică. 2. A restrânge, a limita. 3. (chim.) A elimina oxigenul dintr-o combinaţie. 4. A duce pe cineva sau ceva într-o stare de inferioritate, într-o situaţie mai rea. [P.i. redúc. / < lat. reducere, cf. fr. réduire].
Trimis de LauraGellner, 10.03.2007. Sursa: DN

REDÚCE vb. I. tr. 1. a micşora, a diminua, a scădea. 2. (mat., chim.) a efectua o reducere. 3. a restrânge, a limita. 4. a aduce pe cineva într-o stare de inferioritate, într-o situaţie mai rea. o (fam.) a reduce la tăcere = a face pe cineva să nu mai poată spune nimic. II. refl. a se restrânge, a se limita (la). (< lat. reducere, fr. réduire)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

redúce (redúc, ús), vb. – A diminua. fr. réduire adaptat la conjug. lui a duce.
Trimis de blaurb, 14.11.2008. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Reduce — Re*duce (r[ e]*d[=u]s ), v. t. [imp. & p. p. {Reduced} ( d[=u]st ),; p. pr. & vb. n. {Reducing} ( d[=u] s[i^]ng).] [L. reducere, reductum; pref. red . re , re + ducere to lead. See {Duke}, and cf. {Redoubt}, n.] 1. To bring or lead back to any… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • reduce — re‧duce [rɪˈdjuːs ǁ rɪˈduːs] verb [transitive] to make something less or smaller in price, amount, or size: • Jobs have been cut in order to reduce costs. • Prices have been reduced by 20%. reduce something (from something) to something …   Financial and business terms

  • reduce — re·duce /ri düs, dyüs/ vt re·duced, re·duc·ing 1: to make smaller 2 a: to convert (a chose in action) into a chose in possession enforcement action sought to reduce to possession her property interest in the...determination of money damages… …   Law dictionary

  • Reduce — Saltar a navegación, búsqueda REDUCE es un programa de uso general de álgebra computacional (CAS) encaminado hacia usos en física. Comenzó a ser desarrollado desde la década de 1960 por Anthony Hearn, desde enctonces, muchos científicos de todo… …   Wikipedia Español

  • reduce — ► VERB 1) make or become smaller or less in amount, degree, or size. 2) (reduce to) change (something) to (a simpler or more basic form). 3) (reduce to) bring to (an undesirable state or action). 4) boil (a sauce or other liquid) so that it… …   English terms dictionary

  • reduce — [v1] make less; decrease abate, abridge, bankrupt, bant, break, cheapen, chop, clip, contract, curtail, cut, cut back, cut down, debase, deflate, depreciate, depress, diet, dilute, diminish, discount, drain, dwindle, go on a diet*, impair,… …   New thesaurus

  • reduce — [ri do͞os′, ridyo͞os′] vt. reduced, reducing [ME reducen < L reducere, to lead back < re , back + ducere, to lead: see DUCT] 1. a) to lessen in any way, as in size, weight, amount, value, price, etc.; diminish b) to put into a simpler or… …   English World dictionary

  • reduce — (v.) late 14c., bring back, from O.Fr. reducer (14c.), from L. reducere, from re back (see RE (Cf. re )) + ducere bring, lead (see DUKE (Cf. duke) (n.)). Sense of to lower, diminish, lessen is from 1787. Etymological sense preserved in military… …   Etymology dictionary

  • reduce — / rɛdutʃe/ s.m. e f. [dal lat. redux ŭcis, der. di ducĕre guidare , col pref. re  ]. 1. [chi ritorna dalla guerra] ▶◀ ex combattente. 2. (estens.) [chi è appena uscito da un esperienza negativa, con la prep. da : essere r. da una lunga malattia ] …   Enciclopedia Italiana

  • reduce — 1 *decrease, lessen, diminish, abate, dwindle Analogous words: *shorten, abridge, abbreviate, curtail, retrench: *contract, shrink, condense Contrasted words: *increase, augment, enlarge, multiply: *extend …   New Dictionary of Synonyms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”