cost

cost
COST1 s.n. Sumă de bani cheltuită pentru producerea sau cumpărarea unui bun, efectuarea unei lucrări, prestarea unui serviciu etc. ♢ Costul vieţii = totalitatea cheltuielilor pentru bunuri alimentare şi nealimentare, precum şi a serviciilor utilizate, pe o familie, într-o perioadă determinată. Preţ de cost = (în producţie) totalul cheltuielilor necesare pentru fabricarea unui bun oarecare; (în circulaţia mărfurilor) sumă de bani plătită pentru un bun cumpărat în scop de revânzare. ♢ expr. A vinde sub cost = a vinde o marfă cu un preţ mai mic decât preţul de cost1. A vinde în cost = a vinde o marfă cu un preţ egal preţului de cost1. – Din costa (derivat regresiv).
Trimis de LauraGellner, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

COST2 s.n. (Germanism reg.) Hrană, mâncare. ♢ expr. A ţine (pe cineva) în cost = a ţine (pe cineva) în pensiune. – Din germ. Kost.
Trimis de ionel_bufu, 30.07.2004. Sursa: DEX '98

COST s. v. preţ.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

COST s. v. aliment, hrană, mâncare.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

cost (preţ, hrană) s. n., pl. cósturi
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

COST costuri n. Sumă de bani cheltuită pentru cumpărarea, producerea, extragerea unui produs sau pentru prestarea unui serviciu. ♢ Preţ de cost totalitate a cheltuielilor făcute pentru producerea şi desfacerea unui produs. /v. a costa
Trimis de siveco, 12.12.2004. Sursa: NODEX

COST s.n. Ceea ce costă ceva, preţul unui lucru. [< it. costo, ngr. kostos].
Trimis de LauraGellner, 23.04.2006. Sursa: DN

cost s.n. sg. (reg.) 1. hrană, mâncare. 2. pensiune (în expr. a ţine pe cineva în cost = a ţine pe cineva în pensiune). 3. condiment.
Trimis de blaurb, 08.12.2006. Sursa: DAR

cost s.n. – Pensiune, găzduire, în al cărei preţ intră hrana. germ. Kost. Folosit numai în Trans. şi Bucov.
Trimis de blaurb, 06.06.2007. Sursa: DER

COST1 s. n. totalitatea cheltuielilor, exprimate în bani, efectuate pentru producerea unui bun, executarea unei lucrări, prestarea unui serviciu etc. (< it. costo, germ. Kostos)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

COST2(O)- elem. "coastă". (< fr. cost/o/-, cf. lat. costa)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • cost — n 1: the amount or equivalent paid or charged for something 2 pl: expenses incurred in litigation; esp: those given by the law or the court to the prevailing party against the losing party Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster.… …   Law dictionary

 • Cost — (k[o^]st; 115), v. t. [imp. & p. p. {Cost}; p. pr. & vb. n. {Costing}.] [OF. coster, couster, F. co[^u]ter, fr. L. constare to stand at, to cost; con + stare to stand. See {Stand}, and cf. {Constant}.] 1. To require to be given, expended, or laid …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Cost — (k[o^]st; 115), v. t. [imp. & p. p. {Cost}; p. pr. & vb. n. {Costing}.] [OF. coster, couster, F. co[^u]ter, fr. L. constare to stand at, to cost; con + stare to stand. See {Stand}, and cf. {Constant}.] 1. To require to be given, expended, or laid …   The Collaborative International Dictionary of English

 • COST — Saltar a navegación, búsqueda Programa Internacional de Cooperación Europea en el Campo de la Investigación Científica y Técnica (COST). (European COoperation in the field of Scientific and Technical Research) El COST fue creado en 1971… …   Wikipedia Español

 • cost — [kôst, käst] vt. cost, costing [ME costen < OFr coster < ML costare < L constare, to stand together, stand at, cost < com , together + stare, to STAND] 1. a) to be obtained or obtainable for (a certain price); be priced at b) to cause …   English World dictionary

 • cost — ► VERB (past and past part. cost) 1) require the payment of (a specified sum) in order to be bought or obtained. 2) involve the loss of: his heroism cost him his life. 3) (past and past part. costed) estimate the cost of. ► NOUN 1) an amount …   English terms dictionary

 • Cost — Cost, n. [OF. cost, F. co[^u]t. See {Cost}, v. t. ] 1. The amount paid, charged, or engaged to be paid, for anything bought or taken in barter; charge; expense; hence, whatever, as labor, self denial, suffering, etc., is requisite to secure… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • cost — cost; cost·ful; cost·less; cost·li·ness; cost·ly; cost·mary; pen·te·cost; ac·cost; …   English syllables

 • COST — Logo der Europäischen Wissenschaftsstiftung (ESF) COST Log …   Deutsch Wikipedia

 • cost — [n1] expense; price paid amount, arm and a leg*, bad news*, bite*, bottom dollar*, bottom line*, charge, damage*, disbursement, dues, expenditure, figure, line, nick*, nut*, outlay, payment, price, price tag, rate, score*, setback*, squeeze*, tab …   New thesaurus

 • còst — cost, couest m. , còsta costo, couesto f. coût; dépense; frais. A tot còst : à tout prix. A còst de : sous peine de, au prix de …   Diccionari Personau e Evolutiu

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”