logic

logic
LÓGIC, -Ă, logici, -ce s.f., adj. I. s.f. 1. Ştiinţă a demonstraţiei, al cărei obiect este stabilirea condiţiilor corectitudinii gândirii, a formelor şi a legilor generale ale raţionării corecte. ♢ Logică generală = logică clasică, de tradiţie aristotelică, care studiază formele logice fundamentale (noţiunea, judecata, raţionamentul), precum şi principiile gândirii. Logică matematică (sau simbolică) = ramură a logicii care cercetează operatorii logici şi care are ca obiect aplicarea metodelor matematice în domeniul logicii formale, în electronică, cibernetică, lingvistică; logistică. Logică dialectică = concepţie filozofică a logicii de pe poziţiile materialismului dialectic, care studiază dialectica formelor logice, raportul lor cu conţinutul. 2. Gândire justă, raţionament corect, consecvent şi temeinic. ♦ Fel de a gândi al cuiva. 3. Cerinţă firească, temei raţional, raţiune. II. 1. adj. Potrivit cu regulile logicii (I); raţional, just, întemeiat, corect. ♢ Cap logic = minte care gândeşte raţional; persoană care gândeşte întemeiat, raţional. 2. (fiz., în sintagma) ♢ Circuit logic = circuit electronic sau electromecanic în calculatoarele electronice, cu ajutorul căruia se pot efectua operaţii logice elementare. 3. (În sintagmele) Diagramă (sau schemă) logică = reprezentare grafică a unui algoritm; organigramă. – Din fr. logique.
Trimis de RACAI, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

Logic ≠ absurd, alogic, nelogic, ilogic
Trimis de siveco, 03.08.2004. Sursa: Antonime

LÓGIC adj., adv. 1. adj. raţional. (Judecată logic.) 2. adj., adv. coerent, (fig.) legat. (Bine şi logic vorbeşte; vorbire logic.) 3. adj. v. fundamentat.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

OPERATOR LÓGIC s. (log.) conector, functor.
Trimis de siveco, 05.08.2004. Sursa: Sinonime

lógic adj. m., pl. lógici; f. sg. lógică, pl. lógice
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

LÓGI//C logiccă (logicci, logicce) şi adverbial Care ţine de logică; propriu logicii; raţional. /<fr. logique
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

LÓGIC, -Ă adj. 1. Conform regulilor logicii; raţional; just, întemeiat. 2. (fiz.) Circuit logic = circuit folosit în calculatoarele electronice pentru operaţii logice elementare. [cf. fr. logique].
Trimis de LauraGellner, 18.05.2005. Sursa: DN

LÓGIC, -Ă I. adj. 1. conform regulilor logicii; raţional; just, întemeiat. 2. circuit logic = circuit în calculatoarele electronice pentru operaţii logice elementare. 3. (inform.) schemă logică = reprezentare grafică a unui algoritm în vederea programării; logigramă. II. s. f. 1. ştiinţă a demonstraţiei care studiază formele şi legile gândirii, ale raţionării corecte. o logic simbolică (sau matematică) = ramură a logicii care foloseşte în cercetare procedeul logico-matematic; logistică; ă ştiinţei = disciplină care cercetează produsele activităţii ştiinţifice; ipoteze, teorii, concepte etc. 2. gândire justă, raţionament corect, temeinic. 3. cerinţă firească, temei, raţiune. (< fr. logique)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Logic — logic …   Philosophy dictionary

  • Logic — • A historical survey from Indian and Pre Aristotelian philosophy to the Logic of John Stuart Mill Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Logic     Logic      …   Catholic encyclopedia

  • Logic — Pro Entwickler: Apple Inc. Aktuelle Version: 8.0.2 (20. Mai 2008) Betriebssystem: Mac OS X Kategorie …   Deutsch Wikipedia

  • LOGIC — (Heb. חָכְמַת הַדִּבּוּר or מְלֶאכֶת הַהִגַּיוֹן), the study of the principles governing correct reasoning and demonstration. The term logic, according to Maimonides, is used in three senses: to refer to the rational faculty, the intelligible in… …   Encyclopedia of Judaism

  • logic — lo‧gic [ˈlɒdʒɪk ǁ ˈlɑː ] noun [uncountable] 1. COMMERCE commercial/​economic/​industrial logic a way of thinking and making good judgements that is connected to a particular area of business, the economy etc: • Their takeover bid appears to have… …   Financial and business terms

  • Logic — Log ic, n. [OE. logike, F. logique, L. logica, logice, Gr. logikh (sc. te chnh), fr. logiko s belonging to speaking or reason, fr. lo gos speech, reason, le gein to say, speak. See {Legend}.] 1. The science or art of exact reasoning, or of pure… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • logic —    Logic is the study of the correct way of reasoning. It is a prescriptive discipline rather than a merely descriptive one (psychology describes how we actually do reason). The two main methods for describing how we should think are the… …   Christian Philosophy

  • logic — [läj′ik] n. [ME logike < OFr logique < L logica < Gr logikē ( technē), logical (art) < logikos, of speaking or reasoning < logos, a word, reckoning, thought < legein, to speak, choose, read < IE base * leg̑ , to gather > L …   English World dictionary

  • Logic — es una herramienta multiuso desarrollada bajo licencia pública de Mozilla Frontal. Logic de …   Wikipedia Español

  • logic — ► NOUN 1) reasoning conducted or assessed according to strict principles of validity. 2) the ability to reason correctly. 3) (the logic of) the course of action following as a necessary consequence of. 4) a system or set of principles underlying… …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”