ordine

ordine
ÓRDINE, ordini, s.f. 1. Dispoziţie, succesiune regulată cu caracter spaţial, temporal, logic, moral, estetic; organizare, înşiruire, rând, rânduire, orânduială. ♢ Ordine de bătaie = dispozitiv de luptă. Ordine de zi = program care cuprinde totalitatea problemelor care urmează să fie discutate într-o şedinţă, într-o adunare. ♢ loc. adj. şi adv. La ordinea zilei = de actualitate, care face vâlvă; important. 2. Aşezare a unor obiecte potrivit unor cerinţe de ordin practic şi estetic, rânduială; p. ext. conformitate cu o cerinţă, cu o normă, cu o disciplină, cu o regulă. ♢ loc. adv. În ordine = aşa cum se cuvine; în regulă. ♢ expr. A chema pe cineva la ordine = a soma pe cineva să respecte anumite norme (de conduită) încălcate; a admonesta. 3. Principiu de cauzalitate sau de finalitate a lumii, lege proprie naturii. ♢ expr. (înv.) De ordine = de natura..., de felul..., de domeniul. 4. Organizare, orânduire socială, politică, economică; regim; spec. stabilitate socială, respectul instituţiilor sociale stabilite. ♢ Ordine publică = ordine politică, economică şi socială dintr-un stat, care se asigură printr-un ansamblu de norme şi măsuri deosebite de la o orânduire socială la alta şi se traduce prin funcţionarea normală a aparatului de stat, menţinerea liniştii cetăţenilor şi a respectării drepturilor acestora. – Din lat. ordo, -inis, it. ordine.
Trimis de ionel_bufu, 08.05.2004. Sursa: DEX '98

Ordine ≠ debandadă, dezmăţ, dezordine, haos, neordine
Trimis de siveco, 10.10.2006. Sursa: Antonime

ÓRDINE s. 1. organizare, orânduială, regulă, rânduială, (înv.) tocmeală, tocmire. (O ordine desăvârşită domnea acolo.) 2. v. rânduială. 3. succesiune. (O ordine descrescândă a elementelor şirului.) 4. ordine de zi = agendă. (Ce puncte figurează pe ordine?) 5. organizare, rânduială, rost. (ordine lumii nu se schimbă cu pamflete.) 6. v. disciplină.
Trimis de siveco, 24.09.2008. Sursa: Sinonime

órdine s. f., g.-d. art. órdinii; pl. órdini
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

ÓRDIN//E f. 1) Stare de orânduială şi de sistematizare; organizare armonioasă. 2) Succesiune regulată a lucrurilor. ♢ ordine de zi program de chestiuni ce trebuie să fie discutate într-o şedinţă sau adunare. La ordineea zilei de actualitate; important. 3) Regulă sau normă după care se înfăptuieşte ceva. ♢ A chema (pe cineva) la ordine a obliga pe cineva să respecte anumite norme (de comportare), pe care le-a încălcat. 4) Mod de organizare a vieţii politice, eco-nomice şi sociale a unui stat; regim.ordine publică stare care asigură activitatea normală a organelor de stat şi a celor publice, respectarea drepturilor cetăţenilor şi paza proprietăţii obşteşti. 5) Manifestare a principiului de cauzalitate şi finalitate a lumii. [G.-D. ordinii] /<lat. ordo, ordineinis, it. ordine
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

ÓRDINE s.f. 1. Dispoziţie, aranjament al unor lucruri, al unor fapte, făcut după anumite reguli etc.; organizare, înşiruire. ♢ Ordine de zi = program care cuprinde chestiunile ce urmează să fie discutate într-o şedinţă. 2. Rânduială, regulă, disciplină. 3. Orânduire, regim, organizare (socială, economică etc.). [gen. -nii, var. ordin s.n. / cf. lat. ordo, it. ordine].
Trimis de LauraGellner, 29.06.2005. Sursa: DN

ÓRDINE s. f. 1. dispoziţie, aranjament al unor lucruri, al unor fapte, după anumite reguli etc.; organizaţie, înşiruire. o ordine de zi = program care cuprinde chestiunile ce urmează să fie discutate într-o şedinţă. 2. principiu de cauzalitate a lumii, lege proprie naturii. ♢ rânduială, regulă, disciplină. 3. orânduire, organizare; regim. 4. (mat.) relaţie de ordine = relaţie tranzitivă între elementele unei mulţimi. (< lat. ordo, -inis, it. ordine)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ordine — / ordine/ s.m. [lat. ordo ordĭnis ]. 1. a. [regolare disposizione di più cose collocate, le une rispetto alle altre, secondo un criterio: tenere in o. ] ▶◀ (non com.) assesto, assetto, sesto, sistemazione. ◀▶ caos, (pop.) casino, confusione,… …   Enciclopedia Italiana

  • ordine — ór·di·ne s.m. FO 1a. disposizione, collocazione di ogni cosa nel luogo che le compete, secondo un determinato criterio: mettere, rimettere in ordine i vestiti nell armadio; tenere in ordine la scrivania, tenerla ordinata; mettere, fare ordine in… …   Dizionario italiano

  • ordine — {{hw}}{{ordine}}{{/hw}}s. m. 1 Assetto, disposizione o sistemazione razionale e armonica di qlco. nello spazio o nel tempo secondo un dato criterio: l ordine delle pagine, delle parti di un discorso; l ordine dello Stato; l ordine dei fatti |… …   Enciclopedia di italiano

  • ordine — s. m. 1. (di cose) assetto, struttura, disposizione, sistemazione, assestamento, collocazione, coordinazione, distribuzione, ordinamento, sesto □ (est.) criterio ordinatore, metodo, procedimento □ armonia, regolarità CONTR. disordine,… …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

  • ordine —   Eng. order   Incarico che viene impartito a un intermediario per acquistare o vendere una quantità precisa di titoli, ad esempio azioni, warrant, etc. a condizioni prefissate. L intermediario è obbligato a eseguire l operazione sulla base delle …   Glossario di economia e finanza

  • ordine — See ex ordine …   Ballentine's law dictionary

  • Ordine Nero — (« Ordre Noir ») était une association secrète néo fasciste qui, dans les années 1970 a revendiqué certains attentats en Italie. Historique Longtemps à l écart, sans grande visibilité en dehors des mouvements subversifs d extrême droite …   Wikipédia en Français

  • Ordine Nuovo — (ital. für „Neue Ordnung“) bezeichnet: Ordine Nuovo (Rechtsextremismus), eine rechtsextreme italienische Untergrundorganisation L’Ordine Nuovo, eine politische Zeitschrift, siehe Antonio Gramsci #L’Ordine Nuovo Diese Seite ist eine …   Deutsch Wikipedia

  • Ordine Nuovo (Rechtsextremismus) — Ordine Nuovo (ital.: Neue Ordnung) war eine italienische rechtsextreme Terrororganisation, die 1956 von Pino Rauti unter dem Einfluss des faschistischen Ideologen Julius Evola gegründet wurde. Sie übernahm ihr Motto von der Waffen SS: „Il nostro… …   Deutsch Wikipedia

  • Ordine Nuovo — For the left wing Italian newspaper established in 1919, see L Ordine Nuovo. Ordine Nuovo Motto Il nostro onore si chiama fedeltà ( Our honour is named loyalty ) Formation 1956 …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”