cât

cât
CÂT, -Ă, conj., prep., adv., (IV) câţi, -te, pron. (V) câturi, s.n. I. conj. 1. (Introduce propoziţii temporale) În timpul în care..., atâta timp, până când... Se poartă frumos cu mine cât ştie că-i sunt de folos.expr. (reg.) Cât ce... = îndată ce... Cât ai bate din (sau în) palme sau cât te-ai şterge (sau freca) la ochi, cât ai scăpăra din(tr-un) amnar = foarte repede, într-o clipă, imediat. Numai cât = doar. 2. (Introduce propoziţii modale sau atributive) În măsura, în gradul în care... Venea cât putea mai repede.expr. (Adesea în corelaţie cu "atât") Cu cât = pe măsură ce... Pe (sau după) cât = după cum..., precum, în măsura în care... Cât se poate (de...) sau (eliptic) cât de... sau cât mai... = foarte. A striga (sau a ţipa etc.) cât îl ia (sau ţine) gura = a striga, cât poate de tare. 3. (înv. şi pop.; introduce propoziţii consecutive) Încât, de, că. Gemea cât îţi era mai mare mila. 4. (Introduce propoziţii concesive) Deşi, cu toate că, oricât. Cât era de reţinut, tot mai izbucnea uneori. 5. (Introduce propoziţii completive directe) Am plătit cât nu face. 6. (Introduce propoziţii adversative) Ci, mai ales. Nu era atât de strâmt, cât incomod. 7. (În corelaţie cu sine însuşi; introduce propoziţii copulative eliptice) Când... când..., şi... şi... II. prep. (Folosit în comparaţii) Ca, precum, asemenea cu... Copacul era înalt cât casa. ♢ expr. Cât despre... (sau pentru...) = în ce priveşte..., cu privire la..., relativ la... III. adv. 1. (În propoziţii independente exclamative sau interogative) În ce măsură, în ce grad; în ce durată (mare) de timp. Cât de bine a cântat! Cât l-am aşteptat! 2. (Corelativ, în expr.) Atât.... cât... = în acelaşi grad, număr, în aceeaşi măsură etc. ca şi... Atât..., cât şi... = şi..., şi; nu numai..., ci (şi)... Cu cât... cu atât... = pe măsură ce..., tot mai mult... 3. (În expr.) Cât colo = departe. Cât de colo = de departe, de la mare distanţă; imediat, de la prima vedere; în mod clar. (pop.) Cât colea = aproape. Cât de cât = măcar, puţin de tot; (în construcţii negative) deloc. Cât (e) lumea (şi pământul) = totdeauna; (în construcţii negative) niciodată. IV. pron. 1. pron. interog. (Cu) ce preţ? în ce număr? în ce cantitate? ce durată de timp? cât costă? ♢ expr. Cât e ceasul? = ce oră este (acum)? În câte (ale lunii) e (azi)? = la ce dată calendaristică ne aflăm (azi)? Pe cât te prinzi? = pe ce pui pariu? 2. pron. nehot. (Adesea cu valoare de adj. nehot.) Tot ce, toate care; (la pl.) cei care. Cât a fost s-a terminat. Câţi au venit. Câtă vreme a trecut!expr. Câtă frunză, câtă iarbă sau câtă frunză şi iarbă, se spune despre o cantitate foarte mare, despre o mulţime nenumărată. Câte-n lună şi-n soare sau câte-n lună şi-n stele, câte şi mai câte = de toate, de tot soiul, tot felul de lucruri, tot ce se poate închipui. Câtă mai = mare, coşcogea. v. s.n. (mat.) Număr rezultat dintr-o împărţire, rezultatul unei împărţiri; raport care există între două numere sau două mărimi. – lat. quantus (contaminat cu lat. quotus şi cata).
Trimis de valeriu, 16.02.2009. Sursa: DEX '98

CÂT conj. v. că, de, încât.
Trimis de siveco, 01.04.2009. Sursa: Sinonime

CÂT conj., adv., prep., s. I. 1. conj. ca, cum, precum. (Noi cât şi ei ...) 2. adv., prep. ca, precum. (E înalt cât bradul.) 3. adv. (pop.) precât. (cât îmi dau seama ...) 4. conj. oricât. (cât era el de reţinut, tot ...) 5. conj. ci, ce, cum. (cât aş mai râde!) 6. adv. v. ce. II. s. (mat.) (înv.) câtuitor, cuprinzător, cvoţient, petrecător. (cât al unei împărţiri.)
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

cât adv., conjcţ.
Trimis de siveco, 23.09.2008. Sursa: Dicţionar ortografic

cât pr. m., adj. m., pl. câţi; f. sg. câtă, pl. câte; g.-d. pl. m. şi f. câtor
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

cât s. n., pl. câturi
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

de cât prep. + pr. sau + adj.
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

de câte ori loc. adv.
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

în cât prep. + pr. sau + adj. (în cât suntem astăzi?, în cât timp ai scris articolul? )
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

nici cât adv. + adv.
Trimis de siveco, 03.06.2008. Sursa: Dicţionar ortografic

CÂT1 adv. 1) (exprimă ideea de cantitate nedeterminată sau ideea de superlativ) Foarte mult; în măsură mare; mult de tot. 2): cât colea nu departe; în apropiere. cât colo foarte departe. cât de cât măcar puţin; măcar un pic. cât de colo de departe. cât (e) lumea (şi pământul) niciodată. /<lat. quantus
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

CÂT2 conj. 1) (introduce propoziţii modale, temporale, atributive etc.).Cu cât... cu atât pe măsură ce...; tot mai mult. Atât... cât şi... nu numai... ci şi... 2) (introduce propoziţii completive directe) Am dat cât a cerut. /<lat. quantus
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

CÂT3 prep. (introduce complemente circumstanţiale de mod, de măsură sau atribute) Ca. Mănâncă cât şapte.Cât despre, cât pentru în ceea ce priveşte. /<lat. quantus
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

CÂT4 câturi n. mat. Număr care rezultă dintr-o împărţire. /<lat. quantus
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

CÂT5 câtă (câţi, câte) 1) (cu valoare de numeral nehotărât): Câte în lună şi în stele fel de fel de lucruri; multe de toate. 2) (cu valoare de adjectiv nehotărât) cât timp. ♢ Câtă frunză şi iarbă în număr foarte mare. Câte şi mai câte (câte şi mai multe) tot felul de lucruri; de tot soiul; multe şi mărunte. Nu ştiu cât (sau câtă, câţi, câte) foarte mult. 3) (cu valoare de pronume interogativ) cât e ora? /<lat. quantus
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

cît (-tă; pl. cîţi -te), adj.1. În ce măsură, în ce grad, în ce durată de timp (adj. şi adv. inter.) – Cît se poate. – Nu ştiu cît, cine ştie cît.Pe cît. – 2. Ca, precum (serveşte drept corelaţie în comparaţiile de egalitate în care se ia în consideraţie aspectul cantitativ): mămîncă cît şapte şi bea cît opt (Alecsandri). – Cît negru sub unghie.Cîtă frunză şi iarbă.Cît colo.Cît colea.Cît de colo.Cît pe ce.Nici cît.3. În compararea retorică a doi termeni identici, indică ideea de "o vreme, un răstimp": s-au luptat cît s-au luptat (I. Teodoreanu). – 4. În comparaţiile al căror prim termen lipseşte, îndică ideea de "cît mai mult posibil": merinde cît a putut duce calul (Ispirescu); pîinea cît de proaspătă, vinul cît de vechi şi nevasta cît de tînără (Alecsandri). – 5. În timpul în care, atîta timp, pînă cînd (indică limita duratei vb. care urmează): cît n-om avea drumuri de fier, tot de-acestea o să păţim (Alecsandri). – 6. Oricît de: marea cîtu-i de lată (Dosoftei). – 7. Enorm: cîtă căciula (Creangă), (rar cu această folosire, se preferă der. cîtămai). – 8. În corelaţie cu atît, indică o echivalenţă sau egalitate de cantităţi: cîţi frăgari pe la Arad, atîtea gănduri mă bat (Popular, Trans.). – Cu cît ... cu atît.Cît ... cît. – Cît de cît.Numai cît. – Cît pentru, cît despre.9. Astfel încît: mulţi au căzut, cît abia au scăpat (Ludescu). – 10. De cînd: cît ieşea omul din straja Bucureştilor (Ghica). – Cît ce.11. (refl.) În ce număr? În ce cantitate? cu cîţi te-ai sărutat? (Popular Trans.). – Cîte toate. – Cîte şi mai cîte. – 12. Cu forma art. al cîtelea (f. a cîta), introduce întrebările la care se aşteaptă ca răspuns un numeral ordinal. – 13. (s.n.) Numărul rezultat dintr-o împărţire. Mr. cît, megl. cǫt, istr. căt. lat. quantus, contaminat cu lat. quotus (Procopovici, Dacor., I, 173; cf. Puşcariu, 378; Candrea-Dens., 361; DAR); cf. it., port. quanto, prov., v. fr. quant, sp. quant. Rezultatul normal al lui quantus ar fi *cînt; însă numai Procopovici s-a gîndit la posibilitatea de a explica rom. prin confuzia cu quot. DAR explică forma art. cîtelea prin quotus-libet, care nu este posibilă fonetic. Der. cîtime, cîtăţime, s.f. (cantitate). Comp. cîtămai (var. cîtamai), adv. (enorm, foarte mare); cîtuşi, adv. (înv., nu contează cît, păstrat în expresia cîtuşi de puţin); cîtva, adj. (la sing., cu funcţie adv., un timp, o vreme; la pl., cu funcţie adj., unii, cîţiva); decît, conj. (corelaţie a comparaţiilor de inegalitate; mai mult ca; numai că, dar); încît, conj. (atît de mult că); întrucît, conj. (deoarece, avînd în vedere că); oarecît (var. oarecîtva), adv . (într-un fel); oricît (var. vericît), adj. (în orice cantitate).
Trimis de blaurb, 26.02.2009. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • cat — cat·a·chres·ti·cal; cat·a·chres·ti·cal·ly; cat·a·clas·mic; cat·a·clys·mal; cat·a·fal·co; cat·a·lat·ic; cat·a·lep·ti·cal·ly; cat·a·logu·er; cat·a·logu·ize; cat·a·me·ni·al; cat·am·nes·tic; cat·a·ract·al; cat·ar·rhin·i·an; cat·a·stroph·i·cal;… …   English syllables

  • cat — (k[a^]t), n. [AS. cat; akin to D. & Dan. kat, Sw. katt, Icel. k[ o]ttr, G. katze, kater, Ir. cat, W. cath, Armor. kaz, LL. catus, Bisc. catua, NGr. ga ta, ga tos, Russ. & Pol. kot, Turk. kedi, Ar. qitt; of unknown origin. Cf. {Kitten}.] 1. (Zo[… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Cat Ba — Cát Bà ist die größte Insel in der Halong Bucht im Norden Vietnams. Sie gehört zu einem 1994 von der UNESCO eingerichteten Biosphärenreservat und beherbergt seit dem Jahr 1986 einen Nationalpark Vietnams, den Cát Bà Nationalpark. Wie die anderen… …   Deutsch Wikipedia

  • Cát Bà — ist die größte Insel in der Halong Bucht im Norden Vietnams. Sie gehört zu einem 1994 von der UNESCO eingerichteten Biosphärenreservat und beherbergt seit dem Jahr 1986 einen Nationalpark Vietnams, den Cát Bà Nationalpark. Wie die anderen weit… …   Deutsch Wikipedia

  • cat — W3S1 [kæt] n [: Old English; Origin: catt, probably from Latin cattus, catta] 1.) a) a small animal with four legs that people often keep as a pet. Cats sometimes kill small animals and birds →↑feline tabby/ginger/tortoiseshell etc cat (=colours… …   Dictionary of contemporary English

  • .cat — Creado en 2005 Tipo de TLD dominio de internet patrocinado Estado Activo Uso actual 50.000 dominios registrados (Junio 2011) 1 Restricciones de registro Exclusivo para lengua catalana Estructura Los registros pueden ser de seg …   Wikipedia Español

  • Cat-iq — “Cordless Advanced Technology internet and quality” is a technology made to bring together broadband internet and telephony. This convergence is also part of the fixed mobile convergence , or FMC.HistoryCAT iq was created by DECT forum, and… …   Wikipedia

  • cat — [ kæt ] noun count *** 1. ) an animal with soft fur, a long thin tail, and WHISKERS, that people keep as a pet or for catching mice. A young cat is called a kitten. a ) a wild animal that looks like a big cat, for example a lion or TIGER: BIG CAT …   Usage of the words and phrases in modern English

  • Cắt Tê — Origin Vietnamese Type Trick taking Players 3 6 Cards 52 …   Wikipedia

  • .cat — (auch bezeichnet als puntCAT) ist eine gesponserte generische Top Level Domain (sTLD), deren Einführung im September 2005 beschlossen wurde. Ihr Zweck ist die Förderung der katalanischen Sprache und Kultur. Sponsor ist die Fundació puntCAT. Die… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”