price

price
PRÍCE s.f. 1. (înv.) Neînţelegere, ceartă. ♢ loc. adj. De price = care se împotriveşte; opozant, potrivnic. ♢ loc. vb. A se pune de price = a se împotrivi cuiva, a contrazice pe cineva. 2. (pop.; în construcţie cu verbul "a face") Supărare, necaz (pricinuit cuiva). ♦ Acuzare, învinovăţire. – Din sl. pritŭča.
Trimis de oprocopiuc, 14.04.2004. Sursa: DEX '98

PRÍCE s. v. acţiune, animozitate, cauză, ceartă, conflict, considerent, dezacord, dezbinare, diferend, discordie, discuţie, disensiune, dispută, divergenţă, duşmănie, gâlceavă, învăţătură, învrăjbire, judecată, litigiu, mobil, motiv, necaz, neînţelegere, neplăcere, ostilitate, parabolă, pildă, pornire, pricină, prilej, proces, raţiune, supărare, temei, ură, vrajbă, vrăjmăşie, zâzanie.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

príce s. f., pl. prici
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

príce s.f.1. Cauză, ocazie, pretext. – 2. Litigiu, proces. – 3. Ceartă, gîlceavă. – 4. Opoziţie, contradicţie. sl. pritĭča "cauză" (Miklosich, Slaw. Elem., 39; Cihac, II, 290), cf. slov. pritčati se "a se certa", cr. priča "obstacol". Rezultatul rom. arată o reducere normală, cf. *potcipoci, şi pritce, s.f. (parabolă), înv., din acelaşi cuvînt sl. Tiktin combate această der., din considerente care par insuficiente. – Der. prici, vb. refl. (a se certa, a se bate); pricelnic, adj. (înv., certăreţ); pricitor, adj. (arţăgos, scandalagiu); pricină, s.f. (cauză, motiv; pretext, ocazie; ceartă, gîlceavă, litigiu), din sl. (bg., sb., slov., rus.) pričina; pricinui (var. pricini), vb. (a cauza, a da prilejul; a pretexta, a se disculpa; refl., a se certa); pricinaş, s.m. (certăreţ; parte dintr-un litigiu; acuzat); pricinuitor, adj. (care pricinuieşte); pricinuitoare, s.f. (înv., acuzativ); împricina, vb. (a inculpa); împricinat, s.m. (acuzat).
Trimis de blaurb, 11.09.2008. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • price — I noun amount, appraisal, appraisement, charge, compensation, cost, disbursement, due, estimate, estimation, exaction, exchange value, expenditure, expense, fare, fee, figure, outlay, payment, premium, pretium, purchase money, quotation, rate,… …   Law dictionary

  • price — n Price, charge, cost, expense can mean what is given or asked in payment for a thing or for its use, or for services. Price and charge in their ordinary nontechnical use commonly designate what is asked or demanded in the case of price,… …   New Dictionary of Synonyms

  • Price — steht für: Price (Familienname), der Familienname Price Price ist der Name folgender Orte: Price (Arkansas) Price (Maryland) Price (Texas) Price (Utah) Price (Québec) Price County Price River Siehe auch: Price Gleichung, Kovarianz Gleichung, die… …   Deutsch Wikipedia

  • Price — Price, n. [OE. pris, OF. pris, F. prix, L. pretium; cf. Gr. ? I sell ? to buy, Skr. pa? to buy, OI. renim I sell. Cf. {Appreciate}, {Depreciate}, {Interpret}, {Praise}, n. & v., {Precious}, {Prize}.] 1. The sum or amount of money at which a thing …   The Collaborative International Dictionary of English

  • price — ► NOUN 1) the amount of money expected, required, or given in payment for something. 2) something endured in order to achieve an objective. 3) the odds in betting. ► VERB ▪ decide the price of. ● at any price Cf. ↑at any price …   English terms dictionary

  • price — [prīs] n. [ME & OFr pris < L pretium, price < IE * preti , equivalent < base * per , to sell, make equal > PAR1] 1. the amount of money, etc. asked or paid for something; cost; charge 2. value or worth 3. a reward for the capture or… …   English World dictionary

  • Price.ua — Price.ua  самый крупный сервис сравнения цен в UaNet. Содержание 1 История 2 Портал 3 Примечания 4 Ссылки …   Википедия

  • Price — Price, v. t. [imp. & p. p. {Priced}; p. pr. & vb. n. {Pricing}.] 1. To pay the price of. [Obs.] [1913 Webster] With thine own blood to price his blood. Spenser. [1913 Webster] 2. To set a price on; to value. See {Prize}. [1913 Webster] 3. To ask… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • price — [n1] financial value amount, appraisal, appraisement, asking price, assessment, barter, bill, bounty, ceiling, charge, compensation, consideration, cost, damage, demand, disbursement, discount, dues, estimate, exaction, expenditure, expense, face …   New thesaurus

  • Price — Price, UT U.S. city in Utah Population (2000): 8402 Housing Units (2000): 3311 Land area (2000): 4.243980 sq. miles (10.991857 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 4.243980 sq. miles (10.991857 sq.… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”