fund

fund
FUND, funduri, s.n. 1. Partea de jos a unui vas, formând baza lui; cantitate de materii, lichide etc. rămasă pe această parte a vasului. ♦ Parte (mobilă) care formează baza unui butoi sau a altui recipient. ♦ Taler de lemn pe care se răstoarnă mămăliga, se toacă zarzavaturile etc. cârpător. 2. (fam.) Şezut, dos. 3. Partea de jos, închisă, a unei cavităţi naturale; limita de jos. ♢ expr. A se da la fund = a se lăsa în adâncul apei, a se scufunda; a dispărea din viaţa publică, a se retrage; a se ascunde pentru a scăpa de urmărire. ♦ Partea cea mai depărtată (considerată în linie orizontală) a unui loc.expr. Fundul fundului = punct foarte îndepărtat; locul cel mai adânc; extremitate pe orizontală sau pe verticală. ♦ (Cu determinări indicând o regiune) Punct foarte depărtat de un centru politic sau cultural. ♦ Partea dinapoi a unui vehicul. 4. Parte a unor obiecte confecţionate care se opune deschizăturii. ♢ Sac fără fund = a) om lacom, nesăţios; b) loc unde se găseşte întotdeauna ceva, unde nu se epuizează ceea ce se găseşte acolo. ♦ Partea de deasupra a unui acoperământ de cap. – Din lat. fundus.
Trimis de RACAI, 20.02.2007. Sursa: DEX '98

Fund ≠ gură
Trimis de siveco, 03.08.2004. Sursa: Antonime

FUND s. 1. dos. (Întoarce vasul cu fundul în sus.) 2. v. tocător. 3. (pop.) cârpător, (reg.) masă, (Transilv. şi Maram.) tablă. (fund de mămăligă.) 4. v. codârlă. 5. dos, spate. (În fundul curţii.) 6. v. adânc. 7. adânc, adâncime, afund, profunzime, străfund. (Din fundul lacului.) 8. v. şezut.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

FUND s. v. tur.
Trimis de siveco, 20.02.2008. Sursa: Sinonime

fund (partea de jos sau dinapoi, îndepărtată a unui obiect, obiect de bucătărie) s. n., pl. fúnduri
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

FUND funduri n. 1) Partea de jos a unui vas, care constituie baza lui. fundul căldării. 2) Fiecare din cele două părţi laterale ale unui butoi. 3) Scândură mică de diferite forme, întrebuinţată la bucătărie (pentru a tăia ceva, a răsturna mămăliga etc.). 4) (la om) Extremitatea dorsală a corpului, pe care se şade; dos; şezut. 5) Partea de jos a unei cavităţi naturale. fundul mării. 6) Partea din spate a unui spaţiu. fundul scenei. 7) Partea unor obiecte opusă deschizăturii. fundul sacului. /<lat. fundus
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

FUND s.m. v. funt.
Trimis de LauraGellner, 13.09.2007. Sursa: DN

fund, fúnduri, s.n. (reg.) 1. pielea cea mai groasă de pe spinarea unui animal. 2. (înv.) teren, pământ.
Trimis de blaurb, 11.05.2006. Sursa: DAR

fund (-duri), s.n.1. Parte de jos a unui obiect. – 2. Parte de jos şi interior al unei concavităţi, adîncime. – 3. Depărtare, parte mai îndepărtată a unei perspective. 4. Taler de lemn, cîrpător. – Mr., megl., istr. fund. lat. fŭndus (Puşcariu 672; Candrea-Dens., 679; REW 3585; DAR), cf. alb. funt (Meyer 111; Philippide, II, 643), it. fondo, prov. fons, fr. fond, sp. hondo, port. fundo. Este dublet de la fond, s.n. (fund, mai ales în accepţiile sale abstracte), din fr. fond, pe care unii autori din trecut (Şincai, sec. XVIII), l-au folosit şi cu forma fund. Der. afund, adv. (înspre fund; în profunzime, adînc; perfect; adj., profund, adînc), mr. afundu, cu a- caracteristic formaţiilor adv. (Candrea-Dens., 680; DAR); afund, s.n. (adîncime, profunzime); afunda, vb. (a adînci), format pe baza adv. (după Puşcariu 36 şi Candrea-Dens., 681, de la un lat. *affŭndāre, cf. it. affondare, v. fr. afonder, sp. ahondar, port. afundar; REW are dreptate cînd consideră cuvîntul drept der. intern, dar se îndoieşte nejustificat cu privire la autenticitatea celorlalţi termeni rom.); înfunda, vb. (a pune fund la o putină; a închide, a astupa; a înţesa, a îndesa; a adînci; a umple cu (de); a închide, a izola; a îngropa; a (se) adînci, a (se) astupa; a se duce la fund; a pune într-o situaţie grea, a încolţi; a zăpăci, a năuci; refl. şi cu pron. dativ, a se da învins, a se lăsa păgubaş), cu pref. -în, cf. lat. infŭndāre; înfundat, adj. (astupat; îmbuteliat; sufocat, înecat; plin, înţesat; grăsuţ, dolofan; închis, astupat; cufundat, adîncit); înfundător, adj. (atacator); (în)fundătoare, s.f. (parte din spate a carului); (în)fundătură, s.f. (stradă, uliţă care se înfundă; colţ, ungher; ascunzătoare; impas); desfunda, vb. (a scoate fundul la o putină; a destupa, a scoate dopul; a deschide, a desface; a strica ploaia un drum); fundac, adj. (grăsuţ, dolofan; s.n., nume dat mai multor păsări migratoare care se cufundă în apă: Podiceps cristatus; Podiceps negricollis; Colymbus septentrionalis); fundac s.n. (Trans., aşternut de paie pus la baza unei căpiţe sau a unui stog; vestă de piele; (în)fundătură); fundar, s.m. (pasăre migratoare, Colymbus septentrionalis); fundar, s.n. (pînză de sac); fundei, s.n. (fundac, aşternut de paie; parte care rămîne dintr-un material; parte iniţială a intestinului gros); fundoaie, s.f. (temelia casei; temelia pietrei de moară; cotitură, meandră); fundoare, s.f. (Trans., firidă, ocniţă); fundurei, s.n. (brînză făcută din ce rămîne de la zerul laptelui), numit astfel datorită acestor resturi sau funduri de lapte; fundurie, s.f. (culcuş, pat; bază de stog). cf. cufunda. Der. neol. funda, vb., din fr. fonder, cu influenţa lui fund; nefundat, adj. (neîntemeiat); fundaţi(un)e, s.f. (fundament, bază, temelie); fundător, s.m. (fondator); fundal (var. fondal), s.n. (decor care acoperă fundul unei scene de teatru sau fond al unui tablou reprezentînd perspectiva); fundament, s.n. (bază, temelie), din lat. fundamentum (sec. XVIII); fundamental, adj. (esenţial).
Trimis de blaurb, 18.12.2007. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • fund — 1 n 1: a sum of money or other resources whose principal or interest is set aside for a specific objective cli·ent security fund: a fund established by each state to compensate clients for losses suffered due to their attorneys misappropriation… …   Law dictionary

  • fund(s) — fund or funds To capitalize with a view to the production of interest. Also, to put into the form of bonds, stocks, or other securities, bearing regular interest, and to provide or appropriate a fund or permanent revenue for the payment thereof.… …   Black's law dictionary

  • fund(s) — fund or funds To capitalize with a view to the production of interest. Also, to put into the form of bonds, stocks, or other securities, bearing regular interest, and to provide or appropriate a fund or permanent revenue for the payment thereof.… …   Black's law dictionary

  • fund — /fund/, n. 1. a supply of money or pecuniary resources, as for some purpose: a fund for his education; a retirement fund. 2. supply; stock: a fund of knowledge; a fund of jewels. 3. funds, money immediately available; pecuniary resources: to be… …   Universalium

  • Fund — Fund, n. [OF. font, fond, nom. fonz, bottom, ground, F. fond bottom, foundation, fonds fund, fr. L. fundus bottom, ground, foundation, piece of land. See {Found} to establish.] 1. An aggregation or deposit of resources from which supplies are or… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Fund — Fund, v. t. [imp. & p. p. {Funded}; p. pr. & vb. n. {Funding}.] 1. To provide and appropriate a fund or permanent revenue for the payment of the interest of; to make permanent provision of resources (as by a pledge of revenue from customs) for… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Fund — may refer to:* The process of Funding, or providing capital (funds) for a transaction, a project, a person, a business or other private or public institutions * A Collective investment scheme or vehicle, often referred to as a fund ** Mutual fund …   Wikipedia

  • Fund — steht für: Entdeckung Fundsache; den Umgang damit regelt das Fundrecht einen archäologischen Fund, siehe Befund (Archäologie) Siehe auch: Fonds, englisch fund  Wiktionary: fund – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme,… …   Deutsch Wikipedia

  • fund — [fund] n. [L fundus, bottom, land, estate (< IE * bhundhos < base * bhudh > BOTTOM): meaning infl. by Fr fond, stock, provision < same source] 1. a supply that can be drawn upon; stock; store [a fund of good humor] 2. a) a sum of… …   English World dictionary

  • fund — [n] repository, reserve armamentarium, capital, endowment, foundation, hoard, inventory, kitty*, mine, pool*, reservoir, source, stock, store, storehouse, supply, treasury, trust, vein; concepts 332,340,710 fund [v] provide money for back,… …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”