coincide

coincide
COINCÍDE, pers. 3 coincíde, vb. III. intranz. 1. (Despre evenimente, fenomene etc.) A se petrece simultan, a se produce în acelaşi loc. 2. A fi identic, a se potrivi întocmai. ♦ (Despre linii, figuri, suprafeţe) A se suprapune perfect. [pr.: co-in-] – Din fr. coïncider, it. coincidere.
Trimis de RACAI, 13.01.2008. Sursa: DEX '98

COINCÍDE vb. a se încăleca, a se suprapune. (Orele celor două şedinţe coincide.)
Trimis de siveco, 05.08.2004. Sursa: Sinonime

coincíde vb., ind. prez. 3 pl. coincíd; conj. prez. 3 sg. şi pl. coincídă; ger. coincizând; part. coincís
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

A COINCÍDE pers. 3 coincíde intranz. 1) (despre acţiuni, evenimente, fenomene) A se produce simultan; a avea loc în acelaşi timp. 2) (despre scopuri, sarcini etc.) A se potrivi întocmai; a corespunde exact. 3) (de-spre figuri geometrice) A se suprapune perfect. [Sil. co-in-] /<fr. coïncider, it. coincidere
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

COINCÍDE vb. III. intr. 1. A se întâmpla, a se produce simultan, în acelaşi timp. 2. A fi la fel, a se potrivi. ♦ (Despre linii, figuri) A se suprapune perfect. [pron. co-in-, p.i. coincíd. / < fr. coincider, cf. it. coincidere < lat. cum – cu, incidere – a cădea pe].
Trimis de LauraGellner, 27.03.2006. Sursa: DN

coincíde (coincíd, coincís), vb. – A se petrece simultan. fr. coïncider. Se observă o oscilaţie în conjug., datorită tendinţei de a o asimila cu cea a vb., a cădea, astfel încît se aude uneori să coinciză în loc de să coincidă. Tendinţa ce pare a se remarca este de a evita conjug. la timpuri trecute. – Der. (din fr.) coincident, adj.; coincidenţă, s.f.
Trimis de blaurb, 14.11.2008. Sursa: DER

COINCÍDE vb. intr. 1. a se întâmpla, a se produce în acelaşi timp. 2. a fi identic, a se potrivi; a corespunde întocmai. ♢ (despre linii, figuri) a se suprapune perfect. (< fr. coïncide, lat. coincidere)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Coincide — Co in*cide , v. i. [imp. & p. p. {Coincided}; p. pr. & vb. n. {Coinciding}.] [L. co + incidere to fall on; in + cadere to fall: cf. F. co[ i]ncider. See {Chance}, n.] 1. To occupy the same place in space, as two equal triangles, when placed one… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • coincide — [kō΄in sīd′] vi. coincided, coinciding [Fr coincider < ML coincidere < L co , together + incidere, to fall upon: see INCIDENT] 1. to take up the same place in space; be exactly alike in shape, position, and area 2. to occur at the same… …   English World dictionary

  • coincide — I (concur) verb accede, accept, accord, acquiesce, agree, approve, arrive at an agreement, arrive at an understanding, arrive at terms, assent, be accordant, be at one with, be of the same mind, be one with, come to an agreement, come to an… …   Law dictionary

  • coincide — 1715, from Fr. coincider (14c.), from M.L. coincidere (in astrological use), lit. to fall upon together, from L. com together (see CO (Cf. co )) + incidere to fall upon (in upon + cadere to fall; see CASE (Cf. case) (1 …   Etymology dictionary

  • coincide — concur, *agree Analogous words: accord, correspond, jibe, harmonize, tally (see AGREE): *match, equal Antonyms: differ Contrasted words: diverge (see SWERVE) …   New Dictionary of Synonyms

  • coincide — [v] go along with; coexist accompany, accord, acquiesce, agree, be concurrent, befall, be the same, come about, concert, concur, correspond, equal, eventuate, harmonize, identify, jibe, match, occur simultaneously, quadrate, square, sync,… …   New thesaurus

  • coincide — ► VERB 1) occur at the same time or place. 2) correspond in nature; tally. 3) be in agreement. ORIGIN Latin coincidere occur together …   English terms dictionary

  • coincide */*/ — UK [ˌkəʊɪnˈsaɪd] / US [ˌkoʊɪnˈsaɪd] verb [intransitive] Word forms coincide : present tense I/you/we/they coincide he/she/it coincides present participle coinciding past tense coincided past participle coincided 1) to happen at the same time as… …   English dictionary

  • coincide — co|in|cide [ˌkəuınˈsaıd US ˌkou ] v [Date: 1700 1800; : Medieval Latin; Origin: coincidere, from [i]Latin co ( CO ) + incidere ( INCIDENT)] 1.) to happen at the same time as something else, especially by chance →↑coincidence coincide with ▪ His… …   Dictionary of contemporary English

  • coincide — co|in|cide [ ,kouın saıd ] verb intransitive ** 1. ) to happen at the same time as something else: The arrivals of the boat and the train are supposed to coincide. coincide with: The statement was timed to coincide with the General s return to… …   Usage of the words and phrases in modern English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”