tap

tap
tap- – Rădăcină expresivă, puţin clară, care pare să evoce ideea de obiect diform sau relativ rotunjit. – var. taf-. Creaţie expresivă, cf. rădăcina romanică tapp- (REW 8564), şi lap-, (lăpăi), dup-. Der. tăpşi (var. tepşi), vb. (a egala, a netezi, a nivela, a răzui), cf. germ. tappsen, fr. taper (după Candrea şi Scriban, din mag. taposni "a călca în picioare", sb. tapsati "a bate din palme"); tapşe (var. teapşe), s.f. (polonic de lemn, sucitor; palmă), în Mold.; tăpşan, s.n. (mamelon, movilă, colină rotunjită; răzor; strat; pat, platformă), în Mold. tapşan, tepşan, topşan (după Cihac, II, 619, din tc. tepe "munte"; după Bogrea, Dacor., IV, 851, din rut. tapčan "platformă", care vine probabil din rom.; după Drăganu, Dacor., V, 372-5, din mag. taposni "a călca în picioare"); taponiş, s.m. (nemţişor, Delphinium consolida); tapoşnic, s.m. (plantă, Galeopsis ladanum); tăpălog (var. Mold. tăpălăgos), adj. (greoi la mers, neîndemînatic), cf. tălpăloagă; tăfăroagă, s.f. (brînză dulce, brînză abia făcută), probabil var. a cuvîntului anterior (după Bogrea, Dacor., II, 659 şi Candrea, din sl. tvarogù; după Diculescu, Elementele, 452, din gr. *τραφάλαϰα, în loc de τραφαλίς "brînză proaspătă"). – cf. terfă, terfeloagă.
Trimis de blaurb, 22.02.2009. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • TAP — may refer to: * Tap (valve), controls the release of a liquid or gas * Tap or Flap consonant, a type of consonantal sound * Telephone tapping, the monitoring of telephone conversations by a third party * Tap (transformer), an intermediate… …   Wikipedia

 • tap — [tæp] noun on tap ready for immediate use when you need it: • Foreign currency loans provide you with cash on tap in the appropriate currency. * * * Ⅰ. tap UK US /tæp/ verb ( pp ) ► [I or T] to get or make use of something that exists, such …   Financial and business terms

 • Tap — Tap, n. [AS. t[ae]ppa, akin to D. tap, G. zapfen, OHG. zapfo, Dan. tap, Sw. tapp, Icel. tappi. Cf. {Tampion}, {Tip}.] 1. A hole or pipe through which liquor is drawn. [1913 Webster] 2. A plug or spile for stopping a hole pierced in a cask, or the …   The Collaborative International Dictionary of English

 • tap — tap1 [tap] vt. tapped, tapping [ME tappen < OFr taper, prob. of echoic orig.] 1. to strike lightly and rapidly 2. to strike something lightly, and often repeatedly, with 3. to make or do by tapping [to tap a message with the fingers ] ☆ 4. to …   English World dictionary

 • ţap — ŢAP, ţapi, s.m. 1. Masculul caprei domestice, al caprei negre şi al căprioarei. ♢ Ţap ispăşitor = a) (în Biblie) ţap (1) pe care marele preot îl încărca la sărbătorirea ispăşirii cu toate păcatele neamului lui Israel şi care era apoi alungat în… …   Dicționar Român

 • Tap — Tap, v. t. 1. To pierce so as to let out, or draw off, a fluid; as, to tap a cask, a tree, a tumor, a keg of beer, etc. [1913 Webster] 2. Hence, to draw resources from (a reservoir) in any analogous way; as, to tap someone s knowledge of the Unix …   The Collaborative International Dictionary of English

 • tap — [tap] Onomatopée. ❖ ♦ Onomatopée figurant un bruit sec ou bref. || Faire tap, (répété) tap tap. 0 Il n y avait pas de bruit cette nuit, seulement le tap tap un peu plus pressé de l eau qui suintait par la fêlure des boiseries. J. Giono, le Grand… …   Encyclopédie Universelle

 • tap — vb Tap, knock, rap, thump, thud can mean, as verbs, to strike or hit audibly or, as nouns, the sound or effect produced by such striking or hitting. Tap implies a light blow usually repeated (as to attract attention to one s presence, needs, or… …   New Dictionary of Synonyms

 • tap — Ⅰ. tap [1] ► NOUN 1) a device by which a flow of liquid or gas from a pipe or container can be controlled. 2) an instrument for cutting a threaded hole in a material. 3) a device connected to a telephone for listening secretly to conversations.… …   English terms dictionary

 • Tap — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • Táp — Administration …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”