optic

optic
ÓPTIC, -Ă, optice, -ce s.f., adj. I. 1. s.f. Ramură a fizicii care se ocupă cu studierea naturii luminii, a emisiei şi absorbţiei ei, cu fenomenele legate de propagarea şi de interacţiunea ei cu diverse substanţe etc. ♦ Parte a fizicii care se ocupă cu studiul radiaţiilor de aceeaşi natură cu lumina (radiaţii infraroşii, ultraviolete etc.). ♢ Optică electronică = domeniu al electronicii care studiază mişcarea electronilor în vid, într-un câmp electric sau magnetic. 2. fig. Fel, mod de a vedea şi de a interpreta faptele şi fenomenele; concepţie, punct de vedere. II. adj. 1. Care se bazează pe lumină, care ţine de fenomenele luminii sau de senzaţiile vizuale, privitor la astfel de fenomene şi de senzaţii; care aparţine obiectului de studiu al opticii (I 1). ♢ Centru optic = punct de pe axa unei lentile către care tind punctele principale şi cele nodale ale ei şi prin care raza de lumină trece fără să-şi schimbe direcţia. 2. Care ţine de vedere sau de organele de simţ ale acestuia. ♢ Nerv optic = nerv care transmite impresiile vizuale de la ochi la centrul nervos respectiv din creier. – Din fr. optique.
Trimis de RACAI, 15.07.2006. Sursa: DEX '98

IZOMER ÓPTIC s. v. antipod optic.
Trimis de siveco, 05.08.2004. Sursa: Sinonime

óptic adj. m., pl. óptici; f. sg. óptică, pl. óptice
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

ÓPTI//C opticcă (opticci, opticce) 1) Care ţine de vedere; propriu vederii. ♢ Nerv optic nerv care transmite percepţiile vizuale de la ochi la centrul corespunzător din creier. 2) Care ţine de optică; propriu opticii. Aparat optic. /<fr. optique, lat. opticus
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

ÓPTIC, -Ă adj. Referitor la vedere, de vedere; în legătură cu optica. ♦ Centru optic = punct pe axa unei lentile către care tind punctele ei principale şi nodale şi prin care poate trece o rază de lumină nedeviată. [< fr. optique, cf. lat. opticus].
Trimis de LauraGellner, 30.12.2006. Sursa: DN

ÓPTIC, -Ă I. adj. referitor la ochi, la vedere; folosit în optică; o centru optic = punct pe axa unei lentile către care tind punctele ei principale şi nodale şi prin care poate trece o rază de lumină nedeviată; nerv optic = nerv care transmite impresiile vizuale de la ochi la centrul respectiv din creier. ♢ (adv.) substanţă optic activă = substanţă care îşi roteşte planul de polarizare când este străbătută de lumină polarizată liniar. II. s. f. 1. ramură a fizicii care studiază lumina şi fenomenele luminoase şi vizuale. o optic electronică = domeniu al electronicii care studiază mişcarea electronilor în vid, într-un câmp electric sau magnetic. 2. (fig.) mod personal de a vedea şi interpreta faptele şi fenomenele; punct de vedere, opinie. (< fr. optique, lat. opticus, gr. optikos, /II/ Optik)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Optic — Op tic ([o^]p t[i^]k), Optical Op tic*al ([o^]p t[i^]*kal), a. [F. optique, Gr. optiko s; akin to o psis sight, o pwpa I have seen, o psomai I shall see, and to o sse the two eyes, o ps face, L. oculus eye. See {Ocular}, {Eye}, and cf. {Canopy},… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Optic — Op tic ([o^]p t[i^]k), n. [From {Optic}, a.] 1. The organ of sight; an eye. [1913 Webster] The difference is as great between The optics seeing, as the object seen. Pope. [1913 Webster] 2. An eyeglass. [Obs.] Herbert. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Optic — may mean: optic, a British term for a device for dispensing fixed amounts of alcoholic spirits Optics, the study of the behavior and properties of light An optical element or component, such as a lens, prism, or mirror This disambiguation page… …   Wikipedia

  • optic — (adj.) 1540s, from M.Fr. optique, obtique (c.1300), from M.L. opticus of sight or seeing, from Gk. optikos of or having to do with sight, from optos seen, visible, from op , root of opsesthai be going to see, related to ops eye, from PIE *okw to… …   Etymology dictionary

  • optic — ► ADJECTIVE ▪ relating to the eye or vision. ► NOUN 1) a lens or similar component in an optical instrument. 2) Brit. trademark a device fastened to the neck of an inverted bottle for measuring out spirits. ORIGIN Greek optikos, from optos seen …   English terms dictionary

  • optic — [äp′tik] adj. [MFr optique < ML opticus < Gr optikos < optos, seen < ōps,EYE] of the eye or sense of sight n. 1. an eye: a pretentiously humorous usage, generally in the pl. 2. a lens or an optical instrument …   English World dictionary

  • Optic® — /opˈtik/ noun A device attached to an inverted bottle for measuring alcoholic liquid dispensed …   Useful english dictionary

  • optic — adj. & n. adj. of or relating to the eye or vision (optic nerve). n. 1 a lens etc. in an optical instrument. 2 archaic or joc. the eye. 3 (Optic) Brit. propr. a device fastened to the neck of a bottle for measuring out spirits etc. Phrases and… …   Useful english dictionary

  • optic — op·tic äp tik adj 1 a) of or relating to vision <optic phenomena> b) dependent chiefly on vision for orientation <humans are basically optic animals> 2 a) of or relating to the eye: OCULAR b) affecting the eye or an optic structure… …   Medical dictionary

  • optic — I UK [ˈɒptɪk] / US [ˈɑptɪk] adjective biology relating to the eyes the optic nerve II UK [ˈɒptɪk] / US [ˈɑptɪk] Word forms optic : singular optic plural optics trademark British a piece of equipment fitted to a bottle and used for measuring out a …   English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”