personal

personal
PERSONÁL, -Ă, personali, -e, adj., s.n. I. adj. 1. Care aparţine unei anumite persoane (1), privitor la o anumită persoană, care este specific, caracteristic pentru o persoană; individual, propriu. ♢ Legături personale = legături de prietenie. Răspundere personală = răspundere care îi revine cuiva sau pe care şi-o asumă cineva individual. ♦ Original. ♦ Cu personalitate puternică, marcată. ♦ (Adverbial) Din punctul de vedere al unei persoane care vorbeşte; direct, în persoană, nemijlocit. 2. (În sintagmele) Tren personal (şi substantivat, n.) = tren de persoane, care circulă cu o viteză relativ mică şi care opreşte în toate staţiile. (gram.) Pronume personal = pronume care desemnează diferitele persoane (1) şi care se declină schimbându-şi forma după persoană, număr şi caz. (gram.) Mod personal = mod ale cărui forme se modifică după cele trei persoane (3). II. s.n. 1. (Colectiv) Totalitatea persoanelor (1) care lucrează într-o întreprindere, într-o instituţie, pe un vehicul de transport terestru sau aerian etc. ♦ Serviciu dintr-o întreprindere sau instituţie care se ocupă cu angajarea personalului (II 1). 2. Categorie de lucrători din cadrul unei întreprinderi sau instituţii care îndeplinesc o muncă cu acelaşi specific. – Din lat. personalis, germ. personell, personal, it. personale, fr. personnel.
Trimis de RACAI, 21.10.2003. Sursa: DEX '98

Personal ≠ impersonal
Trimis de siveco, 03.08.2004. Sursa: Antonime

PERSONÁL adj., adv., s. 1. adj. individual, particular, propriu, (înv.) obrăzalnic, particularistic, particularnic, partnic, personalicesc, personalnic. (Interese personal.) 2. adj. v. particular. 3. adj. individual, particular, privat, propriu. (Proprietate personal.) 4. adj. v. intim. 5. adj. v. original. 6. adv., adj. direct, nemijlocit. (Tratează personal cu el; are relaţii personal cu el.) 7. s. angajaţi (pl.), salariaţi (pl.), slujbaşi (pl.). (Tot personalul unei instituţii.) 8. cadre (pl.). (Serviciul de personal.)
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

personál adj. m., pl. personáli; f. sg. personálă, pl. personále
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

personál s. n., (trenuri) pl. personále
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

PERSONÁL1 n. 1) Totalitate de persoane salariate (dintr-o întreprindere sau dintr-o instituţie). 2) Categorie de angajaţi din cadrul unei întreprinderi sau instituţii care efectuează o muncă cu acelaşi specific. personalul tehnic. /<lat. personalis, germ. Personell, Personal, it. personale
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

PERSONÁL2 personală (personali, personale) 1) Care aparţine unei persoane ca individ izolat; al unei singure persoane; particular; privat; individual. Transport personal. 2) Care ţine de o persoană; propriu unei persoane; individual. Dosar personal.Răspundere personală răspundere care i se atribuie cuiva sau pe care şi-o ia cineva în mod individual. Pronume personal pronume care prin forma sa indică una din cele trei persoane. Mod personal mod verbal ale cărui forme se schimbă după persoane. (Tren) personal tren de pasageri (care se opreşte în toate staţiile). /<lat. personalis, germ. Perssonel, it. personale
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

PERSONÁL, -Ă adj. 1. Care aparţine cuiva (fiind proprietatea lui); specific pentru persoane; individual, propriu. ♦ (adv.) În persoană, însuşi. ♦ Original, propriu. 2. Tren personal (şi s.n.) = tren de persoane care opreşte în toate staţiile; (gram.) pronume personal = pronume care arată persoana; mod personal = mod verbal ale cărui forme se schimbă după cele trei persoane. [pl. -li, -le, (s.n.) -luri. / cf. lat. personalis, fr. personnel].
Trimis de LauraGellner, 29.01.2007. Sursa: DN

PERSONÁL s.n. Totalitatea persoanelor aparţinând unei instituţii, unei întreprinderi etc. [cf. fr. personnel, it. personale].
Trimis de LauraGellner, 29.01.2007. Sursa: DN

PERSONÁL, -Ă I. adj. 1. care aparţine cuiva; specific pentru persoane. ♢ (adv.) în persoană, însuşi. ♢ original. 2. tren personal (şi s. n.) = tren de persoane care opreşte în toate staţiile; pronume personal = pronume care arată persoana (2); mod personal = mod verbal ale cărui forme se modifică după cele trei persoane (2). II. s. f. (expoziţie) personală = expoziţie a unui singur artist. III. s. n. totalitatea angajaţilor dintr-o instituţie sau întreprindere. (< lat. personalis, germ. personal, fr. personnel)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • personal — per·son·al adj 1: of, relating to, or affecting a person: as a: of, relating to, or based on the existence or presence of a person see also personal injury; personal jurisdiction at jurisdiction b …   Law dictionary

  • Personal — Per son*al (p[ e]r s[u^]n*al), a. [L. personalis: cf. F. personnel.] 1. Pertaining to human beings as distinct from things. [1913 Webster] Every man so termed by way of personal difference. Hooker. [1913 Webster] 2. Of or pertaining to a… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • personal — adjetivo 1. Que es propio o particular de determinada persona o se refiere a ella: Esto es para tu uso personal. Mis objetos personales están en la maleta. Quiero conocer tu opinión personal. Me ausenté por motivos personales. Me han citado… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

  • personal — (Del lat. personālis). 1. adj. Perteneciente o relativo a la persona. 2. Propio o particular de ella. 3. m. Conjunto de las personas que trabajan en un mismo organismo, dependencia, fábrica, taller, etc. 4. Capítulo de las cuentas de ciertas… …   Diccionario de la lengua española

  • personal — [pʉr′sə nəl] adj. [OFr < L personalis] 1. of or peculiar to a certain person; private; individual 2. done in person or by oneself without the use of another person or outside agency [a personal interview] 3. involving persons or human beings… …   English World dictionary

  • Personal — means of or pertaining to a person, or belonging to a person in some way , for example: * Personal hygiene * Personal identity * Personal web pagePersonal may also refer to: * Personal advertisement an ad, like a classified ad, generally meant to …   Wikipedia

  • personal — UK US /ˈpɜːsənəl/ adjective ► belonging to a single or particular person rather than to a group or an organization: »The rising levels of personal debt are already a considerable problem for the economy. »There is always some personal risk… …   Financial and business terms

  • Personal — Saltar a navegación, búsqueda La palabra Personal puede hacer referencia a: Telecom Personal, una subsidiaria de telefonía móvil del Grupo Telecom en Argentina y Paraguay. Personal, el grupo de personas que forman una empresa, institución, o algo …   Wikipedia Español

  • personal ad — noun A message or advertisement in a personal column • • • Main Entry: ↑personal * * * noun, pl ⋯ ads [count] : a short message in a special section of a newspaper, magazine, etc., that is written by someone who is interested in forming a… …   Useful english dictionary

  • personal — ► ADJECTIVE 1) of, affecting, or belonging to a particular person. 2) involving the presence or action of a particular individual. 3) concerning a person s private rather than professional life. 4) making inappropriate or offensive reference to a …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”