stop

stop
STOP interj., (2, 3) stopuri s.n. 1. interj. Stai! Opreşte! ♦ (În telegrame, ca termen convenţional pentru a marca sfârşitul unei fraze) Punct! 2. s.n. Oprire bruscă a mingii, a pucului la unele jocuri sportive. 3. s.n. Semafor care reglează circulaţia la întretăierea străzilor; lampa din spate a unui autovehicul, care se aprinde când autovehiculul frânează. 4. s.n. (cin.; în compusele) Stop-cadru = efect folosit în cinematografie şi televiziune, constând în oprirea mişcării şi menţinerea unei imagini staţionare, după care se reia mişcarea, din faza la care a fost oprită. Stop-camera = procedeu de filmare combinată care constă în oprirea bruscă a aparatului de filmare şi a personajelor din cadru, în efectuarea unor modificări scenice şi reluarea filmării. – Din fr., engl. stop.
Trimis de romac, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

STOP s., interj. 1. s. autostop, semafor, (rar) semnalizator. (stop pentru circulaţia rutieră.) 2. interj. opreşte!, stai! 3. interj. ajunge!, atât!, basta!, destul!, gata!, isprăveşte!, încetează!, punct!, sfârşeşte!, stai!, termină!, (reg.) halt!, (fam. şi peior.) ho!
Trimis de siveco, 05.08.2004. Sursa: Sinonime

stop interj.
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

stop s. n., pl. stópuri
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

STOP1 interj. (se foloseşte ca strigăt pentru a opri pe cineva să facă o acţiune) Stai! Opreşte! /<fr., engl. stop
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

STOP2 stopuri n. 1) Semafor pentru reglarea circulaţiei la intersecţia străzilor. 2) Far mic (de obicei roşu) montat în partea de dinapoi a unui autovehicul pentru a semnaliza frânarea. 3) sport Oprire bruscă a mingii sau a pucului. /<fr., engl. stop
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

STOP interj. Stai, opreşte! // s.n. 1. Semafor pentru reglarea circulaţiei, folosit la întretăierile străzilor. ♦ Panou care impune în mod obligatoriu oprirea la intersecţie. ♦ Lampă de semnalizare montată la partea din spate a unui autovehicul şi care se aprinde când se acţionează frânele acestuia. 2. Oprirea mingii (cu piciorul la fotbal) şi a pucului (la hochei). 3. Termen folosit în telegrafie pentru separarea frazelor în locul punctului. 4. (med.) Stop cardiac = oprirea temporară a inimii ca urmare a lipsei oxigenului necesar; stop respirator = oprirea temporară a respiraţiei datorită intoxicării (intoxica) cu gaze, cu medicamente, electrocutării (electrocuta) etc. 5. (Cinem.) Stop-cadru = efect constând în oprirea momentană a mişcării, persistenţa imaginii statice şi reluarea mişcării la faza la care a fost oprită; stop-camera = procedeu de filmare combinată, care constă în oprirea bruscă a aparatului de filmare şi a personajelor din cadru, efectuarea unor modificări scenice şi reluarea filmării. [< fr., engl. stop].
Trimis de LauraGellner, 13.09.2007. Sursa: DN

STOP I. interj. 1. stai! opreşte! 2. (în telegrafie, pentru separarea frazelor) punct! II. s. n. 1. semafor pentru reglarea circulaţiei rutiere; panou care impune în mod obligatoriu oprirea la intersecţie. ♦ lampă de semnalizare montată la partea din spate a unui autovehicul, care se aprinde când sunt acţionate frânele acestuia. 2. oprirea balonului la fotbal şi la hochei. ♦ (tenis) minge trimisă scurt, lângă fileu, când adversarul se află plasat pe fundul terenului. 3. stop cardiac = oprirea temporară a inimii ca urmare a lipsei oxigenului necesar; stop respirator = oprirea temporară a respiraţiei, datorită intoxicării cu gaze, cu medicamente, electrocutării etc. 4. stop-cadru = imagine asupra căreia se opreşte momentan aparatul de filmat; stop-camera = procedeu de filmare combinată constând în oprirea bruscă a aparatului de filmat şi a personajelor din cadru, efectuarea unor modificări scenice şi realuarea filmării. 5. unghi format de frunte şi linia botului, care poate caracteriza o rasă de animale. (< fr., engl. stop)
Trimis de raduborza, 06.05.2008. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • stop — stop …   Dictionnaire des rimes

  • stop — [ stɔp ] interj. et n. m. • 1792 mar.; mot angl. « arrêt » A ♦ Interj. 1 ♦ Commandement ou cri d arrêt. Il « arrêta la nage en criant : “Stop !” » (Maupassant). Fig. Stop au gaspillage ! ⇒ halte. 2 ♦ Mot employé dans les télégrammes pour séparer… …   Encyclopédie Universelle

  • stop — or [stäp] vt. stopped, stopping [ME stoppen < OE stoppian (in comp.) < WGmc stoppōn < VL * stuppare, to stop up, stuff < L stuppa < Gr styppē, tow < IE * stewe , to thicken, contract > Gr styphein, to contract, Sans stuka,… …   English World dictionary

  • Stop — Stop, n. 1. The act of stopping, or the state of being stopped; hindrance of progress or of action; cessation; repression; interruption; check; obstruction. [1913 Webster] It is doubtful . . . whether it contributed anything to the stop of the… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • stop — stop; stop·er; stop·less; stop·pa·ble; stop·page; stop·per·less; stop·per·man; stop·ping; un·stop; back·stop; non·stop; stop·per; stop·ple; stop·less·ness; un·stop·pa·bly; …   English syllables

  • stop by — stop off, stop over, stop in or (N American) stop by To break one s journey, pay a visit to (usu with at) • • • Main Entry: ↑stop * * * ˌstop ˈby [intransitive/transitive] [ …   Useful english dictionary

  • stop in — stop off, stop over, stop in or (N American) stop by To break one s journey, pay a visit to (usu with at) • • • Main Entry: ↑stop * * * ˌstop ˈin [intransitive] [ …   Useful english dictionary

  • stop-go — ˌstop ˈgo adjective stop go policy/​approach etc ECONOMICS a way of controlling the economy by deliberately restricting government spending for a period of time and then increasing it for a time: • The uncertainty of such stop go policies reduced …   Financial and business terms

  • stop — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. stoppie {{/stl 8}}{{stl 7}} substancja metaliczna otrzymywana przeważnie przez stopienie dwóch lub więcej metali (niekiedy z domieszką niemetali), wytwarzana w celu uzyskania lepszych właściwości… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stop — ► VERB (stopped, stopping) 1) come or bring to an end. 2) prevent from happening or from doing something. 3) cease or cause to cease moving or operating. 4) (of a bus or train) call at a designated place to pick up or set down passengers. 5) Brit …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”