liberalism

liberalism
LIBERALÍSM s.n. 1. Doctrină care, opusă socialismului şi dirijismului, proclamă principiul nonintervenţiei statului în economie, în relaţiile economice existente între indivizi, grupuri sociale sau naţiuni; promovează ideea libertăţii economice, a liberului schimb, a liberei concurenţe etc. 2. Atitudine de îngăduinţă excesivă faţă de greşelile altora. – Din fr. libéralisme.
Trimis de RACAI, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

liberalísm s. n.
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

LIBERALÍSM n. 1) Curent ideologic şi social-politic care promovează iniţiativa privată, ce se opune comunismului şi dirijismului. 2) fig. Toleranţă excesivă. /<fr. libéralisme
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

LIBERALÍSM s.n. 1. Doctrină politică şi economică apărută în epoca de ascensiune a burgheziei industriale, când aceasta lupta împotriva aristocraţiei feudale pentru cucerirea puterii, care tindea să lărgească dreptul de vot şi să admită în anumite limite libertăţi democratice; 2. Atitudine excesiv tolerantă şi binevoitoare faţă de greşelile altora; împăciuitorism. [< fr. libéralisme].
Trimis de LauraGellner, 04.10.2006. Sursa: DN

LIBERALÍSM s. n. 1. doctrină politică şi economică, în epoca de ascensiune a burgheziei, care tindea să îngrădească monarhia prin parlament, să lărgească dreptul de vot şi să admită libertăţi democratice. 2. atitudine tolerantă; împăciuitorism. (< fr. libéralisme)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Liberalism — • A free way of thinking and acting in private and public life Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Liberalism     Liberalism     † …   Catholic encyclopedia

  • Liberalism —    Liberalism was the hegemonic ideology of the Anglo Saxon powers during the nineteenth century. Although not uncontested, it was the ideology that was able to establish the terms in which other contemporary ideologies from John Calhoun’s pseudo …   Encyclopedia of the Age of Imperialism, 1800–1914

  • Liberalism — Lib er*al*ism ( [i^]z m), n. [Cf. F. lib[ e]ralisme.] Liberal principles; the principles and methods of the liberals in politics or religion; specifically, the principles of the Liberal party. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • liberalism — index latitude Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • liberalism — 1819, from LIBERAL (Cf. liberal) + ISM (Cf. ism) …   Etymology dictionary

  • liberalism — [lib′ər əliz΄əm, lib′rəliz΄əm] n. the quality or state of being liberal; specif., a) a political philosophy advocating personal freedom for the individual, democratic forms of government, gradual reform in political and social institutions, etc.… …   English World dictionary

  • Liberalism — This article discusses the ideology of liberalism. Local differences in its meaning are listed in Liberalism worldwide. For other uses, see Liberal (disambiguation) …   Wikipedia

  • liberalism — liberalist, n., adj. liberalistic, adj. /lib euhr euh liz euhm, lib reuh /, n. 1. the quality or state of being liberal, as in behavior or attitude. 2. a political or social philosophy advocating the freedom of the individual, parliamentary… …   Universalium

  • LIBERALISM — Introduction Liberalism is an ideological and socio political movement uniting the adherents of representative government and freedom   of the individual in politics with freedom of enterprise in economics. It emerged in Western Europe in the age …   Encyclopedia of Judaism

  • liberalism — The liberalism currently active in the Chinese intellectual arena was embryonic in the late 1970s, intertwined with democratic and populist appeals. As it rapidly developed in the early 1990s in parallel with the country’s accelerating… …   Encyclopedia of Contemporary Chinese Culture

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”