metric

metric
MÉTRIC, -Ă, metrici, -ce, adj., s.f. 1. adj. (Despre sisteme de unităţi de măsură) Care are metrul (1) drept unitate fundamentală pentru lungime. ♦ Sistem metric = sistem internaţional de măsurare a lungimilor, a greutăţilor şi a capacităţilor bazat pe unităţi fixe, care cresc şi descresc din zece în zece. 2. s.f. Ramură a poeticii care se ocupă cu studiul structurii versului şi al unităţilor prozodice; totalitatea regulilor privind măsura versului; sistem de construire ritmică a versului. 3. adj. Care se referă la metru (2), compus într-un anumit metru; privitor la structura ritmică a versurilor. 4. s.f. Ramură a muzicii care se ocupă cu studiul metrului (4). – Din fr. métrique, germ. Metrik.
Trimis de LauraGellner, 15.07.2006. Sursa: DEX '98

métric adj. m. (sil.-tric), pl. métrici; f. sg. métrică, pl. métrice
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

MÉTRI//C1 metriccă (metricci, metricce) 1) (despre sisteme de unităţi de măsură) Care are metrul drept unitate de bază; bazat pe metru. Sistem metric. 2) Care ţine de metru; măsurat în metri. Spaţiu metric. /<fr. métrique, germ. Metrik
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

MÉTRI//C2 metriccă (metricci, metricce) Care ţine de structura ritmică a versurilor; propriu măsurii versurilor. ♢ Vers metric vers antic bazat pe alternanţa regulată a silabelor lungi şi scurte. /<fr. métrique, germ. Metrik
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

MÉTRIC1 adj. Referitor la sistemul zecimal de măsuri şi greutăţi care are metrul ca unitate de bază. ♢ Sistem metric = ansamblul unităţilor de măsură care au la bază metrul. ♦ (Despre mărimi) Care are calitatea de a admite o măsură. [< fr. métrique].
Trimis de LauraGellner, 29.10.2006. Sursa: DN

MÉTRIC2 adj. Referitor la măsura versurilor, la structura lor ritmică. [cf. fr. métrique, lat. metricus].
Trimis de LauraGellner, 29.10.2006. Sursa: DN

MÉTRIC, -Ă I. adj. 1. referitor la măsură, la metru. o sistem metric = sistem internaţional de măsurare a lungimilor, greutăţilor şi capacităţilor, bazat pe unităţi care cresc, sau descresc din zece în zece. 2. referitor la metrică (II, 1). II. s. f. 1. ramură a poeticii care studiază structura versului şi a unităţilor prozodice; totalitatea regulilor privitoare la structura versurilor; sistem de construire ritmică a versurilor. 2. ramură a muzicii care se ocupă cu studiul metrului1 (4). 3. (mat.) sistem de măsuri care se asociază unei măsuri date. (< fr. métrique, /II/ germ. Metrik)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Metric — Concierto Reino Unido en el 2007 Datos generales Origen …   Wikipedia Español

  • Metric — Metric(s) may refer to: the metric system of measurement International System of Units, or Système International (SI), the modern form of the metric system Metric ton, a measurement of mass equal to 1,000 kg an analytical measurement… …   Wikipedia

  • Metric — en concert à Southampton, Grande Bretagne Pays d’origine Toronto …   Wikipédia en Français

  • Metric — Met ric (m[e^]t r[i^]k), a. [L. metricus, Gr. ?: cf. F. m[ e]trique. See {Meter} rhythm.] 1. Relating to measurement; involving, or proceeding by, measurement. [1913 Webster] 2. Of or pertaining to the meter as a standard of measurement; of or… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • metric — UK US /ˈmetrɪk/ adjective ► MEASURES using or relating to a system of measurement that uses metres, centimetres, litres, etc.: »Most high tech industry has been metric for decades. → Compare IMPERIAL(Cf. ↑imperial) …   Financial and business terms

  • metric — ► ADJECTIVE ▪ relating to or using the metric system …   English terms dictionary

  • metric — [me′trik] adj. 1. METRICAL 2. [Fr métrique] a) of the meter (unit of linear measure) b) designating or of the system of measurement based on the meter and the gram: see METRIC SYSTEM …   English World dictionary

  • Metric — Bei einem Auftritt …   Deutsch Wikipedia

  • Metric — У этого термина существуют и другие значения, см. Alex Metric. Metric …   Википедия

  • metric — 1. adjective /ˈmɛtɹɪk/ a) of or relating to the metric system of measurement b) of or relating to the meter of a piece of music. 2. noun /ˈmɛtɹɪk/ a) A measure for something; a m …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”