protocol

protocol
PROTOCÓL, protocoale, s.n. 1. Act, document în care sunt consemnate rezoluţiile unei adunări, ale unor dezbateri, ale unei conferinţe internaţionale; document diplomatic cu valoarea unui acord internaţional, care cuprinde hotărârile luate la o conferinţă internaţională. 2. (înv. şi reg.) Formular oficial folosit pentru acte publice; p. ext. registru, catastif. 3. (La sg.) Totalitatea formelor şi a practicilor de ceremonial care se aplică la festivităţi oficiale în relaţiile diplomatice; serviciu însărcinat cu organizarea oficială a ceremonialului. ♦ p. gener. Reguli (de conduită) care trebuie respectate în societate. – Din fr. protocole, germ. Protokoll.
Trimis de ana_zecheru, 17.11.2008. Sursa: DEX '98

PROTOCÓL s. v. ceremonial.
Trimis de siveco, 17.11.2008. Sursa: Sinonime

PROTOCÓL s. v. catastif, condică, proces-verbal, registru.
Trimis de siveco, 17.11.2008. Sursa: Sinonime

protocól s. n., (acte) pl. protocoále
Trimis de siveco, 17.11.2008. Sursa: Dicţionar ortografic

PROTOC//ÓL protocoloále n. 1) Ceremonial obişnuit în relaţiile diplomatice sau cu ocazia unor acte solemne; etichetă. 2) Act oficial în dreptul internaţional. 3) Regulă de comportare în societate. /<fr. protocole, germ. Protokoll
Trimis de siveco, 17.11.2008. Sursa: NODEX

PROTOCÓL s.n. 1. Regulă de ceremonial folosită la anumite acte cu caracter solemn sau în relaţiile diplomatice. ♦ Serviciu pe lângă instituţii superioare, însărcinat cu luarea măsurilor privitoare la ceremonial. 2. Act suplimentar al unui tratat prin care se stabileşte modul de aderare la un acord preexistent, sunt formulate anumite rezerve sau interpretări, se stipulează prelungirea ori modul de aplicare a unui acord existent etc. ♦ Document, proces-verbal, dezbatere în cadrul unei conferinţe internaţionale, al unei dezbateri, al unor tratative. ♦ Document în care se consemnează schimbul sau depunerea instrumentelor de ratificare. ♦ Document, act diplomatic care cuprinde consemnarea unor hotărâri sau a unei înţelegeri privind mai multe state. [pl. -oale, -oluri. / < fr. protocole, cf. lat. protocollum, gr. protokollon].
Trimis de LauraGellner, 17.11.2008. Sursa: DN

PROTOCÓL s. n. 1. totalitatea formelor şi practicilor de ceremonial care se aplică la festivităţi oficiale în relaţiile diplomatice. ♢ serviciu însărcinat cu luarea măsurilor privitoare la ceremonial. 2. document care consemnează dezbaterile purtate în cadrul unui congres, al unei conferinţe internaţionale, al unor tratative. ♢ act suplimentar al unui tratat prin care se stabileşte modul de aderare la un acord preexistent. 3. înţelegere internaţională încheiată în diferite domenii. ♢ document în care se consemnează schimbul instrumentelor de ratificare, încheierea unor tratative. 4. (inform.) convenţie hardware şi software de schimb a informaţiilor între două sisteme. (< fr. protocole, germ. Protokoll, lat. protocollum, gr. protokollon)
Trimis de raduborza, 17.11.2008. Sursa: MDN

protocól (-luri), s.n. – Ceremonial, proces-verbal. fr. protocole. – Der. protocolar, adj., din fr. protocolaire; protocoli (var. (îm)protocola), vb. (a include într-un protocol), din germ. protokollieren.
Trimis de blaurb, 17.11.2008. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Protocol I — Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol 1)IntroductionProtocol I is an amendment to the Geneva Conventions.Adopted on June 8, 1977 by… …   Wikipedia

  • protocol — pro‧to‧col [ˈprəʊtəkɒl ǁ ˈproʊtəkɒːl, kɑːl] noun 1. [countable] COMPUTING an established method for connecting computers so that they can exchange information: • You have to use a different protocol with this new modem. • HTTP is an Internet… …   Financial and business terms

  • Protocol — may also refer to:Standards in information automation: * Communications protocol * Protocol (computing) * Protocol (object oriented programming) * Cryptographic protocolProcedures for human behavior: * Protocol (diplomacy) * Protocol, a.k.a.… …   Wikipedia

  • Protocol II — Protocol II: Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflicts.As of 14 January 2007 it had been ratified by 163 countries, with the United States, Israel, Iran …   Wikipedia

  • Protocol — • The formula used at the beginning of public acts drawn up by notaries; also, the compact register in which notaries register these acts; finally, the first draft of these acts Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Protocol     Proto …   Catholic encyclopedia

  • protocol — pro·to·col / prō tə ˌkȯl/ n 1: an original draft, minute, or record of a document or transaction 2 a: a preliminary memorandum often formulated and signed by diplomatic negotiators as a basis for a final convention or treaty b: the records or… …   Law dictionary

  • protocol — [prōt′ə kôl΄, prōt′ōkäl΄, prōt′ōkōl΄] n. [Early ModE prothocoll < MFr prothocole < ML protocollum < LGr prōtokollon, first leaf glued to a manuscript (describing the contents) < Gr prōto , PROTO + kolla, glue] 1. an original draft or… …   English World dictionary

  • Protocol — Pro to*col, v. t. To make a protocol of. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Protocol — Pro to*col, n. [F. protocole, LL. protocollum, fr. Gr. ? the first leaf glued to the rolls of papyrus and the notarial documents, on which the date was written; prw^tos the first (see {Proto }) + ? glue.] 1. The original copy of any writing, as… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Protocol — Pro to*col, v. i. To make or write protocols, or first draughts; to issue protocols. Carlyle. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”