ţap

ţap
ŢAP, ţapi, s.m. 1. Masculul caprei domestice, al caprei negre şi al căprioarei. ♢ Ţap ispăşitor = a) (în Biblie) ţap (1) pe care marele preot îl încărca la sărbătorirea ispăşirii cu toate păcatele neamului lui Israel şi care era apoi alungat în deşert; b) fig. persoană asupra căreia se aruncă vina pentru greşelile altora. ♢ expr. A sta ca un ţap logodit = a sta ţeapăn, prostit, aiurit. 2. Pahar special de bere, cu toartă, având capacitatea de 300 ml; conţinutul unui astfel de pahar. 3. (art.) Numele unei constelaţii în care intră Soarele la solstiţiul de iarnă. – cf. alb. c a p , c j a p, scr. c a p.
Trimis de cata, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

ŢAP s. v. căprior, ichi.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

ŢÁPUL s. art. v. capricornul.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

ţap (animal, pahar) s. m., pl. ţapi
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

Ţápul (astron.) s. pr. m. art.
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

ŢAP1 ţapi m. 1) Mascul al caprei. ♢ A sta (sau a şedea) ca un ţap logodit a sta (sau a şedea) prostit, zăpăcit, dezorientat. ţap ispăşitor persoană care este trasă la răspundere pentru greşelile altora. 2) art. Constelaţie în care intră Soarele la solstiţiul de iarnă. /cuv. autoht.
Trimis de siveco, 24.12.2006. Sursa: NODEX

ŢAP2 ţapuri n. 1) Cană de sticlă (cu o capacitate de 300 ml) din care se bea bere. 2) Conţinutul unei astfel de căni. /cuv. autoht.
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

ţap (-pi), s.m.1. Masculul caprei. – 2. Constelaţia Capricornului. – 3. Vas pentru bere. – 4. (Mold.) Unul din arşicele mai grele. – 5. Poreclă dată grecilor. – 6. (arg.) Popă. – Mr. cap. Origine obscură. Dintre multele ipoteze care s-au emis în jurul acestui cuvînt, cea mai probabilă pare să fie cea de creaţie expresivă (REW 9599; Pedersen, Z. vergl. Sprachwiss., XXXVI, 347), poate anterioară rom. cf. Copus gloss. lat., V, 503, 27: "Hircus caper zappu dicitur" şi dalm. zapo, alb. škjap, cap (Bartoli, II, 258; Capidan, Raporturile, 551; Graur, rom., LVI, 265; Rohlfs, Differenzierung, 67). Totuşi, der. directă a rom. pornind de la ilirică este dificilă fonetic; mai probabil nu este vorba de o continuare directă a cuvîntului moştenit, ci de o creaţie nouă, bazată pe aceleaşi intenţii expresive. În ce priveşte această intenţie, se consideră îndeobşte că este vorba de o dezmierdare pentru a chema un animal, germ. Lockruf. Mai sigur ar trebuie să se pornească de la ideea de "ascuţit, ţuguiat", ca în "ţeapă", a cărei familie expresivă ţine de "ţap". Acest nume a trebuit apoi să însemne "(animal cu) coarne lungi", cf. it. zappa "tîrnăcop". Celelalte ipoteze sînt mai puţin sigure; din sl. capŭ (Miklosich, Slaw. Elem., 51; Cihac, II, 429); din alb. tšap (Meyer, 387; Pascu, II, 223; Berneker, 121; cf. Philippide, II, 738), din iranianul čapis (Roswadowski, Mitt. Inst. Wien, 278; Vasmer, Grekoslaw. Etym., III, 222; Roswadowski, R. Études sl., II, 109; Densusianu, GS, I, 242). Sensul 3 este traducerea modernă a germ. Bock. cf. şi Rohlfs, ZRPh., XLV, 664; Rosetti, II, 123; Puşcariu, Lr., 180. Cuvîntul a trecut din rom. la limbile cu care a avut contact: alb. ts(i)ap, (t)skjap, ngr. τσάπος, sb., cr., slov., ceh., pol., rut., ucr., rus. cap, mag. cáp (Berneker 121; Vasmer, III, 281; Edelspacher 11). cf. ţeapă.
Trimis de blaurb, 23.02.2009. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • TAP — may refer to: * Tap (valve), controls the release of a liquid or gas * Tap or Flap consonant, a type of consonantal sound * Telephone tapping, the monitoring of telephone conversations by a third party * Tap (transformer), an intermediate… …   Wikipedia

  • tap — [tæp] noun on tap ready for immediate use when you need it: • Foreign currency loans provide you with cash on tap in the appropriate currency. * * * Ⅰ. tap UK US /tæp/ verb ( pp ) ► [I or T] to get or make use of something that exists, such …   Financial and business terms

  • Tap — Tap, n. [AS. t[ae]ppa, akin to D. tap, G. zapfen, OHG. zapfo, Dan. tap, Sw. tapp, Icel. tappi. Cf. {Tampion}, {Tip}.] 1. A hole or pipe through which liquor is drawn. [1913 Webster] 2. A plug or spile for stopping a hole pierced in a cask, or the …   The Collaborative International Dictionary of English

  • tap — tap1 [tap] vt. tapped, tapping [ME tappen < OFr taper, prob. of echoic orig.] 1. to strike lightly and rapidly 2. to strike something lightly, and often repeatedly, with 3. to make or do by tapping [to tap a message with the fingers ] ☆ 4. to …   English World dictionary

  • Tap — Tap, v. t. 1. To pierce so as to let out, or draw off, a fluid; as, to tap a cask, a tree, a tumor, a keg of beer, etc. [1913 Webster] 2. Hence, to draw resources from (a reservoir) in any analogous way; as, to tap someone s knowledge of the Unix …   The Collaborative International Dictionary of English

  • tap — [tap] Onomatopée. ❖ ♦ Onomatopée figurant un bruit sec ou bref. || Faire tap, (répété) tap tap. 0 Il n y avait pas de bruit cette nuit, seulement le tap tap un peu plus pressé de l eau qui suintait par la fêlure des boiseries. J. Giono, le Grand… …   Encyclopédie Universelle

  • tap — vb Tap, knock, rap, thump, thud can mean, as verbs, to strike or hit audibly or, as nouns, the sound or effect produced by such striking or hitting. Tap implies a light blow usually repeated (as to attract attention to one s presence, needs, or… …   New Dictionary of Synonyms

  • tap — Ⅰ. tap [1] ► NOUN 1) a device by which a flow of liquid or gas from a pipe or container can be controlled. 2) an instrument for cutting a threaded hole in a material. 3) a device connected to a telephone for listening secretly to conversations.… …   English terms dictionary

  • Tap — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

  • Táp — Administration …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”