introduce

introduce
INTRODÚCE, introdúc, vb. III. tranz. 1. A face ca cineva sau ceva să intre, să pătrundă în ceva, undeva; a băga, a vârî. ♦ A include, a adăuga, a îngloba. ♦ refl. A intra undeva (cu forţa sau pe furiş). 2. A face ca o persoană să fie primită de cineva sau să fie admisă într-o organizaţie, într-o asociaţie etc. ♦ A ajuta pe cineva să se iniţieze într-un domeniu de activitate. 3. A pune în practică; a institui, a stabili (un obicei, o practică etc.). [perf. s. introdusei, part. introdus] – Din lat. introducere. cf. fr. i n t r o d u i r e.
Trimis de valeriu, 22.04.2008. Sursa: DEX '98

INTRODÚCE vb. 1. v. băga. 2. a băga, a pune, a vârî. (introduce vinul în damigeană.) 3. a băga, a trece, a vârî. (introduce aţa prin urechea acului.) 4. a se băga, a intra, a se vârî. (S-a introduce în spărtura din zid.) 5. v. îngloba. 6. (livr.) a implementa. (A introduce o nouă tehnologie.) 7. v. iniţia. 8. v. institui.
Trimis de siveco, 04.03.2009. Sursa: Sinonime

introdúce vb. duce
Trimis de siveco, 16.11.2007. Sursa: Dicţionar ortografic

A INTRODÚCE introdúc tranz. 1) A face să intre înăuntru; a vârî; a băga. 2) (date, citate, precizări etc.) A adăuga într-un text scris; a include. 3) (persoane) A ajuta să se iniţieze (într-o problemă, într-o activitate). 4) (persoane) A face să fie primit (într-o organizaţie, în casa cuiva etc.). 5) (metode, obiceiuri etc.) A face să fie adoptat. [Sil. in-tro-] /<lat. introducere, fr. introduire
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

INTRODÚCE vb. III. tr. 1. A băga, a vârî (undeva, în ceva). ♦ A include, a îngloba. ♦ refl. A intra. 2. A face să fie primit de cineva. 3. A iniţia, a călăuzi, a da cunoştinţele iniţiale într-un anumit domeniu. 4. A institui, a stabili, a consolida (un obicei, o practică etc.). [P.i. introdúc, perf. s. -dusei, part. -dus, var. întroduce vb. III. / < lat. introducere < intro – înăuntru, ducere – a duce].
Trimis de LauraGellner, 10.05.2005. Sursa: DN

INTRODÚCE vb. I. tr. 1. a băga, a include, a îngloba. 2. a face să fie primit de cineva. 3. a iniţia, a da cunoştinţele iniţiale într-un anumit domeniu. 4. a institui, a stabili. II. refl. a intra. (< lat. introducere, după fr. introduire)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • introduce — in‧tro‧duce [ˌɪntrəˈdjuːs ǁ ˈduːs] verb [transitive] 1. to make a new product or service available for the first time: • The drug was introduced in the mid 1990s. 2. FINANCE to make stocks, shares etc available on the stock exchange for the first …   Financial and business terms

  • introduce — [in΄trə do͞os′, in΄trədyo͞os′] vt. introduced, introducing [L introducere < intro (see INTRO ) + ducere, to lead: see DUCT] 1. to lead or bring into a given place or position; conduct in 2. to put in or within; insert [to introduce an electric …   English World dictionary

  • Introduce — In tro*duce , v. t. [imp. & p. p. {Introduced}; p. pr. & vb. n. {Introducing}.] [L. introducere, introductum; intro within + ducere to lead. See {Intro }, and {Duke}.] [1913 Webster] 1. To lead or bring in; to conduct or usher in; as, to… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • introduce — 1 *enter, admit Analogous words: induct, install, inaugurate (see INITIATE): instill, inculcate, implant: infuse, inoculate, imbue 2 Introduce, insert, insinuate, interpolate, intercalate, interpose, interject mean to put something or someone in… …   New Dictionary of Synonyms

  • introduce — [v1] make known; present acquaint, advance, air, announce, bring out, bring up, broach, come out with, do the honors*, familiarize, fix up, get things rolling*, get together, give introduction, harbinger*, herald, kick off, knock down, lead into …   New thesaurus

  • introduce — in·tro·duce vt duced, duc·ing: to present and offer (evidence) at trial Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996. introduce I …   Law dictionary

  • introduce — ► VERB 1) bring into use or operation for the first time. 2) present (someone) by name to another. 3) (introduce to) bring (a subject) to the attention of (someone) for the first time. 4) insert or bring into. 5) occur at the start of. 6) provide …   English terms dictionary

  • introduce — (v.) early 15c., back formation from introduction, or else from L. introducere to lead in, bring in (see INTRODUCTION (Cf. introduction)). Related: Introduced; introducing …   Etymology dictionary

  • introduce — in|tro|duce W1S3 [ˌıntrəˈdju:s US ˈdu:s] v [T] ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(when people meet)¦ 2¦(new system/product)¦ 3¦(bring something to a place)¦ 4¦(new experience)¦ 5¦(programme/public event)¦ 6¦(start a change)¦ 7¦(law)¦ 8¦(put something into something)¦… …   Dictionary of contemporary English

  • introduce */*/*/ — UK [ˌɪntrəˈdjuːs] / US [ˌɪntrəˈdus] verb [transitive] Word forms introduce : present tense I/you/we/they introduce he/she/it introduces present participle introducing past tense introduced past participle introduced 1) to tell someone another… …   English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”