poetic

poetic
POÉTIC, -Ă, poetici, -ce, adj., s.f. 1. adj. Care aparţine poeziei, privitor la poezie. ♦ De poet. 2. adj. fig. Care poate inspira pe poeţi, demn de a fi motiv de inspiraţie; p. ext. impresionant, fermecător. 3. s.f. (Şi adjectival, în sintagma artă poetică) Tratat despre creaţia poetică; ansamblu de reguli pentru alcătuirea unei opere literare; ramură a teoriei literaturii care se ocupă de creaţia poetică. 4. s.f. Ansamblu de forme şi de principii poetice (1) caracteristice unei epoci sau unui curent literar; manieră poetică caracteristică unui poet. – Din ngr. poiitkós, poiitikí, lat. poeticus, poetica, it. poetico, poetica, fr. poétique.
Trimis de ana_zecheru, 15.07.2006. Sursa: DEX '98

POÉTIC adj. (înv.) poeticesc. (O imagine poetic.)
Trimis de siveco, 05.08.2004. Sursa: Sinonime

POÉTIC s. v. poet.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

poétic adj. m., pl. poétici; f. sg. poétică, pl. poétice
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

POÉTI//C poeticcă (poeticci, poeticce) 1) Care ţine de poezie; propriu poeziei. Imagine poeticcă. ♢ Licenţă poeticcă v. LICENŢĂ. 2) fig. Care este plin de poezie; care încântă prin frumuseţe şi prin farmec. /<ngr. poiitikós, lat. poeticus, poetica, fr. poétique
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

POÉTIC, -Ă adj. 1. Propriu, caracteristic poeziei, de poezie. ♢ Artă poetică v. artă; licenţă poetică v. licenţă. 2. (fig.) Propriu a inspira un poet; (p. ext.) încântător, minunat. // s.n. Categorie estetică desemnând genul poetic. [pron. po-e-, pl. -ci, -ce. / < lat. poeticus, cf. fr. poétique].
Trimis de LauraGellner, 13.09.2007. Sursa: DN

POÉTIC, -Ă I. adj. 1. propriu poeziei. 2. (fig.) demn a inspira un poet; (p. ext.) încântător, expresiv, plastic, sensibil, liric. II. s. n. categorie estetică desemnând genul poetic. III. s. f. 1. ramură a teoriei literaturii care tratează despre creaţia poetică. ♢ tratat despre creaţia poetică. 2. sistem de principii poetice caracteristice unei epoci sau unui curent literar; fel de a scrie propriu unui poet. 3. parte a lingvisticii care se ocupă cu raporturile dintre funcţia poetică şi celelalte funcţii ale limbajului. (< fr. poétique, lat. poeticus, it. poetico, gr. poietikos)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • poetic — poetic, poetical In general, poetic is the more common word, but choice is often dependent on personal preference or on sentence rhythm. There are, however, a few fixed expressions, e.g. the poetical works of, poetic justice, poetic licence …   Modern English usage

  • Poetic — Po*et ic, Poetical Po*et ic*al, a. [L. po[ e]ticus, Gr. ?: cf. F. po[ e]tiquee.] 1. Of or pertaining to poetry; suitable for poetry, or for writing poetry; as, poetic talent, theme, work, sentiments. Shak. [1913 Webster] 2. Expressed in metrical… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • poetic — (adj.) 1520s, from M.Fr. poetique, from L. poeticus, from Gk. poietikos pertaining to poetry, lit. creative, productive, from poietos made, verbal adjective of poiein to make (see POET (Cf. poet)). Earlier adjective was poetical (late 14c.); also …   Etymology dictionary

  • poetic — UK [pəʊˈetɪk] / US [poʊˈetɪk] or poetical UK [pəʊˈetɪk(ə)l] / US [poʊˈetɪk(ə)l] adjective * 1) expressing ideas in a very sensitive way and with great beauty or imagination Critics are raving about Sokurov s poetic new film. 2) connected with… …   English dictionary

  • Poetic — may refer to:* Poems, or a relation thereof. * Too Poetic, a deceased rapper and hip hop producer …   Wikipedia

  • poetic — [adj] with rhythm and beauty; related to poetic composition anapestic, dactylic, dramatic, elegiac, epic, epical, epodic, iambic, idyllic, imaginative, lyric, lyrical, melodious, metrical, odic, rhythmical, romantic, songlike, tuneful; concept… …   New thesaurus

  • poetic — index original (creative) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • poetic — (also poetical) ► ADJECTIVE ▪ relating to or of the nature of poetry. DERIVATIVES poetically adverb …   English terms dictionary

  • poetic — [pō et′ik] adj. [MFr poétique < L poeticus < Gr poiētikos] 1. of, characteristic of, like, or fit for a poet or poetry 2. skilled in or fond of poetry 3. written in verse 4. displaying the beauty, imaginative qualities, etc. found in good… …   English World dictionary

  • poetic — poetically, adv. /poh et ik/, adj. Also, poetical. 1. possessing the qualities or charm of poetry: poetic descriptions of nature. 2. of or pertaining to a poet or poets. 3. characteristic of or befitting a poet: poetic feeling; poetic insight. 4 …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”