nod

nod
NOD, noduri, s.n. 1. Loc în care se leagă două fire, două sfori, două fâşii de pânză etc. ca să se ţină strâns împreună; loc în lungul sau la capătul unui fir, al unei sfori, al unei fâşii de pânză etc. unde s-a făcut un ochi prin care s-a petrecut unul dintre capete şi s-a strâns tare; legătură obţinută astfel. ♢ loc. adj. (Rar) În noduri = încâlcit, încurcat. ♢ expr. A lega paraua cu zece noduri = a fi foarte zgârcit. ♦ Loc de intersecţie a două sau a mai multor căi de comunicaţie având direcţii diferite. ♢ Nod de cale ferată = punct de intersecţie a cel puţin trei linii principale de cale ferată, prevăzut cu instalaţii speciale pentru a asigura tranzitul trenurilor, desfacerea sau cuplarea unor vagoane, încărcarea şi descărcarea mărfurilor, deservirea călătorilor etc. ♦ Loc de legătură, de întretăiere, de întâlnire a două sau a mai multor elemente ale unui mecanism, ale unei construcţii etc. 2. Proeminenţă pe trunchiul unui arbore, pe tulpina unei plante sau la încheietura unui cotor; punct de unde încep să crească crengile pe tulpină sau frunzele pe lujer. ♢ expr. A căuta (sau a găsi) (cuiva) nod în papură = a căuta sau a găsi cu orice preţ greşeli, cusururi acolo unde ele nu sunt; a învinovăţi pe nedrept. ♦ Porţiune mică, rotundă, compactă, foarte tare dintr-o bucată de lemn, într-o scândură reprezentând locul de ramificaţie a crengilor pe trunchi. ♦ Aglomerare locală de material în masa unui corp, cu o structură mai compactă sau de culoare diferită faţă de rest. 3. (înv. şi pop.) Articulaţie, încheietură (a degetelor). 4. (În sintagmele) Nodul gâtului (sau gâtlejului, beregatei etc.) = mărul lui Adam. Nod vital = punct situat în bulbul rahidian corespunzând centrului respirator şi a cărui lezare are ca urmare moartea imediată prin oprirea respiraţiei. 5. Umflătură, tumoare, nodozitate, gâlcă rezultată dintr-o stare patologică. 6. Punct dublu al unei curbe în care aceeaşi ramură a curbei se intersectează pe ea însăşi. 7. Fiecare dintre punctele în care sunt dispuşi atomii, moleculele unei reţele cristaline. ♦ Punct dintr-un sistem de unde staţionare în care amplitudinea oscilaţiei are mereu o valoare nulă. 8. Fiecare dintre cele două puncte în care orbita unui astru intersectează planul eclipticei. 9. Loc sau centru geografic sau geologic cu anumite caracteristici, deosebite faţă de împrejurimi. ♢ Nod hidroenergetic = centru geografic pe a cărui suprafaţă sunt aşezate o centrală hidroelectrică şi construcţiile hidrotehnice aferente. 10. fig. Senzaţie de sufocare pe care de obicei o are cineva cuprins de o emoţie sau de o enervare puternică. ♢ expr. A înghiţi (cu sau la) noduri = a) a suporta cu necaz, cu amărăciune o durere, o umilinţă (fără a putea spune nimic); b) a mânca în silă, cu mare greutate. 11. fig. Punct esenţial de care depinde soluţionarea unei probleme; dificultate, greutate care trebuie învinsă pentru soluţionarea unei probleme. Nod gordian = problemă foarte grea sau cu neputinţă de rezolvat. ♢ expr. A tăia nodul gordian = a recurge la un mijloc extrem în rezolvarea unei situaţii căreia nu i se poate găsi o soluţie. ♦ Moment culminant în desfăşurarea acţiunii unei opere literare. 12. Unitate de măsură pentru viteza navelor, egală cu viteza unei nave care se deplasează cu o milă marină (1852 m) pe oră. – lat. nodus.
Trimis de romac, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

NOD s. 1. (rar) înnodătură, (prin Transilv.) blonci. (nod la o sfoară.) 2. ciot, (reg.) cep. (nod la o scândură ori în trunchiul unui arbore.)
Trimis de siveco, 05.08.2004. Sursa: Sinonime

NOD s. v. articulaţie, încheietură, măsea.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

nod s. n., pl. nóduri
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

NOD noduri n. 1) Loc în care se leagă strâns capetele a două sau a mai multor fire (aţe, sfori, funii, cabluri etc.). 2) Loc pe un singur fir unde a fost legat strâns un laţ. nodul cravatei. ♢ A face (un) nod a lega un nod; a înnoda. A face nod peste nod a lega mai multe noduri în acelaşi loc. A desface un nod a dezlega un nod; a deznoda. nod marinăresc nod special, folosit în marină, pentru a lega două parâme. A lega paraua cu zece noduri a fi foarte zgârcit. A lega noduri (pe socoteala cuiva) a bârfi. 3) Loc de intersecţie a unor căi de comunicaţie. nod de cale ferată. 4) Punct de pe tulpina unei plante, din care pornesc ramurile şi frunzele. ♢ A căuta (sau a-i găsi) cuiva nod în papură a căuta cuiva (sau a-i găsi) defecte pe care nu le are. 5) Porţiune rotundă dintr-o bucată de lemn; ciot. Scândură cu noduri. 6) Tumoare dură. 7) Parte (mai proeminentă) de pe suprafaţa corpului, unde are loc legătura dintre oase. ♢ nodul gâtului (sau gâtlejului) mărul lui Adam. 8) fig. Senzaţie de sufocare pe care o are cineva, când este enervat sau emoţionat. ♢ A se urca un nod în gât a) a se sufoca; b) a fi cuprins de nelinişte; a fi emoţionat. A înghiţi noduri a îndura ceva în tăcere. 9) Parte esenţială a unei probleme, de care depinde soluţionarea acesteia; esenţă; fond; miez. nodul chestiunii. ♢ nod gordian chestiune foarte complicată; problemă aproape insolubilă. A tăia nodul gordian a soluţiona o chestiune complicată printr-o acţiune energică (deseori violentă). 10) Unitate de măsură pentru viteza navelor (egală cu o milă marină pe oră). 11) Punct de importanţă deosebită; centru. ♢ nod strategic centru de rezistenţă. nod vital centru al bulbului rahidian, a cărui lezare antrenează moartea imediată. 12) Parte a unui mecanism în care se unesc două sau mai multe elemente simple. /<lat. nodus
Trimis de siveco, 27.03.2007. Sursa: NODEX

NOD s.n. (mar.) Unitate pentru măsurarea vitezei în marş a navei, egală cu o milă (1852 m) pe oră. [cf. fr. noeud].
Trimis de LauraGellner, 25.11.2006. Sursa: DN

NOD s. n. 1. (mar.) unitate de măsură a vitezei navelor, de o milă marină (1852 m) pe oră. 2. element al unui graf. 3. element al unei reţele de comunicaţie care poate constitui sursa sau destinaţia semnalelor transmise prin reţea; intersecţie a mai multor căi ferate sau rutiere. (< fr. noeud, engl. node)
Trimis de raduborza, 24.01.2008. Sursa: MDN

nod (nóduri), s.n.1. Loc de legătură a două fire, a două fîşii de pînză etc. – 2. Legătura dintre ram şi trunchi. – 3. Umflătură, tumoare. – 4. Articulaţie. – 5. Milă marină. – 6. Intrigă, centru de acţiune. – 7. (arg.) Portofel. – Mr., megl. nod. lat. nodus (Puşcariu 1187; Candrea-Dens., 1235; REW 5948), cf. it. nodo, fr. noeud, cat. nou, sp. nudo, port. , alb. nue. – Der. noadă, s.f. (coccis), ca neg-neagă, ţol-ţoală, ţep-ţeapă etc., cf. mr. noadă "membru viril" (de la un lat. *noda, după Candrea-Dens., 1236 şi Pascu, I, 128; din lat. nodus încrucişat cu coadă, după Iordan, Dift., 189; din lat. nates "fese, buci", încrucişat cu coda, după Tiktin), ideea unei asocieri cu coadă fiind evidentă, cf. cuvîntul următor; Nodea, s.m. (nume propriu pentru demon), cf. şi alt nume popular al său Codea); nodei, s.n. (înv., articulaţie; rotulă), cu suf. -ei, cf. grindei (din lat. nodellus, după Scriban); nodit, s.n. (Olt., rotulă); nodolan, s.n. (Banat, fluierul piciorului), prin încrucişarea cu şodolan; nodos, adj. (cu noduri); noduros (var. nodoros), adj. (nodos), cf. it. nodoroso, nodoso; noduleţ, s.m. (mucos, ţîngău); noduţ, s.m. (ghiocel, Galanthus nivalis); înoda, vb. (a face un nod; a lega; a improviza; a rasoli; refl., a se ataşa, a îndrăgi, a lega prietenie; (despre cîini) a se cupla), der. intern sau lat. innodare (Mon. germ. hist., XXXIV), după Candrea-Dens., 1238 şi DAR, din lat. nodare; desnoda, vb. (a dezlega, a desface; a bate pe cineva, a părui).
Trimis de blaurb, 14.11.2008. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • NOD — NOD, Nod, or nod may refer to Nod (gesture), a gesture of the head Nod, of Wynken, Blynken, and Nod Nod factor (nodulation factor), signalling molecules produced by rhizobia during the initiation of nodules on the root of legumes Nation of… …   Wikipedia

  • nod — ► VERB (nodded, nodding) 1) lower and raise one s head slightly and briefly in greeting, assent, or understanding, or as a signal. 2) let one s head fall forward when drowsy or asleep. 3) (nod off) informal fall asleep. 4) make a mistake due to a …   English terms dictionary

  • Nod — ist ein in der Genesis (Gen 4,16 EU) erwähntes Land „östlich von Eden“: “וַיֵּ֥צֵא קַ֖יִן מִלִּפְנֵ֣י יְהוָ֑ה וַיֵּ֥שֶׁב בְּאֶֽרֶץ־נ֖וֹד קִדְמַת־עֵֽדֶן׃ ” “wayyēṣê qayin millip̄ney YHWH wayyēšeḇ bə’ereṣ nôḏ qiḏmaṯ ‘ēḏen” Nachdem Kain seinen… …   Deutsch Wikipedia

  • Nod — (n[o^]d), n. 1. A dropping or bending forward of the upper part or top of anything. [1913 Webster] Like a drunken sailor on a mast, Ready with every nod to tumble down. Shak. [1913 Webster] 2. A quick or slight downward or forward motion of the… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • nod — [näd] vi. nodded, nodding [ME nodden, prob. in basic sense “to shake the head,” akin to Ger notten, to move about, OHG hnotōn, to shake, OE hnossian, to knock < IE * kneudh < base * ken , to scratch, scrape > NIP1] 1. to bend the head… …   English World dictionary

  • Nod — Nod, v. t. [imp. & p. p. {Nodded}; p. pr. & vb. n. {Nodding}.] 1. To incline or bend, as the head or top; to make a motion of assent, of salutation, or of drowsiness with; as, to nod the head. [1913 Webster] 2. To signify by a nod; as, to nod… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Nod — (n[o^]d), v. i. [OE. nodden; cf. OHG. kn[=o]t[=o]n, genuot[=o]n, to shake, and E. nudge.] 1. To bend or incline the upper part, with a quick motion; as, nodding plumes. [1913 Webster] 2. To incline the head with a quick motion; to make a slight… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • nod — [n] gesture of the head acceptance, acknowledgment, affirmative, beckon, bow, dip, greeting, inclination, indication, permission, salute, sign, signal, yes; concepts 74,185,685 nod [v1] gesture with head acknowledge, acquiesce, agree, approve,… …   New thesaurus

  • Nod — /nod/, n. 1. the land east of Eden where Cain went to dwell. Gen. 4:16. 2. See land of Nod. * * * …   Universalium

  • nod´al|ly — nod|al «NOH duhl», adjective. having to do with nodes; like a node. –nod´al|ly, adverb …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”