proverb

proverb
PROVÉRB, proverbe, s.n. 1. Învăţătură morală populară născută din experienţă, exprimată printr-o formulă eliptică sugestivă, de obicei metaforică, ritmică sau rimată; zicală, zicătoare, parimie. 2. (Franţuzism) Operă dramatică scurtă, al cărei conţinut ilustrează un proverb (1). – Din lat. proverbium, fr. proverbe.
Trimis de romac, 24.08.2008. Sursa: DEX '98

PROVÉRB s. zicală, zicătoare, vorbă bătrânească, (rar) parimie, (pop.) spunere, zicătură, zicere, zisă, (înv. şi reg.) poveste, (Ban.) cimilitură, (înv.) pildă. (Colecţie de proverbe.)
Trimis de siveco, 24.08.2008. Sursa: Sinonime

provérb s. n., pl. provérbe
Trimis de siveco, 24.08.2008. Sursa: Dicţionar ortografic

PROVÉRB proverbe n. Expresie populară concisă, deseori figurată, care conţine o generalizare a experienţei de viaţă sub formă de povaţă sau de gând înţelept; vorbă din bătrâni; aforism popular. /<lat. proverbum, fr. proverbe
Trimis de siveco, 24.08.2008. Sursa: NODEX

PROVÉRB s.n. 1. Zicătoare, zicală, maximă populară. 2. Proverb dramatic = mică piesă de salon din sec. XVII-XIX, jucată fără decor, având ca pretext un proverb. [pl. -be. / < fr. proverbe, cf. lat. proverbium].
Trimis de LauraGellner, 24.08.2008. Sursa: DN

PROVÉRB s. n. 1. expresie populară succintă, adesea metaforică, cuprinzând o învăţătură, o experienţă de viaţă. 2. mică piesă de salon din sec. XVII-XIX, jucată fără decor, având ca pretext un proverb (1). (< fr. proverbe, lat. proverbium)
Trimis de raduborza, 24.08.2008. Sursa: MDN

PROVÉRB, proverbe, s.n. 1. Frază scurtă, de obicei ritmică, în care poporul exprimă în chip metaforic, concis şi sugestiv, rezultatul unei experienţe şi care conţine o povaţă, o învăţătură. 2. (Franţuzism) Operă dramatică scurtă, al cărei conţinut ilustrează o temă morală. [pl. şi: (înv.) proverburi şi (m.) proverbi] – fr. proverbe (< lat.).
Trimis de gall, 24.08.2008. Sursa: DLRM

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Proverb — La musique polyphonique de Pérotin (Alleluia), une source d inspiration de Proverb Genre …   Wikipédia en Français

  • Proverb — Prov erb, n. [OE. proverbe, F. proverbe, from L. proverbium; pro before, for + verbum a word. See {Verb}.] 1. An old and common saying; a phrase which is often repeated; especially, a sentence which briefly and forcibly expresses some practical… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • PROVERB — (Heb. מָשָׁל, mashal; pl. מְשָׁלִים, meshalim). The term proverb as a translation of the biblical Hebrew word mashal denotes certain specific literary forms, particularly of wisdom literature. Several of these forms are also referred to by the… …   Encyclopedia of Judaism

  • Proverb — Prov erb, v. t. 1. To name in, or as, a proverb. [R.] [1913 Webster] Am I not sung and proverbed for a fool ? Milton. [1913 Webster] 2. To provide with a proverb. [R.] [1913 Webster] I am proverbed with a grandsire phrase. Shak. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • proverb — [präv′ərb] n. [OFr proverbe < L proverbium < pro , PRO 2 + verbum, word: see VERB] 1. a short, traditional saying that expresses some obvious truth or familiar experience; adage; maxim 2. a person or thing that has become commonly… …   English World dictionary

  • Proverb — Prov erb, v. i. To write or utter proverbs. [R.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • proverb — index maxim, phrase Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • proverb — (n.) c.1300, in boke of Prouerbyys, the Old Testament book, from O.Fr. proverbe (12c.), from L. proverbium a common saying, lit. words put forward, from pro forth (see PRO (Cf. pro )) + verbum word (see VERB (Cf. verb)). Used generally from late… …   Etymology dictionary

  • proverb — maxim, adage, motto, *saying, saw, epigram, aphorism, apothegm …   New Dictionary of Synonyms

  • proverb — [n] saying referring to common fact, knowledge adage, aphorism, apophthegm, axiom, byword, catch phrase, daffodil*, dictum, epigram, folk wisdom, gnome, maxim, moral, motto, platitude, precept, repartee, saw*, text, truism, witticism, word;… …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”