program

program
PROGRÁM, programe, s.n. 1. Plan de activitate în care sunt stabilite (în ordinea desfăşurării lor) etapele propuse pentru o perioadă dată; desfăşurare a activităţii (individuale, dintr-o instituţie) după un astfel de plan. 2. Expunere (scrisă) a principiilor, scopurilor etc. unei organizaţii politice, sociale, culturale etc. 3. Programă. 4. Ordinea după care se desfăşoară o emisiune de radio sau de televiziune, un spectacol etc.; ansamblul părţilor unei asemenea emisiuni, ale unui spectacol etc. ♦ Foaie de hârtie, publicaţie, broşură în care este prezentat un program (4). 5. Ansamblu de instrucţiuni codate, folosit de un calculator pentru rezolvarea unei probleme. – Din fr. programme.
Trimis de romac, 23.11.2007. Sursa: DEX '98

PROGRÁM s. I. v. orar. II. (pol.) v. platformă.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

prográm s. n. (sil. -gram), pl. prográme
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

PROGRÁM programe n. 1) Plan de activitate, întocmit după etape. 2) Ansamblu de principii, de scopuri şi de sarcini, care privesc activitatea unui partid politic, a unui guvern sau a unei organizaţii obşteşti. 3) Conţinut al unei reprezentaţii (de teatru, de concert, de radio etc.). 4) Publicaţie în care este prezentat conţinutul unei asemenea reprezentaţii. 5) Ansamblu de instrucţiuni codate cu ajutorul cărora un calculator electronic rezolvă o problemă dată. /<fr. programme
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

PROGRÁM s.n. 1. Plan de activitate cuprinzând de obicei etapele propuse pentru o anumită perioadă; desfăşurarea activităţii după un asemenea plan. ♦ Orar. 2. Foaie de hârtie, afiş, scriere (distribuită) prin care se anunţă un spectacol, amănunte în legătură cu o reprezentaţie etc. ; totalitatea numerelor unui spectacol, ceea ce cuprinde un spectacol. ♦ Ansamblu de mesaje (ştiri, informaţii, muzică etc.) destinat difuzării prin reţeaua de radio şi televiziune. 3. Expunerea scrisă a principiilor, a ţelurilor urmărite şi a mijloacelor preconizate pentru realizarea lor, ale unui partid politic, ale unei organizaţii etc. 4. Ansamblu algoritmic al instrucţiunilor necesare rezolvării unei probleme la un calculator electronic. [pl. -me, -muri, var. programă (1) [în DN] s.f. / < fr. programme, it. programme, cf. lat. programma – scriere publică].
Trimis de LauraGellner, 04.08.2005. Sursa: DN

PROGRÁM s. n. 1. plan de activitate cuprinzând etapele propuse pentru o anumită perioadă; desfăşurarea activităţii după un anumit plan. ♢ orar. 2. foaie de hârtie, broşură care prezintă amănunte în legătură cu un spectacol; ordinea în care se desfăşoară o emisiune de radio şi tv. 3. expunere scrisă a principiilor, a ţelurilor urmărite şi a mijloacelor preconizate pentru realizarea lor ale unui partid politic, ale unei organizaţii, ale unui guvern. 4. (inform.) ansamblu de instrucţiuni codate necesare unui calculator, unei operaţii automate. (< fr. programme, germ. Programm)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • program — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. programmie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} założenia, cele i zapowiadana działalność w jakiejś dziedzinie lub jakiejś organizacji : {{/stl 7}}{{stl 10}}Program społeczny,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Program — may refer to:* Program (management) * Program (The Animatrix), a short film in The Animatrix series * PROGRAM Initiative for Art and Architectural Collaborations, a project space in Berlin for art and architecture * Computer program * Program… …   Wikipedia

  • program — prògram m DEFINICIJA 1. a. sadržaj i cilj rada kakve djelatnosti koji treba izvršiti [nastavni program] b. predmet i sadržaj predmeta koji se predaju u školama u okviru nastavnog plana i programa [izvan programa] 2. sadržaj koji želi ostvariti… …   Hrvatski jezični portal

  • Program 33 — Logo de Program 33 Forme juridique société par actions simplifiée Siège social France …   Wikipédia en Français

  • program — [prō′gram΄, prō′grəm] n. [< LL & Fr: Fr programme < LL programma < Gr, edict < prographein, to write in public < pro , before + graphein, to write: see PRO 1 & GRAPHIC] 1. Obs. a) a proclamation b) a prospectus or syllabus …   English World dictionary

  • program — program, schedule, timetable, agenda denote a formulated plan listing things to be done or to take place, especially in their time order. Program is the term of widest application. It may refer to a mental plan or to one that is written or… …   New Dictionary of Synonyms

  • program — program, programme The standard spelling in BrE, except in computer language, is programme, and in AmE it is program. In the context of computing, program is used in both AmE and BrE, and as a verb has inflected forms programmed, programming in… …   Modern English usage

  • program — [n1] agenda, list affairs, appointments, arrangements, bill, bulletin, business, calendar, card, catalog, chores, curriculum, details, docket, happenings, index, lineup, listing, meetings, memoranda, necessary acts*, order of business*, order of… …   New thesaurus

  • program — (Amer.) pro·gram || prəʊgræm n. plan, project,schedule, agenda, written order of events; public presentation; show that is broadcast on television or radio; planned group of activities; prospectus, syllabus; computer program (also programme)… …   English contemporary dictionary

  • Program — Pro gram, n. Same as {Programme}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”