mod

mod
MOD, moduri, s.n. 1. Fel de a fi, de a se manifesta al cuiva sau a ceva; fel în care se efectuează ceva; cale, procedeu, metodă. ♢ (Ec. pol.) Mod de producţie = fel istoriceşte determinat în care oamenii produc bunurile necesare existenţei lor caracterizând o orânduire socială şi determinând-o din punct de vedere istoric. ♦ (gram.; în sintagmele) Adverb de mod = adverb care arată felul cum apare acţiunea, starea sau însuşirea exprimată de un verb. Complement circumstanţial de mod = complement circumstanţial care arată cum sau în ce măsură se desfăşoară sau apare la un moment dat o acţiune, o stare sau o însuşire. Propoziţie circumstanţială de mod = propoziţie care arată felul cum se desfăşoară acţiunea din regentă sau cum se înfăţişează o calitate din regentă. 2. Categorie gramaticală specifică verbului, prin care se exprimă felul cum prezintă vorbitorul acţiunea; fiecare dintre formele flexionare ale verbului prin care se exprimă această categorie. 3. Caracterul unei succesiuni de sunete care alcătuiesc o piesă muzicală, determinat de o anumită ordine şi natură a intervalelor componente şi de o anumită funcţie a diferitelor sunete faţă de sunetul fundamental. – Din lat. modus, it. modo.
Trimis de LauraGellner, 02.06.2004. Sursa: DEX '98

MOD s. 1. cale, chip, fel, formă, manieră, metodă, mijloc, modalitate, posibilitate, procedare, procedeu, procedură, putinţă, sistem, (reg.) cap, modru, (înv.) manoperă, marşă, mediu, mijlocire. (Alt mod de a rezolva o problemă.) 2. v. stil. 3. v. regim. 4. v. sens. 5. v. fel. 6. v. tip.
Trimis de siveco, 13.11.2008. Sursa: Sinonime

mod s. n., pl. móduri
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

MOD moduri n. 1) Formă particulară de a fi; chip; fel. 2) Mijloc de a acţiona în vederea realizării unui scop; manieră; procedeu; modalitate. 3) gram. Categorie a verbului prin care se exprimă atitudinea subiectului faţă de acţiune. 4) muz. Structură a unei game determinată de succesiunile intervalelor dintre sunetele componente. /<lat. modus, fr. mode
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

MOD s.n. 1. Fel, chip, manieră; procedeu, metodă. ♦ Mod de producţie = modul istoriceşte determinat în care oamenii produc şi obţin bunurile materiale necesare existenţei şi dezvoltării societăţii şi care reprezintă unitatea dintre forţele de producţie şi relaţiile de producţie. 2. (gram.) Formă verbală care exprimă felul în care vorbitorul vede sau socoteşte acţiunea verbului. ♦ (Despre părţi de vorbire, propoziţii sau părţi de propoziţii) De mod = care are sensul sau funcţia de a arăta modul. 3. (muz.) Structura unei game determinată de raportul de intervale dintre sunetele componente. 4. (log.) Mod silogistic = forma concretă pe care o iau figurile silogismului în funcţie de calitatea şi de cantitatea judecăţilor componente. [cf. fr. mode, it. modo, lat. modus].
Trimis de LauraGellner, 06.11.2006. Sursa: DN

MOD s. n. 1. fel, chip, manieră; procedeu, metodă. o (ec.) mod de producţie = modul istoriceşte determinat în care oamenii produc bunurile materiale necesare existenţei şi dezvoltării societăţii; mod de viaţă = conţinutul şi formele specifice de satisfacere a nevoilor materiale şi spirituale ale unei societăţi. 2. categorie gramaticală specifică verbului, care exprimă aprecierea vorbitorului faţă de acţiune. ♢ (despre părţi de vorbire, propoziţii sau părţi de propoziţii) de mod = care are sensul, funcţia de a arăta modul. 3. (muz.) structura unei game determinată de raportul de intervale dintre sunetele componente. 4. (log.) mod silogistic = forma concretă pe care o iau figurile silogismului în funcţie de calitatea şi cantitatea judecăţilor componente. (< fr. mode, it. modo, lat. modus)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

mod (móduri), s.n. – Fel, manieră. lat. modus (sec. XVII). Apare pentru prima oară la Radu Greceanu. Este dubletul lui modru, s.n. (Trans., mod), din mag. modus, modor, modra (Cihac, II, 516; Tiktin; Candrea; Scriban; der. din lat. modulus sugerată de Philippide, Principii, 49 şi 148 e improbabilă). Der. modă (mr. modă), s.f., din fr. mode, sau it. moda, cf. ngr. μοδα, tc., bg. moda; modalitate, s.f., din fr. modalité; model, s.n., din fr. modèle; modela, vb. (a forma), din fr. modéler; modelaj, s.n., din fr. modélage; modera, vb. (a tempera), din fr. modérer; moderator, adj., din fr. modérateur; moderaţi(un)e, s.f., din fr. modération; modest, adj., din fr. modeste; modestie, s.f., din fr. modestie; modic, adj., din fr. modique; modicitate, s.f., din fr. modicité; modifica, vb., din lat. modificare (sec. XIX); modificaţi(un)e, s.f., din fr. modification; modistă, s.f. (femeie care confecţionează pălării de damă).
Trimis de blaurb, 14.11.2008. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Mod DB — Mod Database URL ModDB.com Commercial? Yes Type of site game modifications, indie games …   Wikipedia

  • Mod DB — URL …   Википедия

  • MOD — steht für: Magneto Optical Disk, ein Speichermedium Maximum Operation Depth, die maximale Einsatztiefe beim Tauchen mit Nitrox Minimale Objektdistanz, ein Begriff aus der Fotografie Metal Organic Deposition, Beschichtung aus metallorganischer… …   Deutsch Wikipedia

  • MoD — steht für: Magneto Optical Disk, ein Speichermedium Maximum Operation Depth, die maximale Einsatztiefe beim Tauchen mit Nitrox Minimale Objektdistanz, ein Begriff aus der Fotografie Metal Organic Deposition, Beschichtung aus metallorganischer… …   Deutsch Wikipedia

  • .MOD — Pour les articles homonymes, voir Mod. MOD Extension de fichier .mod Développé par Karsten Obarski Type de format musique En informatiq …   Wikipédia en Français

  • Mod — steht für: Magneto Optical Disk, ein Speichermedium Manager on Duty, englischsprachige Abkürzung, dt. etwa Verantwortlicher vom Dienst Maximum Operation Depth, die maximale Einsatztiefe beim Tauchen mit Nitrox Minimale Objektdistanz, ein Begriff… …   Deutsch Wikipedia

  • mod´el|er — mod|el «MOD uhl», noun, verb, eled, el|ing or (especially British) elled, el|ling, adjective. –n. 1. a small copy: »a model of a ship or an engine, a model of an island. 2. a) an object or figure made in clay, wax, or the like, that is …   Useful english dictionary

  • mod|el — «MOD uhl», noun, verb, eled, el|ing or (especially British) elled, el|ling, adjective. –n. 1. a small copy: »a model of a ship or an engine, a model of an island. 2. a) an object or figure made in clay, wax, or the like, that is …   Useful english dictionary

  • Mod DB — URL http://www.moddb.com/ Description …   Wikipédia en Français

  • mod. — mod. 〈Abk. für ital.〉 moderato * * * mod. = ↑ moderato. * * * mod. = moderato …   Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”