cloţ

cloţ
CLOŢ, cloţuri, s.n. Spărtură, fragment dintr-o cărămidă (mai ales de la demolări). – cf. germ. Klotz.
Trimis de hai, 03.06.2004. Sursa: DEX '98

cloţ s. n., pl. clóţuri
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

cloţ1, clóţuri, s.n. (reg.) 1. trunchi de stejar tăiat în bucăţi; bălvan, bulan, butuc, colchiş, coltiş, gros; boc, buştean. 2. cui de lemn sau de fier folosit la înnăditul tânjelilor. 3. zăvor.
Trimis de blaurb, 01.06.2006. Sursa: DAR

cloţ (clóţuri), s.n.1. Vîrf. – 2. Cui, ştift, pivot. – 3. Fragment de cărămidă folosit la umpluturi. – 4. Trunchi, buştean. Origine incertă. Pare a fi o var. de la colţ, alterată printr-o metateză, ca în clocoticolcoti; sau mai curînd, creaţie expresivă, cf. clanţ. DAR separă cele două cuvinte, cloţ "fragment de cărămidă", care provine din sb. kloca "pietricică", şi cloţ "trunchi", cui care derivă, după Borcea 183, din săs. K’lôts "trunchi" (cf. Scriban); această ultimă der. este puţin probabilă, dacă se ia în consideraţie extinderea cuvîntului rom. Semantismul concordă perfect cu cel al lui colţ. Circulă de asemenea o formă cu infix nazal, clonţ, s.n. (cioc; vîrf, ţanc; dinte canin; vîrf ascuţit, ghimpe; ciocănel percutor), de uz general (DAR exclude nejustificat Munt.), şi care se pune de obicei în legătură cu sl. kljunŭ "vîrf" (Cihac, II, 63; DAR), în ciuda dificultăţilor fonetice. Paralelismul cloţclonţ coincide cu cioccionc, ciotciont, botbont, etc. Der. cloţan, s.m. (şobolan. Mus decumanus), probabil plecîndu-se de la cloţ "dinte" (după DAR, din sb. klokati "a înghiţi"); cloţan, s.n. (vîrf ascuţit, ţanc), cf. acelaşi sens la clonţ; cloaţă, s.f. (cioc, gură; gură-spartă; babă vrăjitoare); clonţ, adj. (ştirb); clonţat, adj. (cu ciocul mare; obraznic, insolent); clonţar, s.m. (pasăre, Coccothrauster vulgaris); clonţan, s.m. (ţanc, vîrf). Cloanţă coincide perfect cu clanţă; ceea ce pare să pledeze în favoarea unei origini expresive pentru toate aceste cuvinte.
Trimis de blaurb, 14.11.2008. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • clôt — clôt …   Dictionnaire des rimes

  • clot — clot·bur; clot; clot·poll; clot·ta·ble; clot·ter; clot·ty; cy·clot·ic; cy·clot·o·my; de·clot; clot·ted·ness; …   English syllables

  • Clot — (kl[o^]t), n. [OE. clot, clodde, clod; akin to D. kloot ball, G. kloss clod, dumpling, klotz block, Dan. klods, Sw. klot bowl, globe, klots block; cf. AS. cl[=a]te bur. Cf. {Clod}, n., {Clutter} to clot.] A concretion or coagulation; esp. a soft …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Clot — ist der Name von André Clot (1909–2002), französischer Historiker und Publizist Clot steht für Clot (Film), Kurzfilm aus dem Jahr 2004 El Clot, Stadtteil von Barcelona Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unte …   Deutsch Wikipedia

  • clot — [klät] n. [ME & OE: akin to Du kloot, ball, Ger klotz, a block: for IE base see CLIMB] 1. a soft lump of earth, clay, etc.; clod 2. a soft, thickened area or lump formed on or within a liquid [a blood clot] 3. a thick or jumbled mass or cluster;… …   English World dictionary

  • Clot — Clot, v. i. [imp. & p. p. {Clotted}; p. pr. & vb. n. {Clotting}.] To concrete, coagulate, or thicken, as soft or fluid matter by evaporation; to become a cot or clod. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Clot — Clot, v. t. To form into a slimy mass. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Clot — (spr. klo), Antoine (Clot Bei), Mediziner, geb. 7. Nov. 1793 in Grenoble, gest. 28. Aug. 1868 in Marseille, studierte in Montpellier, war dann Arzt in Marseille und ging 1822 nach Ägypten. In Kairo errichtete er den Gesundheitsrat des Heeres und… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Clot — Clot, Clotes Terme topographique. Originaire d un mot préroman, le clot est un endroit creux. La forme féminine clota (> Clotes) semble désigner une dépression plus grande, plus profonde …   Noms de famille

  • clot — [n] blockage, mass of coagulation array, batch, battery, body, bulk, bunch, bundle, clotting, clump, cluster, coagulum, coalescence, conglutination, consolidation, curd, curdling, embolism, embolus, glob, gob, group, grume, lump, occlusion,… …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”