credit

credit
CRÉDIT, credite, s.n. 1. Relaţie (economică) bănească ce se stabileşte între o persoană fizică sau juridică (creditor), care acordă un împrumut de bani sau care vinde mărfuri sau servicii pe datorie, şi o altă persoană fizică sau juridică (debitor), care primeşte împrumutul sau cumpără pe datorie; împrumut acordat (cu titlu rambursabil şi condiţionat de obicei de plata unei dobânzi); creanţa creditorului; obligaţia (bănească), datoria celui creditat; (concr.) valoarea, suma de bani pe care creditorul o cedează cu titlu rambursabil debitorului său. ♢ Scrisoare de credit = înscris care autorizează pe purtătorul său să primească un anumit credit. ♢ expr. A da pe credit = a vinde fără a primi banii imediat (cu plata temporar amânată). A deschide (cuiva) un credit = a pune la dispoziţia cuiva, cu respectarea formelor legale, un credit în limitele şi în condiţiile stabilite de mai înainte. A face (cuiva) un credit = a) a vinde (cuiva) marfă pe datorie; b) a acorda încredere cuiva, a aştepta cu încredere comportarea bună a cuiva. 2. Sector, sferă a circulaţiei care cuprinde relaţiile de credit (1). 3. Coloana din dreapta a unui cont, în care se înscriu reducerile (scăderile) de activ sau sporurile (creşterile) de pasiv. 4. fig. Consideraţie, încredere, stimă, autoritate, influenţă, trecere de care se bucură cineva. – Din fr. crédit.
Trimis de romac, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

Credit ≠ debit
Trimis de siveco, 03.08.2004. Sursa: Antonime

CRÉDIT s. 1. v. împrumut. 2. v. datorie.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

CRÉDIT s. v. apreciere, ascendent, atenţie, autoritate, cinste, cinstire, consideraţie, influenţă, încredere, înrâurire, onoare, prestigiu, preţuire, reputaţie, respect, stimă, trecere, vază.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

crédit s. n., pl. crédite
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

CRÉDIT credite n. 1) Operaţie bănească prin care creditorul acordă un împrumut debitorului. 2) Sumă de bani acordată prin această operaţie. 3) Parte din dreapta a unui cont unde se înregistrează sumele de bani. 4) fig. Consideraţie de care se bucură cineva; trecere. /<fr. crédit
Trimis de siveco, 09.12.2005. Sursa: NODEX

CRÉDIT s.n. 1. Procurare de capital prin împrumut făcut pe baza încrederii sau a solvabilităţii. ♦ Sistem financiar care constă în împrumuturi cu dobândă; sumă de bani dată cu împrumut. 2. Partea din dreapta a unui cont, care reprezintă sumele avansate. 3. (fig.) Consideraţie, stimă, influenţă, autoritate de care se bucură cineva în faţa semenilor săi. [pl. -te. / cf. fr. crédit, it. credito, lat. creditum].
Trimis de LauraGellner, 23.04.2006. Sursa: DN

CRÉDIT s. n. 1. relaţie ce se stabileşte între o persoană (creditor) care acordă, sub formă de împrumut, o sumă de bani sau alte valori şi o altă persoană (debitor), care primeşte împrumutul, urmând ca restituirea să se efectueze la o dată ulterioară, determinată; împrumut acordat; creanţa creditorului; obligaţia (bănească) a celui creditat. 2. sferă a circulaţiei băneşti cuprinzând relaţiile de credit. 3. coloana (din dreapta) a unui cont, care reprezintă sumele avansate. 4. (fig.) încredere, consideraţie, stimă, autoritate de care se bucură cineva. (< fr. crédit, lat. creditum)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • CRÉDIT — Le mot crédit est en usage dans des domaines très divers: commerce, comptabilité, banque, législations financière, fiscale et pénale, droit des affaires, sciences morales, politiques et économiques. Toutes les acceptions, cependant, restent… …   Encyclopédie Universelle

  • Credit — Crédit  Pour le credits qui recense les participants d une œuvre, voir générique de cinéma. Un crédit est une créance pour un prêt ou plus généralement une ressource pour l entreprise. Le sens étymologique de crédit est la confiance accordée …   Wikipédia en Français

  • credit — cred·it 1 n 1: recognition see also full faith and credit 2 a: the balance in an account which may be drawn upon and repaid later compare loan …   Law dictionary

  • crédit — CRÉDIT. s. m. Réputation où l on est d être solvable et de bien payer, qui est cause qu on trouve aisément à emprunter. Bon crédit. Grand crédit. Il a crédit, bon crédit chez les Marchands, sur la place. S il avoit besoin de cent mille écus, il… …   Dictionnaire de l'Académie Française 1798

  • credit — Credit. s. m. Reputation où l on est de bien payer, & qui est cause qu on trouve aisément à emprunter. Bon credit, grand credit. il a credit, bon credit chez les Marchands, sur la place. s il avoit besoin de cent mille escus il les trouveroit sur …   Dictionnaire de l'Académie française

  • Credit — Cred it (kr[e^]d [i^]t), n. [F. cr[ e]dit (cf. It. credito), L. creditum loan, prop. neut. of creditus, p. p. of credere to trust, loan, believe. See {Creed}.] 1. Reliance on the truth of something said or done; belief; faith; trust; confidence.… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • credit — [kred′it] n. [Fr crédit < It credito < L creditus, pp. of credere: see CREED] 1. belief or trust; confidence; faith 2. Rare the quality of being credible or trustworthy 3. a) the favorable estimate of a person s character; reputation; good… …   English World dictionary

  • Credit — may refer to: Debits and credits, a type of book keeping entry Credit (creative arts), acknowledging the ideas or other work of writers and contributors Course credit, a system of measuring academic coursework Credit (finance), the granting of a… …   Wikipedia

  • Credit — Cred it (kr[e^]d [i^]t), v. t. [imp. & p. p. {Credited}; p. pr. & vb. n. {Crediting}.] 1. To confide in the truth of; to give credence to; to put trust in; to believe. [1913 Webster] How shall they credit A poor unlearned virgin? Shak. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • credit — ► NOUN 1) the facility of being able to obtain goods or services before payment, based on the trust that payment will be made in the future. 2) an entry in an account recording a sum received. 3) public acknowledgement or praise given for an… …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”