murmur

murmur
MÚRMUR, murmure, s.n. 1. Succesiune de sunete (slab şi monoton articulate), de cuvinte rostite încet şi neclar; zgomot confuz de voci; rumoare, murmuială. ♦ p. anal. Zgomot surd şi continuu produs de un motor sau de o maşină în acţiune; zumzet, bâzâit. ♦ Exprimare a unei nemulţumiri, a unei dezaprobări prin cuvinte rostite cu jumătate de glas; protest înfundat al unei mulţimi; cârteală, murmurare. 2. Zgomot uşor, prelung şi monoton produs de o apă curgătoare, de frunzişul mişcat de vânt etc. – Din lat. murmur, fr. murmure.
Trimis de ana_zecheru, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

MÚRMUR s. 1. susur, zumzet, zvon. (murmur de glasuri îndepărtate.) 2. v. protest. 3. v. foşnet. 4. v. clipocit.
Trimis de siveco, 06.09.2008. Sursa: Sinonime

múrmur s. n., pl. múrmure
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

MÚRMUR murmure n. 1) Zgomot surd şi confuz de voci; rumoare; freamăt. 2) Zgomot monoton şi continuu, produs de un motor sau de o maşină în acţiune. 3) Zgomot continuu, uşor şi monoton, produs de unele fenomene naturale (ape curgătoare, vânt etc.). 4) Protest al unei mulţimi, manifestat prin producerea simultană a unor sunete surde şi confuze. /<lat. murmur, fr. murmure
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

MÚRMUR s.n. Şoaptă; susur, freamăt. [cf. lat. murmur, fr. murmure].
Trimis de LauraGellner, 15.11.2006. Sursa: DN

MÚRMUR s. n. şoaptă; susur, freamăt. (< lat. murmur, fr. murmure)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Murmur — usually means: Murmur (speech), a soft sounded and quiet utterance/talking under your breath so it is hard to understand what the speaker is saying Breathy voice, a type of phonation in speech It can also refer to: Contents 1 Medical 2 Music 3… …   Wikipedia

  • Murmur — Album par R.E.M. Sortie  États Unis 12 avril 1983 …   Wikipédia en Français

  • Murmur — Studioalbum von R.E.M. Veröffentlichung April 1983 Label I.R.S. Records Format …   Deutsch Wikipedia

  • murmur — [mʉr′mər] n. [ME murmure < OFr < L, a murmur, roar, muttering < IE echoic base * mormor , *murmur > Sans marmara , Gr mormurein] 1. a low, indistinct, continuous sound, as of a stream, far off voices, etc. 2. a mumbled or muttered… …   English World dictionary

  • Murmur EP — by The Sight Below Released October 27, 2009 …   Wikipedia

  • Murmur — Студийный альбом R.E.M. Дата выпуска Апрель 1983 (США) …   Википедия

  • Murmur — Mur mur, v. i. [imp. & p. p. {Murmured}; p. pr. & vb. n. {Murmuring}.] [F. murmurer, L. murmurare, murmurari, fr. murmur murmur; cf. Gr. ? to roar and boil, said of water, Skr. marmara a rustling sound; prob. of imitative origin.] 1. To make a… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Murmur — Mur mur, n. [F. murmure: cf. L. murmur. CF. {Murmur}, v. i.] 1. A low, confused, and indistinct sound, like that of running water. [1913 Webster] 2. A complaint half suppressed, or uttered in a low, muttering voice. Chaucer. [1913 Webster] Some… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Murmur — Mur mur, v. t. To utter or give forth in low or indistinct words or sounds; as, to murmur tales. Shak. [1913 Webster] The people murmured such things concerning him. John vii. 32. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • murmur — index speak Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 murmur …   Law dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”