hahău

hahău
HAHẮ//U hahăuie n. pop. 1) Băţ gros (cu măciulie la un capăt); ceatlău. 2) Lovitură dată cu un astfel de băţ; ceatlău. /Orig. nec.
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

hahău1, hahăi, s.m. (reg.) om mare, gârbov, subţire, lung şi prost.
Trimis de blaurb, 17.05.2006. Sursa: DAR

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • Hāhau-whenua — In a Māori tradition ascribed by John White to the Ngāti Hau tribe, Hāhau whenua is the name of the great fish caught by Māui which became the North Island of New Zealand. When a fish took his hook, Māui said, A fish has taken my hook. Perhaps it …   Wikipedia

 • whip —   Hahau, hau, uhau, uwepa, uepa, huipa, uwī uwī; wili mawaho (as in sewing machines).     Flexible hand whip, uwepa kiani.     To whip, hahau, hau, uhau, haua, hili, hilikua; kāwelowelo (as a flag in the wind).     To whip gently or pretend to… …   English-Hawaiian dictionary

 • lambaste —   Hahau ikaika, ko okā. See hit …   English-Hawaiian dictionary

 • thrash —   Hahau, pāluku, kūpaka, hili, welokā …   English-Hawaiian dictionary

 • wallop —   Hahau ikaika …   English-Hawaiian dictionary

 • blow —   1. As air current. Puhi, pā, papā, pā makani, ulu, unu (wind); pūhihio, makani, pua;    ♦ blow softly, ani, aniani, ōaniani, māaniani, hiohio, ōnini, pua aheahe, ahe, kōaheahe, ōaheahe, papaiāulu;    ♦ blow in gusts, hio, kākala;    ♦ blow… …   English-Hawaiian dictionary

 • stroke —   1. Blow. Hāuna, hauhāuna, hahau, hau, uhau, lā au, hili; pā, ai, ki ina (of an instrument).     For lua strokes see fight.     Fighting club strokes: hāuna lā au, lā au, māmala (general names); kāwala ki i, laumaki wahie eke eke (particular… …   English-Hawaiian dictionary

 • hahaleră — HAHALÉRĂ, hahalere, s.f. (fam.) Persoană lipsită de scrupule, fără caracter, neserioasă; pramatie. – et. nec. Trimis de gall, 13.09.2007. Sursa: DEX 98 HAHALÉRĂ s. v. canalie. Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime hahaléră s. f., g. d …   Dicționar Român

 • bat —   1. Mammal. Ōpe ape a, pe a, pe ape a, āpe , ape a.    ♦ To fly like a bat, lele ōpe ape a.   2. To strike. Hili, hahau.   3. Bat for ball. Lā au kinipōpō, lā au pa i kinipōpō …   English-Hawaiian dictionary

 • beat —   1. Strike. Pepehi, ku i, pa i, hahau, uhau, hau, hauhia, pāku i, pā, hāku i. Also: uī uī, koni, lawelawe lima, limanui, kākā, ho ohāhā, ulupā, pāluku, pūkē, pana;    ♦ beat, as the heart or pulse, pana, api, ūpā, lelele;    ♦ to beat, as tapa,… …   English-Hawaiian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”