pod

pod
POD, poduri, s.n. I. 1. Construcţie de lemn, de piatră, de beton, de metal etc. care leagă între ele malurile unei ape sau marginile unei depresiuni de pământ, susţinând o cale de comunicaţie terestră (şosea sau cale ferată) şi asigurând continuitatea căii peste un obstacol natural sau artificial. ♢ Pod de gheaţă = strat continuu de gheaţă care acoperă în întregime suprafaţa unui râu sau a unui lac ca urmare a unei perioade îndelungate de temperatură scăzută a aerului. Pod carstic = porţiune a tavanului unei peşteri rămasă suspendată în urma prăbuşirii acestuia. Pod plutitor (sau umblător) = bac. ♢ expr. A face pod cu palma mâinii = a pune mâna streaşină la ochi pentru a putea vedea mai bine. (Sport) A face podul = a face o figură caracteristică prin îndoirea corpului pe spate în semicerc, cu sprijin pe mâini şi pe picioare. ♦ Pod (I 1) demontabil, format dintr-un şir de bărci sau de plute legate de ancore sau de piloţi. Pod de vase. ♦ Punte suspendată (mobilă) la o cetate sau la un castel medieval. 2. Platformă având forma asemănătoare cu a unui pod (I 1) şi care serveşte ca loc de lucru, ca element de protecţie etc.; spec. macara cu scheletul în formă de pod (I 1), pe care se deplasează aparatul de ridicare şi de transportare a greutăţilor. ♢ Pod-basculă = basculă prevăzută cu o platformă pe care se cântăresc în staţiile de cale ferată vagoanele încărcate cu marfă. Pod rulant = macara mobilă alcătuită dintr-un pod metalic care are o cale de rulare la oarecare înălţime deasupra solului şi care se foloseşte în ateliere, în hale de montaj, în turnătorii etc. pentru ridicarea unor sarcini şi deplasarea lor pe direcţie orizontală. Pod basculant = pod metalic mobil, destinat circulaţiei vagonetelor între rampele puţurilor de mină şi colivia de extracţie. Podul sondei = platformă folosită ca rampă pentru materialul tubular care se introduce sau se extrage din sondă. Pod de siguranţă = platformă prevăzută cu deschideri pentru trecere, montată din loc în loc într-un puţ de mină pentru a opri căderea unei persoane care ar aluneca pe scări sau pentru a reţine o rocă desprinsă din pereţi. 3. (înv.) Puntea unei nave. 4. (înv.) Pavaj din scânduri groase de stejar cu care se acopereau străzile; caldarâm: p. ext. stradă, uliţă pavată cu scânduri. Podul Mogoşoaiei. 5. (În practicile religiei creştine ortodoxe) Bucată de pânză îngustă şi lungă care se aşterne din loc în loc pe parcursul unui cortegiu mortuar. II. Spaţiul dintre acoperiş şi planşeul superior al unei clădiri. ♢ loc. adv. Din pod în pivniţă = în întregime, complet. ♢ expr. A călca (sau a se uita) (ca) din pod, se spune despre un om plin de sine, îngâmfat, încrezut. A cădea ca din pod = a rămâne surprins, uimit, dezorientat, buimac. A călca ca din pod = a merge cu paşi nesiguri, greu. ♦ p. ext. Tavan, plafon. III. p. anal. 1. (În sintagmele) Podul mâinii = dosul mâinii. Podul palmei = partea interioară a palmei, de la încheietura cu antebraţul până la degete. 2. Lucrare protetică dentară, metalică sau mixtă, folosită ca metodă terapeutică. – Din sl. podŭ.
Trimis de oprocopiuc, 28.03.2004. Sursa: DEX '98

OCHIUL PÓDULUI s. v. campadură.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

POD s. 1. (constr.) (înv.) punte. (pod peste o apă.) 2. pod mişcător v. bac; pod plutitor v. bac; pod umblător v. bac. 3. (constr.) (înv. şi reg.) podişor, (reg.) podei, podeţ. (pod al casei.) 4. (tehn.) (reg.) scaun, scăuniş, (Mold.) pomostină. (pod la osia carului.)
Trimis de siveco, 21.09.2008. Sursa: Sinonime

POD s. v. caldarâm, cat, călcâi, chingă, covertă, duşumea, etaj, nivel, pardoseală, pavaj, plafon, plaz, plută, podea, punte, scândură, scobar, stradă, talpă, tavan.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

POD s. v. rock
Trimis de siveco, 11.02.2008. Sursa: Sinonime

pod s. n., pl. póduri
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

POD poduri n. 1) Construcţie (de lemn, de metal etc.) care asigură continuitatea unei căi de comunicaţie peste un obstacol natural (râu, râpă) sau artificial (canal, cale ferată etc.). ♢ pod umblător (sau plutitor) platformă plutitoare pentru trecerea peste un curs de apă; bac; brudină. pod de vase (sau de pontoane) pod improvizat care are platforma montată pe ambarcaţii ancorate. podul palmei v. PALMĂ. A face pod cu palma mâinii a pune streaşină la ochi pentru a vedea mai bine. 2) pop. Suprafaţă orizontală care formează partea superioară a unei încăperi; bagdadie; tavan; plafon. ♢ A sări până în pod de bucurie a simţi o mare bucurie. 3) Spaţiu închis cuprins între tavan şi acoperişul unei case. ♢ Gura podului uşa podului. A cădea din pod a fi buimăcit, dezorientat. 4) Parte a unei macarale pe care se deplasează aparatul de ridicare şi de transportare a greutăţilor. 5) înv. Pavaj din scânduri groase (de stejar) cu care se acoperă străzile. 6) înv. Stradă acoperită cu un astfel de pavaj. 7) înv. Punte a unei nave. 8) reg. bis. Bucată de pânză (broboadă, şervet etc.) cu un colac şi o lumânare pe ea, care se aşterne în anumite locuri (de fiecare dată alta) în drumul cortegiului mortuar, fiind dată apoi cuiva pomană. /<sl. podu
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

POD- v. podo-.
Trimis de LauraGellner, 13.09.2007. Sursa: DN

pod s.m. (reg.) peşte denumit şi "scobar".
Trimis de blaurb, 13.09.2007. Sursa: DAR

pod (póduri), s.n.1. Platformă de scîndură, planşeu. – 2. Punte. – 3. (înv.) Drum pietruit cu scînduri, obişnuit în oraşele rom.4. Cale, drum, şosea. – 5. Ponton. – 6. Tavan. – 7. Spaţiu închis între acoperiş şi plafonul casei. – 8. Pardoseală. – 9. Palma mîinii. – 10. Talpa plugului. – 11. Zăcătoare (la moară). – 12. Bucăţi de pînză care se întind în calea cortegiului funerar, cu ideea de a uşura mortului trecerea pe puntea raiului. – Megl. pod. sl. podŭ "platformă" (Miklosich, Slaw. Elem., 37; Cihac, II, 270; Conev 81; Spitzer, Mitt. Wien., 326), cf. bg., sb., cr., slov. pod "platformă de scînduri", mag. pad "podul casei". – Der. podar, s.m. (înv., încasator de podărit; paznic la pod; pontonier; Mold., măturător); podărit, s.n. (slujba pontonierului; taxă pe poduri); podeţ, s.n. (podişcă); podi, vb. (a bate podea), din sl., bg. poditi; podeală (var. podea), sf. (duşumea, pardoseală, parchet); podeag, s.n. (platou, movilă, colină); podereu (var. podireu, poderei), s.n. (Trans., pod de şură); podină, s.f. (pardoseală, suport; scîndură; acoperiş; baza stogului), din sb. podina; podiş, s.m. (platou, movilă; punte de lemn); podişcă, s.f. (pod mic; ponton); podişor, s.n. (Trans., blidar, dulap); pondeală (Trans., var. Olt. pondilă), s.f. (pardoseală, sol), din podeală cu infix nazal sau contaminat cu podină. – Din rom. provine slov. podišiar (Candrea, Elemente, 402).
Trimis de blaurb, 14.11.2008. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • pod — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przyim., łączy się z biernikiem {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wskazuje na cel przestrzenny ruchu znajdujący się w miejscu położonym poniżej czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pies wszedł pod… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • POD — POD; pod; pod·axonia; pod·dish; pod·i·cal; pod·i·ceps; pod·i·ci·ped·i·dae; pod·ite; pod·ler; pod·o·mere; pod·oph·thal·ma; pod·oph·thal·mia; pod·ophthalmite; pod·snap·pery; pod·zol; pod·zol·iza·tion; pod·zol·ize; pseu·do·pod; pseu·do·pod·ic;… …   English syllables

  • POD — may refer to: Business * Payable on Death, term used on certain bank accounts or Totten trusts, where payment will be made to a specified person upon the death of the account holder * Proof of delivery, an international commerce term for a signed …   Wikipedia

  • POD — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Pod est un nom qui signifie : Baladeur numérique, d après le nom « iPod » du baladeur d Apple, dont le premier modèle a été commercialisé… …   Wikipédia en Français

  • PoD — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Pod est un nom qui signifie : Baladeur numérique, d après le nom « iPod » du baladeur d Apple, dont le premier modèle a été commercialisé… …   Wikipédia en Français

  • Pod 51 — (Нью Йорк,США) Категория отеля: 3 звездочный отель Адрес: 230 East 51st Street, Мидтаун Ист …   Каталог отелей

  • Pod 39 — (Нью Йорк,США) Категория отеля: 3 звездочный отель Адрес: 145 East 39th Street, Нью Йорк, NY …   Каталог отелей

  • Pod — Pod, n. [Probably akin to pudding, and perhaps the same word as pad a cushion; cf. also Dan. pude pillow, cushion, and also E. cod a husk, pod.] 1. A bag; a pouch. [Obs. or Prov. Eng.] Tusser. [1913 Webster] 2. (Bot.) A capsule of plant,… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • pod — [pɔd US pa:d] n [Date: 1600 1700; Origin: Probably from cod bag ; CODPIECE] 1.) a long narrow seed container that grows on various plants, especially ↑peas and beans ▪ a pea pod →like two peas in a pod at ↑pea 2.) a part of a space vehicle that… …   Dictionary of contemporary English

  • pod- — 1, poda DEFINICIJA kao prvi dio riječi upotrebljava se 1. za tvorbu glagola i znači a. vršenje radnje odozdo, na donjoj strani [podmetnuti] b. pravac radnje odozdo [potprašiti] c. predodžba pravca radnje odozdo [podjariti; potkupiti] d. dovođenje …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”