seismic

seismic
SEÍSMIC, -Ă, seismici, -ce, adj., s.f. 1. adj. Care se referă la seisme, care aparţine seismelor. ♢ Unde seismice = unde elastice care se răspândesc în scoarţa terestră, fiind provocate de cutremure sau de explozii artificiale. Staţie seismică = complex de aparatură pentru înregistrarea undelor seismice. Regiune seismică = regiune în care cutremurele de pământ sunt frecvente şi puternice. ♦ Care serveşte la înregistrarea şi studierea oscilaţiilor scoarţei terestre. Aparate seismice. 2. s.f. Seismometrie. – Din fr. séismique.
Trimis de LauraGellner, 25.02.2008. Sursa: DEX '98

seísmic adj. m., pl. seísmici; f. sg. seísmică, pl. seísmice
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

SEÍSMI//C seismiccă (seismicci, seismicce) 1) Care ţine de seisme; propriu seismelor. 2) (despre regiuni) Care se caracterizează prin seisme frecvente. 3) (despre staţii, aparate) Care serveşte la înregistrarea seismelor; destinat înregistrării seismelor. [Sil. se-is-] /<fr. séismique
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

SEÍSMIC, -Ă adj. Referitor la seisme. ♦ Regiune seismică = regiune în care cutremurele de pământ sunt frecvente şi puternice. ♦ Care serveşte la înregistrarea şi la studierea oscilaţiilor scoarţei terestre. [pron. se-is-. / cf. fr. séismique].
Trimis de LauraGellner, 12.04.2007. Sursa: DN

SEÍSMIC, -Ă adj. referitor la seisme, provocat de seisme. o zonă seismică = regiune în care cutremurele de pământ sunt frecvente şi puternice; staţie seismică = staţie cu aparatură pentru înregistrarea seismelor; prospecţiune seismică = seismometrie. (< fr. séismique)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Seismic — Seis mic, Seismal Seis mal, a. [Gr. seismo s an earthquake, from sei ein to shake.] Of or pertaining to an earthquake; caused by an earthquake. [1913 Webster] {Seismic vertical}, the point upon the earth s surface vertically over the center of… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • seismic — (adj.) 1858, from Gk. seismos earthquake, from seiein to shake. Seismological is attested from 1850 …   Etymology dictionary

  • seismic — ► ADJECTIVE 1) relating to earthquakes or other vibrations of the earth and its crust. 2) of enormous proportions or effect. DERIVATIVES seismical adjective seismically adverb. ORIGIN from Greek seismos earthquake …   English terms dictionary

  • seismic — [sīz′mik, sīs′mik] adj. [< Gr seismos, earthquake < seiein, to shake < IE base * twei , to excite, shake, shock > Sans tviṣ , to be excited, sparkle] 1. of, having to do with, or caused by an earthquake or earthquakes or by man made… …   English World dictionary

  • seismic — [[t]sa͟ɪzmɪk[/t]] ADJ: ADJ n Seismic means caused by or relating to an earthquake. Earthquakes produce two types of seismic waves... The latest seismic activity was also felt in northern Kenya …   English dictionary

  • seismic — adjective Etymology: Greek seismos shock, earthquake, from seiein to shake; probably akin to Avestan thwaēshō fear Date: 1858 1. of, subject to, or caused by an earthquake; also of or relating to an earth vibration caused by something else (as an …   New Collegiate Dictionary

  • seismic — seis|mic [ˈsaızmık] adj [only before noun] [Date: 1800 1900; : Greek; Origin: seismos shock, earthquake , from seiein to shake ] 1.) technical relating to or caused by ↑earthquakes ▪ increased seismic activity 2.) very great, serious, or… …   Dictionary of contemporary English

  • seismic — seis|mic [ saızmık ] adjective 1. ) relating to EARTHQUAKES: seismic activity 2. ) causing a very great change in a situation: a seismic shift in people s attitudes …   Usage of the words and phrases in modern English

  • seismic — UK [ˈsaɪzmɪk] / US adjective 1) science relating to earthquakes seismic activity 2) causing a very great change in a situation a seismic shift in people s attitudes …   English dictionary

  • seismic — adj. Seismic is used with these nouns: ↑activity, ↑shift, ↑survey, ↑vibration, ↑wave, ↑zone …   Collocations dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”