protest

protest
PROTÉST, proteste, s.n. 1. Faptul de a protesta; manifestare energică împotriva unei acţiuni considerate ca nejustă; opoziţie hotărâtă; (concr.) act scris prin care se exprimă o asemenea manifestare; protestaţie. ♢ Notă de protest = act prin care un guvern dezaprobă un act săvârşit de guvernul altei ţări şi considerat contrar tratatelor sau normelor de drept internaţional. 2. Act public prin care organele judecătoreşti constată neplata la scadenţă a unei poliţe. – Din protesta (derivat regresiv).
Trimis de ana_zecheru, 24.08.2008. Sursa: DEX '98

PROTÉST s. 1. (rar) protestaţie, (înv.) protes-tăciune. (Şi-a exprimat cu vehemenţă protestul.) 2. crâc-neală, crâcnire, murmur, (pop.) cârteală, (înv.) răpştire. (Nu se aude nici un protest.) 3. (fin.) protestare, (rar) protestaţie. (protestul unei poliţe.)
Trimis de siveco, 24.08.2008. Sursa: Sinonime

protést s. n., pl. protéste
Trimis de siveco, 24.08.2008. Sursa: Dicţionar ortografic

PROTÉST proteste n. 1) Manifestare deschisă prin care o persoană îşi exprimă dezacordul faţă de o acţiune socotită ca fiind ilegitimă sau injustă. 2) (în relaţiile internaţionale) Atitudine oficială de dezacord a unui stat faţă de acţiunile injuste sau periculoase ale altui stat. /<lat. protestum, it. protesto
Trimis de siveco, 24.08.2008. Sursa: NODEX

PROTÉST s.n. Act de protestare, opoziţie; cerere, intervenţie făcută contra unor încălcări, a unor acţiuni nedrepte etc. ♦ Notă de protest = comunicare scrisă către un guvern prin care se ia atitudine împotriva unor acte săvârşite de acest guvern contrar tratatelor sau normelor de drept internaţional. [pl. -te, -turi. / < it. protesto].
Trimis de LauraGellner, 24.08.2008. Sursa: DN

PROTÉST s. n. 1. manifestare energică împotriva unor încălcări, a unor acţiuni nedrepte etc. 2. formă a demersului diplomatic prin care un guvern ia atitudine împotriva unor acte săvârşite de guvernul altui stat, pe care le consideră contrare tratatelor sau normelor de drept internaţional. 3. act public prin care organele judecătoreşti constată neplata la scadenţă a unei poliţe. (< lat. protestum, it. protesta)
Trimis de raduborza, 24.08.2008. Sursa: MDN

PROTÉST, proteste, s.n. 1. Faptul de a protesta; opoziţie hotărâtă, manifestare energică împotriva unei acţiuni considerate ca nejustă. ♢ Notă de protest = comunicare scrisă prin care un guvern ia atitudine împotriva unui act săvârşit de guvernul altei ţări şi considerat contrar tratatelor sau normelor de drept internaţional. 2. (În economia capitalistă) Act public prin care organele judecătoreşti constată neplata la scadenţă a unei poliţe. [pl. şi: (înv.) protesturi] – Postverbal al lui protesta.
Trimis de gall, 24.08.2008. Sursa: DLRM

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:
(solemnly), , , , , , , , , (solemnly), , , , (made in a formal manner against something)


Look at other dictionaries:

  • protest — pro·test n 1: a solemn declaration of opinion and usu. of disagreement: as a: a solemn written declaration by a notary public or U.S. consul on behalf of the holder of an instrument (as a note) announcing dishonor and declaring the liability of… …   Law dictionary

  • protest — pròtest m DEFINICIJA 1. čin protestiranja, izražavanja nezadovoljstva i neslaganja s čim; prosvjed [izraziti protest] 2. individualni ili organizirani javni skup [organizirati protest] 3. pravn. a. u građanskom pravu, isprava kojom nadležno… …   Hrvatski jezični portal

  • protest — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. protesteście {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} energiczny, zdecydowany sprzeciw, wystąpienie skierowane przeciw czemuś, co uważa się za niesłuszne, niewłaściwe; opozycja,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Protest — Pro*test , v. i. [imp. & p. p. {Protested}; p. pr. & vb. n. {Protesting}.] [F. protester, L. protestari, pro before + testari to be a witness, testis a witness. See {Testify}.] 1. To affirm in a public or formal manner; to bear witness; to… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Protest — Pro*test , v. t. 1. To make a solemn declaration or affirmation of; to proclaim; to display; as, to protest one s loyalty. [1913 Webster] I will protest your cowardice. Shak. [1913 Webster] 2. To call as a witness in affirming or denying, or to… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • protest — mid 14c. (implied in protestation) solemn declaration, from L. protestari declare publicly, testify, protest, from pro forth, before + testari testify, from testis witness (see TESTAMENT (Cf. testament)). Original sense preserved in to protest… …   Etymology dictionary

  • Protest — Pro test, n. [Cf. F. prot[^e]t, It. protesto. See {Protest}, v.] 1. A solemn declaration of opinion, commonly a formal objection against some act; especially, a formal and solemn declaration, in writing, of dissent from the proceedings of a… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • protest — 1. The noun is pronounced with the stress on the first syllable, and the verb with the stress on the second syllable. 2. • Anatoly Koryagin, who has been imprisoned for protesting the use of psychiatry for political purposes New Yorker, 1987.… …   Modern English usage

  • protest — Protest. s. m. Terme de Banque. Acte par lequel, faute d acceptation ou de payement d une lettre de change, on declare que celuy sur qui elle est tirée & son correspondant seront tenus de tous les prejudices qu on en recevra. Faire un protest par …   Dictionnaire de l'Académie française

  • protest — see MASCULINE PROTEST …   Medical dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”