pistol

pistol
PISTÓL1, pistoale, s.n. 1. Armă de foc de dimensiuni mici, mânuită cu o singură mână; revolver. ♢ Pistol-mitralieră = armă automată uşoară, mai scurtă decât puşca-mitralieră, cu bătaie mai mică şi mai uşor de mânuit; automat. Pistol de semnalizare sau pistol-rachetă (sau de rachetă) = pistol cu ajutorul căruia se trag rachetele de semnalizare. Pistol-portbandulă = pistol cu ţeavă lungă care aruncă o bandulă purtătoare a unei parâme pentru salvarea naufragiaţilor sau o parâmă de remorcă. Pistol de dopuri = jucărie în formă de pistol (1), care, încărcată cu dopuri speciale de plută (cu praf de puşcă), produce o pocnitură puternică. Pistol de soc = jucărie rudimentară formată dintr-o ţeavă de soc în care un piston, prin comprimarea aerului, împinge un dop (de plută, de câlţi etc.) producând o pocnitură; p. restr. beţişorul care împinge dopul. ♢ expr. Gol (ca un) pistol sau îmbrăcat pistol = gol de tot, în pielea goală; p. ext. sărac. Sărac (sau golan) pistol = foarte sărac. ♦ p. ext. Focurile, gloanţele trase cu pistolul (1). 2. (Sport) Denumire a unei probe de tir care se execută cu pistolul (1) prin trageri automate asupra unor ţinte mişcătoare sau prin trageri cu foc asupra unei ţinte fixe. 3. p. anal. (tehn.) Aparat portativ cu forma apropiată de aceea a unui pistol (1), care serveşte pentru diferite operaţii tehnologice. ♢ Pistol de metalizare (sau de metalizat) = aparat portativ pentru acoperirea suprafeţei unui obiect, prin împroşcare, cu metal topit. Pistol de vopsit (sau de zugrăvit) = aparat pulverizator pentru vopsirea (sau zugrăvirea) prin stropire a suprafeţelor. Pistol de nituit = aparat folosit la nituire. Pistol de sudură = aparat de sudură. – Din ngr. pistóli, germ. Pistol.
Trimis de oprocopiuc, 20.03.2004. Sursa: DEX '98

PISTÓL2, pistoli, s.m. Veche monedă de aur (spaniolă, italiană, engleză etc.), a cărei valoare a variat după epoci. – Din fr. pistole.
Trimis de oprocopiuc, 20.03.2004. Sursa: DEX '98

PISTÓL s. 1. revolver. 2. pistol-mitralieră = automat.
Trimis de siveco, 05.08.2004. Sursa: Sinonime

PISTÓL s. v. membru, penis.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

pistól (monedă) s. m., pl. pistóli
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

pistól (armă, aparat, probă sportivă) s. n., (arme, aparate) pl. pistoále
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

pistól-portbandúlă s. n. (sil. mf. port-)
Trimis de siveco, 24.11.2007. Sursa: Dicţionar ortografic

PIST//ÓL1 pistoloále n. 1) Armă de foc mică, din care se împuşcă la distanţe mici, cu o singură mână. ♢ pistol mitralieră armă de foc automată, cu ţeava scurtă, care bate la distanţe mici. pistol rachetă (sau de semnalizare) pistol care lansează rachete de semnalizare. Gol (ca un) pistol a) dezbrăcat complet; în pielea goală; b) foarte sărac. 2) tehn. Aparat de forma unei astfel de arme folosit pentru efectuarea diferitelor operaţii tehnologice (vopsire, nituire, sudare etc.). /<ngr. pistóli, germ. Pistol
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

PISTÓL2 pistoli m. înv. Monedă de aur cu circulaţie în unele ţări europene (Spania, Franţa, Anglia, Italia etc.). /<fr. pistole
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

PISTÓL s.m. Veche monedă franceză de aur. [pl. -ii. / < fr. pistole].
Trimis de LauraGellner, 01.02.2007. Sursa: DN

PISTÓL1 s. n. 1. armă de foc de dimensiuni mici, mânuită cu o singură mână. ♦ pistol mitralieră = armă automată cu ţeavă scurtă şi cu bătaie mai mică decât a puştii-mitralieră; pistol de rachete = pistol de semnalizare cu rachete1 (2). 2. aparat portativ, de forma pistolului, pentru vopsit, nituit etc. (< ngr. pistoli, germ. Pistol)
Trimis de raduborza, 07.09.2008. Sursa: MDN

PISTÓL2 s. m. veche monedă de aur franceză, spaniolă, italiană şi engleză. (< fr. pistole)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

pistól (pistoále), s.f. – Armă de foc. – Mr. piştoală, megl. pistol. fr. pistole, prin intermediul pol. pistol, rus. pistolĭ, ngr. πιστόλα, bg. pistol (› mr., megl.).
Trimis de blaurb, 14.11.2008. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Pistol — Pis tol, n. [F. pistole, pistolet, It. pistola; prob. from a form Pistola, for Pistoja, a town in Italy where pistols were first made. Cf. {Pistole}.] The smallest firearm used, intended to be fired from one hand, now of many patterns, and… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Pistol — Pis tol, v. t. [imp. & p. p. {Pistoled}; p. pr. & vb. n. {Pistoling}.] [Cf. F. pistoler.] To shoot with a pistol. To pistol a poacher. Sydney Smith. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • pistol — [pis′təl] n. [Fr pistole < Ger < Czech pišt al, pistol, orig., pipe, prob. < pisk, echoic word for a whistling sound] 1. a small firearm made to be held and fired with one hand 2. such a firearm in which the chamber is part of the barrel …   English World dictionary

  • pistol — (n.) small hand held firearm, c.1570, from M.Fr. pistole short firearm (1566), of uncertain origin, sometimes said to be from Ger. Pistole, from Czech pis tala firearm, lit. tube, pipe, from pisteti to whistle, of imitative origin, related to Rus …   Etymology dictionary

  • pistol — index gun Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • pistol — [n] revolver firearm, forty five*, gun, handgun, piece*, rod*, Saturday night special*, six shooter, thirty eight*; concept 500 …   New thesaurus

  • pistol — ► NOUN ▪ a small firearm designed to be held in one hand. ORIGIN French pistole, from Czech pi t ala, originally in the sense whistle , hence a firearm by the resemblance in shape …   English terms dictionary

  • pistol — n. 1) to cock; fire a pistol 2) to aim, point; level a pistol at 3) to load a pistol 4) to draw, whip out a pistol 5) an automatic; dueling; starting; toy; water pistol 6) the pistol fired, went off; jammed; misfired * * * [ pɪstl] dueling fire a …   Combinatory dictionary

  • pistol — n. & v. n. 1 a small hand held firearm. 2 anything of a similar shape. v.tr. (pistolled, pistolling; US pistoled, pistoling) shoot with a pistol. Phrases and idioms: hold a pistol to a person s head coerce a person by threats. pistol grip a… …   Useful english dictionary

  • pistol — pistollike, adj. /pis tl/, n., v., pistoled, pistoling or (esp. Brit.) pistolled, pistolling. n. 1. a short firearm intended to be held and fired with one hand. v.t. 2. to shoot with a pistol. [1560 70; < MF pistole < G, earlier pitschal,… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”