material

material
MATERIÁL, -Ă, (I) materiali, -e, adj., (II) materiale, s.n. I adj. 1. Care aparţine realităţii obiective, existând independent de conştiinţă şi în afara ei; care este alcătuit din materie. ♢ Cultură materială = totalitate a bunurilor şi a deprinderilor de producţie existente pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii. ♦ Palpabil, concret, real; faptic. ♦ spec. Fizic, trupesc. 2. Care constă în bunuri economice, care ţine de venit, de avere, de aspectul economic sau pecuniar; care se referă la trai sau la întreţinerea vieţii. ♢ Bază materială = totalitate a mijloacelor (clădiri, instalaţii, forţă de muncă etc.) care permit desfăşurarea unei activităţi economice sau ştiinţifice. ♦ (Adverbial) Din punctul de vedere al situaţiei materiale (I 2); materialiceşte. II. s.n. 1. Totalitate a materiilor prime sau semifabricate din care pot fi executate diverse bunuri. ♢ Materiale plastice = nume generic al unui grup de materiale de sinteză care prezintă anumite particularităţi de structură, de compoziţie şi fizico-mecanice, având ca proprietate caracteristică generală calitatea de a putea fi prelucrate cu uşurinţă (sub acţiunea presiunii şi a temperaturii; mase plastice. 2. (Rar) Bun, produs. ♦ Ţesătură. Material de rochie. 3. Totalitate a documentelor, informaţiilor şi datelor necesare pentru elaborarea unei lucrări literare, ştiinţifice etc. ♦ Expunere scrisă care cuprinde date şi informaţii referitoare la o anumită problemă. [pl. şi: (înv.) (II) materialuri. – [pr.: -ri-al] – Din fr. matériel, lat. materialis.
Trimis de claudia, 18.04.2008. Sursa: DEX '98

Material ≠ ideal, imaterial, nematerial, spiritual
Trimis de siveco, 03.08.2004. Sursa: Antonime

MATERIÁL adj. v. faptic.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

MATERIÁL adj., s. 1. adj. (FILOZ.) obiectiv, obiectual. (Realitatea material.) 2. adj. v. concret. 3. adj. (înv.) substanţial. (Aspectul material al lucrurilor.) 4. adj. (înv.) materialnic. (Obiect material.) 5. s. (înv.) materie. (material pentru o casă.) 6. s. v. ţesătură. 7. s. (bot.) material săditor v. puieţi (pl.). 8. s. material electroizolant v. izolant electric. 9. s. material plastic v. masă plastică.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

MATERIÁL s. v. ban, franc, gologan, para.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

materiál adj. m. (sil. -ri-al), pl. materiáli; f. sg. materiálă, pl. materiále
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

materiál s. n. (sil. -ri-al), pl. materiále
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

MATERIÁL1 materială (materiali, materiale) 1) Care ţine de materie; format din materie. Corp material. 2) Care există independent de conştiinţa omului; cu existenţă independentă; real. 3) Care există în realitate; cu proprietatea de a fi perceput cu ajutorul simţurilor; concret; real; perceptibil; sesizabil. 4) Care ţine de corpul omenesc; propriu trupului; trupesc; corporal. Plăcere materială. 5) Care ţine de cerinţele cotidiene ale aspectului economic, de trai sau de întreţinerea vieţii. Nivel material. Interes material. Avantaj material. Dificultate materială. [Sil. -ri-al] /<fr. matériel, lat. materialis
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

MATERIÁL2 materiale n. 1) Totalitate de materii prime sau de semifabricate din care se produc diverse obiecte. 2) Produs textil; ţesătură; materie. 3) Ansamblu de date (informaţii, documente etc.) necesare pentru realizarea unei lucrări literare sau ştiinţifice. 4) Totalitate de fapte, date sau informaţii (referitoare la o anumită problemă sau domeniu de activitate). [Sil. -ri-al] /<fr. matériel, lat. materialis
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

MATERIÁL s.n. 1. Materie primă sau semifabricată din care se fac diverse bunuri. 2. Totalitatea lucrărilor, a informaţiilor şi a datelor folositoare pentru întocmirea unei lucrări ştiinţifice, literare etc. [pron. -ri-al, pl. -le, -luri. / cf. fr. matériel].
Trimis de LauraGellner, 25.10.2006. Sursa: DN

MATERIÁL, -Ă adj. 1. Care aparţine realităţii obiective, existând independent de conştiinţă şi în afara ei. ♦ Palpabil, concret, real. 2. Care constă în bunuri economice. ♦ Privitor la întreţinerea vieţii, la trai. [pron. -ri-al. / cf. lat. materialis, germ. materiell, fr. matériel].
Trimis de LauraGellner, 25.10.2006. Sursa: DN

MATERIÁL, -Ă I. adj. 1. alcătuit din materie; (fil.) care aparţine realităţii obiective, existând independent de conştiinţă şi în afara ei. ♢ palpabil, concret, real. 2. care constă în bunuri (economice). II. s. n. 1. materie primă sau semifabricată din care se fac diverse bunuri. 2. totalitatea informaţiilor, a datelor necesare pentru întocmirea unei lucrări ştiinţifice, literare etc. (< fr. matériel, lat. materialis, germ. materiel)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • material — ma·te·ri·al 1 /mə tir ē əl/ adj 1: of, relating to, or consisting of physical matter 2: being of real importance or consequence 3: being an essential component the material terms of the contract 4: being relevant to a subject under considerati …   Law dictionary

  • material — ma‧te‧ri‧al [məˈtɪəriəl ǁ ˈtɪr ] noun [countable usually plural] something you need to make or do something: • A shortage of building materials compounded escalating costs. ˌraw maˈterial MANUFACTURING a substance that is used to make a product:… …   Financial and business terms

  • material# — material adj 1 Material, physical, corporeal, phenomenal, sensible, objective are comparable when they mean belonging to or having a relation to things that belong to the world of actuality or of things apparent to the senses. Material applies to …   New Dictionary of Synonyms

  • Material — Material  американский музыкальный коллектив, сформированный в 1979 году и руководимый бас гитаристом Биллом Ласвеллом[1]. Содержание 1 История 1.1 Группа (1978 1982) …   Википедия

  • material — [mə tir′ē əl] adj. [LL materialis < L materia, MATTER] 1. of matter; of substance; relating to or consisting of what occupies space; physical [a material object, material forces] 2. a) of the body or bodily needs, satisfactions, etc.;… …   English World dictionary

  • Material — Ma*te ri*al, a. [L. materialis, fr. materia stuff, matter: cf. F. mat[ e]riel. See {Matter}, and cf. {Mat[ E]riel}.] [1913 Webster] 1. Consisting of matter; not spiritual; corporeal; physical; as, material substance or bodies. [1913 Webster] The… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • material — adjetivo 1. De la materia: El collar sólo tiene un valor material. Buscamos ayuda material y solidaridad humana. 2. Que es físico, o que es del cuerpo o de los sentidos y no del espíritu: En la naturaleza humana hay aspectos que no son materiales …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

  • Material — est un groupe de rock et de funk formé en 1979 et piloté par le bassiste Bill Laswell. Les débuts de Material étaient centrés autour de Bill Laswell, du guitariste Robert Quine, du batteur Fred Maher, du clavieriste Michael Beinhorn et du… …   Wikipédia en Français

  • materiał — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. materiałale {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} to, z czego zrobione są przedmioty; tworzywo, surowiec : {{/stl 7}}{{stl 10}}Materiały piśmienne, biurowe, fotograficzne.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Material — ist in der Fertigungstechnik ein Sammelbegriff für alles, was zur Produktion oder Herstellung eines bestimmten Zwischen oder Endproduktes verwendet wird und in dieses Produkt eingeht oder verbraucht wird. Das Material umfasst gegebenenfalls… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”