fire

fire
FÍRE, firi, s.f. 1. Mediul natural (împreună cu fiinţele care trăiesc în el). ♢ loc. adv. Peste fire = extraordinar; în cel mai înalt grad. 2. Structură psihică şi morală a unei fiinţe; caracter, temperament. 3. Minte, cuget; cumpăt. ♢ loc. adj. În toată firea = ajuns la dezvoltare deplină, matur; în deplinătatea facultăţilor mintale, serios. ♢ expr. A-şi veni în fire = a-şi reveni (după un şoc, o emoţie puternică, un leşin). A scoate (pe cineva) din fire = a enerva (pe cineva), a înfuria, a scoate din sărite, din răbdări. A-şi ţine (sau a-şi păstra) firea = a se stăpâni, a-şi păstra cumpătul. A-şi pierde firea sau a se pierde cu firea = a nu se mai putea stăpâni, a-şi pierde cumpătul. A se prăpădi cu firea = a face tot posibilul; a se strădui; a se consuma foarte mult sufleteşte. – v. fi.
Trimis de romac, 08.04.2008. Sursa: DEX '98

FÍRE s. 1. v. natură. 2. fel. (Aşa e fire mea.) 3. caracter, natură, structură, temperament, (livr.) umoare, (înv. şi reg.) natural, (înv.) duh, (fig.) inimă. (Are o fire emotivă.) 4. apucătură, deprindere, nărav, obicei, obişnuinţă, (Ban.) ogod. (I-am aflat fire.) 5. v. cumpăt.
Trimis de siveco, 08.04.2008. Sursa: Sinonime

FÍRE s. v. ciclu, menstruaţie, period.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

fíre s. f., g.-d. art. fírii; pl. firi
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

FÍR//E firei f. 1) Lume materială; natura înconjurătoare. 2) Fel de a fi al omului; caracter; natură. 3) Judecată sănătoasă; cuget. ♢ În toată fireea a) matur; b) cu mintea sănătoasă. [G.-D. firii] /v. a fi
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Fire — (f[imac]r), n. [OE. fir, fyr, fur AS. f[=y]r; akin to D. vuur, OS. & OHG. fiur, G. feuer, Icel. f[=y]ri, f[=u]rr, Gr. py^r, and perh. to L. purus pure, E. pure Cf. {Empyrean}, {Pyre}.] 1. The evolution of light and heat in the combustion of… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • FIRE — (Heb. אֵשׁ). In the Bible Once humans discovered that fire could be maintained and exploited for their needs, it became one of their most important assets. Fire was used for light, warmth, cooking, roasting, baking, in waging war, and in various… …   Encyclopedia of Judaism

  • fire — [fīr] n. [ME fyr < OE, akin to Ger feuer < IE base * pewōr > Gr pyra, PYRE, Czech pýř, glowing embers] 1. the active principle of burning, characterized by the heat and light of combustion 2. fuel burning in a furnace, fireplace, etc. 3 …   English World dictionary

  • fire — ► NOUN 1) the state of burning, in which substances combine chemically with oxygen from the air and give out bright light, heat, and smoke. 2) an instance of destructive burning. 3) wood or coal burnt in a hearth or stove for heating or cooking.… …   English terms dictionary

  • Fire — Fire, v. t. [imp. & p. p. {Fired}; p. pr. & vb. n. {Fring}.] 1. To set on fire; to kindle; as, to fire a house or chimney; to fire a pile. [1913 Webster] 2. To subject to intense heat; to bake; to burn in a kiln; as, to fire pottery. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Fire!! — was an African American literary magazine published in 1926 during the Harlem Renaissance. The publication was started by Wallace Thurman, Zora Neale Hurston, Aaron Douglas, John P. Davis, Richard Bruce Nugent, Gwendolyn Bennett, Countee Cullen,… …   Wikipedia

  • Fire — bezeichnet: ein ehemaliges vierteljährliches Literaturmagazin, siehe Fire!! ein Filmdrama der kanadischen Regisseurin Deepa Mehta, siehe Fire – Wenn Liebe Feuer fängt ein LCD Spiel der Reihe Nintendo Game Watch, siehe auch Bouncing Babies… …   Deutsch Wikipedia

  • fire — [n1] burning blaze, bonfire, campfire, charring, coals, combustion, conflagration, devouring, element, embers, flame and smoke, flames, flare, glow, hearth, heat, holocaust, hot spot*, incandescence, inferno, luminosity, oxidation, phlogiston,… …   New thesaurus

  • Fire It Up — can refer to: * Fire It Up (album) , a 1979 album by funk singer Rick James * Fire It Up (Rick James song) , a single also released by Rick James from the same album. * Fire It Up (Black Label Society song) , a 2005 single released from hard rock …   Wikipedia

  • fire — n Fire, conflagration, holocaust are comparable when meaning a blaze that reduces or threatens to reduce one or more buildings to ashes. Fire is the general term referable to such an event, whether it involves one or many buildings and whether it …   New Dictionary of Synonyms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”