pluralism

pluralism
PLURALÍSM s.n. 1. Concepţie filozofică potrivit căreia lumea ar fi formată dintr-o pluralitate de realităţi de sine stătătoare, independente unele de altele. 2. Principiu al democraţiei care preconizează necesitatea existenţei mai multor forţe social-politice (partide, sindicate, organizaţii religioase etc.) interpuse între membrii societăţii şi putere, ca o condiţie şi o garanţie a limitării puterii, a funcţionării democraţiei. ♦ p. gener. Orice concepţie care, într-un domeniu determinat, admite o multiplicitate de factori echivalenţi, de principii etc. care nu pot fi reduse la unitate; stare de lucruri caracterizată prin existenţa acestei multiplicităţi. – Din fr. pluralisme.
Trimis de oprocopiuc, 24.03.2004. Sursa: DEX '98

pluralísm s. n.
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

PLURALÍSM n. 1) Concepţie filozofică care susţine că lumea este alcătuită dintr-o mulţime de entităţi spirituale independente. 2) Sistem politic bazat pe mai multe organe de conducere (partide, grupuri, mişcări etc.). 3) Situaţie caracterizată printr-o multiplicitate de factori. /<fr. pluralisme
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

PLURALÍSM s.n. 1. Concepţie filozofică idealistă care neagă unitatea materială a lumii, susţinând că tot ceea ce există constă dintr-o multitudine de entităţi izolate, independente una de alta şi ireductibile la o bază comună, unitară. ♦ (p. ext.) Orice concepţie care, într-un domeniu determinant, admite o multitudine de factori echivalenţi, de principii etc. ce nu pot fi reduse la unitate; stare de lucruri caracterizată prin existenţa unei multiplicităţi. 2. Principiu democratic potrivit căruia funcţionarea democraţiei, garantarea drepturilor şi libertăţilor ar fi condiţionată de existenţa mai multor forţe politico-sociale (partide, sindicate etc.) care să se interpună între individ şi stat. [< fr. pluralisme, cf. lat. pluralis – compus din mai multe elemente].
Trimis de LauraGellner, 03.02.2007. Sursa: DN

PLURALÍSM s. n. 1. concepţie filozofică potrivit căreia universul ar fi format dintr-o pluralitate de esenţe izolate, independente una de alta. ♢ orice concepţie care, într-un domeniu determinat, admite o multitudine de factori echivalenţi, de principii etc. ce fac posibile căi diferite de dezvoltare a societăţii. 2. principiu al democraţiei potrivit căruia funcţionarea acesteia, garantarea drepturilor şi libertăţilor sunt condiţionate de existenţa mai multor forţe politico-sociale. (< fr. pluralisme)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Pluralism — is used, often in different ways, across a wide range of topics to denote a diversity of views, and stands in opposition to one single approach or method of interpretation: *Scientific pluralism, the view that some phenomena observed in science… …   Wikipedia

  • Pluralism — Plu ral*ism, n. 1. The quality or state of being plural, or in the plural number. [1913 Webster] 2. (Eccl.) The state of a pluralist; the holding of more than one ecclesiastical living at a time. [Eng.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • pluralism — 1818, as a term in church administration, from PLURAL (Cf. plural) + ISM (Cf. ism). Attested from 1882 as a term in philosophy for a theory which recognizes more than one ultimate principle. In political science, attested from 1919 (in Harold J.… …   Etymology dictionary

  • pluralism — ► NOUN 1) a political system of power sharing among a number of political parties. 2) the existence or toleration of a diversity of ethnic groups or differing cultures and views within a society. 3) Philosophy a theory or system that recognizes… …   English terms dictionary

  • pluralism — [ploor′ə liz΄əm] n. 1. the quality or condition of being plural, or of existing in more than one part or form 2. the holding by one person of more than one office or church benefice at the same time 3. a) the existence within a nation or society… …   English World dictionary

  • pluralism — pluralist, n., adj. pluralistic, adj. pluralistically, adv. /ploor euh liz euhm/, n. 1. Philos. a. a theory that there is more than one basic substance or principle. Cf. dualism (def. 2) …   Universalium

  • pluralism — [[t]plʊ͟ərəlɪzəm[/t]] N UNCOUNT If there is pluralism within a society, it has many different groups and political parties. [FORMAL] ...as the country shifts towards political pluralism …   English dictionary

  • pluralism — the idea that two or more moral values may be equally ultimate (true), yet in conflict. In addition, it postulates that in many cases, such incompatible values, may be rationally incommensurable. As such, value pluralism is a theory in metaethics …   Mini philosophy glossary

  • pluralism — The general tolerance of different kinds of thing, or more particularly of different and perhaps incommensurable descriptions of the world, none of which is deemed to be more fundamental than any of the others. Pluralism is often attributed to… …   Philosophy dictionary

  • pluralism — plu|ral|is|m [ˈpluərəlızəm US ˈplur ] n [U] formal when people of many different races, religions, and political beliefs live together in the same society, or the belief that this can happen successfully ▪ a nation characterized by cultural… …   Dictionary of contemporary English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”