mandat

mandat
MANDÁT, mandate, s.n. 1. Împuternicire (contractuală) de a reprezenta o persoană fizică sau juridică şi de a acţiona în numele ei; act prin care se dă această împuternicire; procură. ♢ Teritoriu sub mandat = (în trecut) teritoriu administrat de o ţară străină în baza unei hotărâri a unui for internaţional. 2. (jur.) Dispoziţie, ordin. ♢ Mandat de arestare = act scris prin care organul judiciar competent ordonă arestarea unui învinuit, inculpat sau condamnat. Mandat de aducere ordin scris dat unui organ de a aduce o persoană (învinuit, martor sau expert) în faţa unei instanţe judecătoreşti sau a unui organ de cercetare penală, pentru a da declaraţii, lămuriri, pentru a efectua unele expertize etc. 3. Serviciu poştal prin care cineva poate expedia o sumă de bani pentru a fi remisă (remite) destinatarului; p.ext. formular completat în acest scop, pe baza căruia se face transmiterea sumei; sumă de bani expediată sau primită astfel. – Din fr. mandat. cf. germ. M a n d a t.
Trimis de claudia, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

MANDÁT s. v. delegaţie.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

MANDÁT s. v. dispoziţie, hotărâre, ordin, poruncă.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

mandát s. n., pl. mandáte
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

MANDÁT mandate n. 1) Misiune acordată cuiva de o persoană pentru a acţiona în numele ei. 2) Document care certifică o astfel de misiune. 3) Dispoziţie emisă de o autoritate sau de o persoană oficială spre a fi îndeplinită de cei vizaţi. ♢ mandat de arest act scris prin care un organ judiciar ordonă arestarea unei persoane. 4) mandat poştal formular-tip pe baza căruia se poate expedia prin poştă o sumă de bani. 5) Sumă de bani expediată sau primită astfel. /<fr. mandat
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

MANDÁT s.n. 1. Împuternicire dată cuiva de către o persoană sau de către o autoritate de a vorbi sau de a lucra în numele său. ♢ Teritoriu sub mandat = formă de administrare a fostelor colonii încredinţate după primul război mondial spre administrare altor state. 2. Ordonanţă judecătorească prin care o persoană este chemată în faţa justiţiei sau este încarcerată. ♢ Mandat de arestare = ordin dat de o autoritate judiciară prin care se dispune arestarea cuiva; mandat de aducere = ordin prin care se dispune aducerea (cu forţa) în faţa unei instanţe a unui martor (într-o pricină penală). 3. Ordin de plată dat de un deponent de fonduri depozitarului său. ♢ Mandat poştal = formular-tip pentru expedierea banilor prin poştă. [cf. fr. mandat, it. mandato, lat. mandatum, germ. Mandat].
Trimis de LauraGellner, 08.10.2006. Sursa: DN

MANDÁT s. n. 1. împuternicire dată cuiva de către o persoană sau o autoritate de a vorbi ori de a lucra în numele său. o teritoriu sub mandat = formă de administrare a fostelor colonii, încredinţate după primul război mondial spre administrare altor state. 2. funcţie, putere pe care o deţine un membru ales de o adunare. 3. act procedural prin care cineva este chemat în faţa justiţiei sau încarcerat. 4. ordin de plată dat de un deponent de fonduri depozitarului său. o mandat poştal = formular-tip pentru expedierea banilor prin poştă. (< fr. mandat, germ. Mandat)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • mandat — [ mɑ̃da ] n. m. • 1488 « rescrit du pape »; lat. mandatum « chose mandée », de mandare 1 ♦ (mandate 1628) Dr. Acte (contrat unilatéral) par lequel une personne (⇒ mandant) donne à une autre (⇒ mandataire) le pouvoir de faire qqch. pour elle et en …   Encyclopédie Universelle

  • mandat — m. mandat. Mandat postau, mandat parlamentari : mandat postal, mandat parlementaire …   Diccionari Personau e Evolutiu

  • mandat — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. mandatacie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pełnomocnictwo przydzielane osobie pełniącej funkcje z wyboru przez jej elektorat; także: czynności i obowiązki związane z… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Mandat — Sn Auftrag, Amt erw. fach. (14. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus l. mandātum Auftrag, Befehl , dem substantivierten PPP. von l. mandāre übergeben, anvertrauen , zu l. manus f. Hand (manuell) und l. dare geben, reichen (Datum).    Ebenso nndl.… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

  • mandat — Mandat. s. m. Rescrit du Pape, par lequel il mande à un Collateur ordinaire de pourvoir celuy qu il luy nomme du premier benefice qui vaquera à sa collation. Mandat Apostolique, les Mandats n ont plus de lieu en France …   Dictionnaire de l'Académie française

  • Mandat — (v. lat.), 1) ein vom Regenten od. von dessen Delegirten aus klarer Berechtigung desselben hervorgehender Auftrag mit einer provisorischen Entscheidung; 2) jedes allgemeine, in solenner Form erlassene Gesetz, bes. wenn es einen einzelnen… …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Mandāt — (Mandatum), Auftrag, der Vertrag, durch den sich der Beauftragte (Mandatar) verpflichtet, ein ihm vom Auftraggeber (Mandant, Mandator) übertragenes Geschäft unentgeltlich zu besorgen. Im gewöhnlichen Leben wird das Wort M. oder Auftrag fast… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Mandat — Mandāt (lat.), Vollmacht, Auftrag, bes. der für einen Abgeordneten zur Vertretung seiner Wähler durch die Wahl; dann Vollmachtsvertrag, wodurch ein Kontrahent (Mandánt) dem andern (Mandatār) die Ausführung eines Geschäfts (Spezial M.) oder seine… …   Kleines Konversations-Lexikon

  • Mandat — Mandat, lat. deutsch, Auftragsvertrag, ohne Lohn, wohl aber gegen Honorar. Der Mandant wird für die Handlungen des Beauftragten (M.ar) verbindlich. Sie klagen unter einander gegen sich mit der actio mandati. Ein zu Gunsten eines Dritten gegebenes …   Herders Conversations-Lexikon

  • màndāt — m 〈G mandáta〉 1. {{001f}}ovlaštenje dato komu da može zastupati koga, raditi što u čije ime [na kraju ∼a; po isteku ∼a; u drugom ∼u] 2. {{001f}}pravn. pov. isprava administrativnog karaktera koju viša vlast upućuje nižoj, a sadržava naredbu koju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”