plug

plug
PLUG, pluguri, s.n. 1. Unealtă agricolă cu tracţiune animală sau mecanică, folosită la arat, la dezmiriştit etc. ♢ expr. De la coarnele plugului = de la ţară. ♦ Arat, plugărit. ♦ Îndeletnicirea, ocupaţia plugarului; plugărie1. ♢ expr. Acesta (sau acela) mi-i plugul = aceasta (sau aceea) îmi este meseria, ocupaţia. ♦ fig. Ogor, pământ; ţară. 2. (În sintagmele) Plug de cărbune = maşină de lucru prevăzută cu lame sau cuţite pentru dislocarea materialului, folosită la executarea mecanizată a operaţiilor de abataj şi de încărcare a cărbunilor. Plug nivelator = maşină folosită la nivelarea terenurilor şi la împrăştierea unui material pe o şosea sau pe un teren. Plug pentru şanţuri = maşină de lucru cu cuţite speciale care serveşte la săparea şanţurilor. Plug de zăpadă = vehicul echipat cu un dispozitiv pentru curăţirea zăpezii de pe o cale de comunicaţie. 3. Piesă metalică montată transversal pe o bandă de transport, pentru a face ca materialul transportat să cadă alături de bandă. 4. Figură de schi care constă în apropierea din mers a vârfurilor schiurilor în formă de unghi, pentru a frâna sau pentru a reduce viteza. 5. (reg.) Pluguşor (2). – Din sl. plugŭ.
Trimis de oprocopiuc, 01.06.2007. Sursa: DEX '98

FIERUL-PLÚGULUI s. v. spanacul-ciobanilor.
Trimis de siveco, 23.11.2007. Sursa: Sinonime

PASĂREA-PLÚGULUI s. v. piţigoi.
Trimis de siveco, 23.11.2007. Sursa: Sinonime

PLUG s. 1. (tehn.) (reg.) plugniţă. (Cu plugul se ară.) 2. v. plugărit.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

PLÚGUL s. art. v. pluguşorul.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

plug s. n., pl. plúguri
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

PLUG pluguri n. 1) Unealtă agricolă pentru arat. plug cu cai. plug cu cormană.plug de zăpadă vehicul special amenajat pentru curăţarea zăpezii de pe o cale de circulaţie. plug de cărbune agregat folosit la tăierea şi încărcarea cărbunilor în mine. plug nivelator maşină folosită pentru nivelare în lucrările rutiere. (A fi) de la coarnele plugului (a fi) din ţărani. A trage în plug a munci din greu (obosind peste măsură). 2) Munca aratului. Ţăranii vin de la plug. 3) Procedeu de a frâna schiurile, apropiindu-le vârfurile. /<sl. plugu
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

plug (plúguri), s.n.1. Unealtă pentru arat. – 2. Obicei folcloric din ajunul Anului Nou, în care se merge pe la case, adesea cu un plug în miniatură, cîntîndu-se cîntece legate de muncile cîmpului. – 3. Vehicul de deszăpezit. – 4. Constelaţia Orion. – Mr., megl. plug. sl. plugŭ (Miklosich, Slaw. Elem., 36; Miklosich, Fremdw., 118; Cihac, II, 267; Cancel 23; Conev 68; Pascu, II, 205), cf. bg., sb., cr. plug, ceh. pluh, pol. plug, rus. plugi, din germ. Pflug. – Der. plugar, s.m. (municor agricol; urător); plugăraş, s.m. (flăcău care umblă cu uratul în ajunul Anului Nou); plugări, vb. (a munci pămîntul, a ara; a se ocupa cu muncile cîmpului); plugărie (var. plugărit), s.f. (ocupaţia plugarului); plugăreasă (var. plugăriţă), s.f. (ţărancă); pluguleţ (var. pluguşor), s.n. (obicei folcloric în ajunul Anului Nou; cîntecul care se cîntă cu acest prilej).
Trimis de blaurb, 14.11.2008. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Plug TV — Plug RTL Création 13 février 2004 Slogan « Plug tv...Et puis quoi encore ! » (septembre 2007) « Plug RTL, une rentrée Lifestyle » Langue Français Pays d origine …   Wikipédia en Français

  • Plug — may refer to: * Plug (comic) * Plug (fishing), a family of fishing lures * Plug (horticulture), a planting technique * An electrical connector ** DC plug, or DC connector ** Power plug ** Power connector ** Jack (connector) * Plug (jewellery), a… …   Wikipedia

  • Plug — Plug, n. [Akin to D. plug, G. pflock, Dan. pl[ o]k, plug, Sw. plugg; cf. W. ploc.] 1. Any piece of wood, metal, or other substance used to stop or fill a hole; a stopple. [1913 Webster] 2. A flat oblong cake of pressed tobacco. [U. S.] [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • plug — [plug] n. [MDu plugge, a bung, plug, block, akin to Ger pflock] 1. an object used to stop up a hole, gap, outlet, etc. 2. a natural concretion or formation that stops up a passage, duct, etc. 3. a small wedge or segment cut from something, as… …   English World dictionary

  • plug-in — ˈplug in noun [countable] COMPUTING a piece of software that can be used in addition to existing software in order to make particular programs work properly * * * Ⅰ. plug in UK US (also plugin) /ˈplʌgɪn/ noun [C] ► IT a small computer program… …   Financial and business terms

  • plug — plug; plug·ga·ble; plug·ger; plug·ger·man; plug·ging·ly; plug·less; plug·man; un·plug; plug·ola; …   English syllables

  • plug-in — plug ins 1) ADJ: ADJ n A plug in machine is a piece of electrical equipment that is operated by being connected to an electricity supply or to another piece of electrical equipment by means of a plug. ...a plug in radio. 2) N COUNT: oft N n A… …   English dictionary

  • Plug TV — Senderlogo Allgemeine Informationen Empfang: Kabel DVB T …   Deutsch Wikipedia

  • plug-in — /plug in /, adj. 1. capable of or designed for being connected to an electrical power source by plugging in or inserting: a plug in hair dryer; a plug in transistor. n. 2. plug (def. 3). 3. jack1 (def. 3). 4. a plug in appliance. [1920 25; adj.,… …   Universalium

  • Plug Me In — is a DVD released on October 16, 2007 by AC/DC. It includes rare performances of the band.A Limited Edition Set includes a third disc. The extra disc features rare performances covering both eras. It also includes about half the concert from The… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”