lat

lat
LAT, -Ă, (1) laţi, -te, adj. (2) laturi, s.n. 1. adj. Care are o lăţime (relativ) mare. ♢ loc. adj. Lat în spate (sau în spete) = bine legat, voinic, ♢ expr. A spune vorbe mari şi late = a spune vorbe pompoase, dar fără conţinut. (fam.) A fi lată (rău sau de tot), se spune pentru a arăta că o situaţie a luat proporţii grave, îngrijorătoare. (fam.) A o face lată (rău sau de tot) = a) a petrece straşnic, a face un mare chef; b) a face (fără voie) o poznă, o gafă, o prostie. ♦ (fam.) Întins la pământ (fără simţire sau mort). ♢ expr. A lăsa (pe cineva) lat = a) a bate (pe cineva) foarte tare (lăsându-l în nesimţire); b) a uimi, a impresiona puternic (pe cineva). 2. s.n. Partea lată (1) a unui obiect; lăţime. ♢ Un lat de palmă (sau de mână) = măsură populară de lungime, egală cu lăţimea unei palme obişnuite cu degetele lipite. ♢ loc. adv. De-a latul = în curmeziş. – lat. latus.
Trimis de LauraGellner, 07.04.2009. Sursa: DEX '98

Lat ≠ îngust, strâmt
Trimis de siveco, 03.08.2004. Sursa: Antonime

LAT adj., s. 1. adj. larg, mare. (Pălărie cu boruri lat.) 2. s. v. lăţime.
Trimis de siveco, 06.10.2008. Sursa: Sinonime

LAT s. v. păduche.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

de-a látul loc. adv.
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

lat adj. m., pl. laţi; f. sg. látă, pl. láte
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

lat (foaie de pânză) s. m., pl. laţi
Trimis de siveco, 14.03.2007. Sursa: Dicţionar ortografic

lat (lăţime) s. n., pl. láturi
Trimis de siveco, 05.06.2008. Sursa: Dicţionar ortografic

LAT látă (laţi, láte) 1) Care are o întindere mare pe transversală; extins în lăţime. Pânză lată. Frunte lată. ♢ lat în spate (sau în spete) bine dezvoltat fiziceşte. A o face lată a) a trage un chef straşnic; b) a face inconştient o boroboaţă. 2) fam. Care este în stare de nesimţire; întins fără mişcare. ♢ A rămâne (sau a cădea) lat a cădea fără simţire la pământ. A lăsa pe cineva lat a bate (pe cineva), lăsându-l în nemişcare. A fi lat de foame a fi istovit de foame; a fi foarte flămând. /<lat. latus
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

lat (látă), adj.1. Larg, spaţios. – 2. Amplu, întins. – 3. Plan, plat. – 4. (arg.) Grav, serios (mai ales în expresia e lată "treaba-i serioasă"). – 5. Emfatic, bombastic, umflat. – 6. (adv.) Ca o piatră, ca o greutate moartă. – 7. (s.n.) Lăţime. – 8. (s.n.) Partea plană a unui obiect. – 9. (s.n.) Lăţimea sabiei. – 10. (s.m.) Lăţimea unei ţesături. – 11. (s.m.) Plastron de cămaşă, piept. – 12. (s.m., arg.) Orez. lat. latus (Puşcariu 964; Candrea-Dens., 955; REW 4935; DAR), cf. it. lato, prov. lat, sp. lado, cu uz subst. (cf. totuşi Dante, I, XIII, 13; ali hanno late; v. sard. lata "lăţime" (Atzori 212); bearn., lat. "larg"). E sinonim şi concurent cu larg. Pentru sensul 11, care se foloseşte mai ales la pl., Bogrea, Dacor., IV, 826 şi DAR pornesc de la germ. Latz "corset, piept"; dar e evident că-i vorba de o aplicare specială a sensului 10, cf. fr. largeur, sp. ancho, ca termeni de croitorie. Pentru semantismul de sub 12, cf. sp. ladilla. Der. lătîi (var. Banat latîńu), adj. (turtit, plat); lătăreţ, adj. (turtit, plan; bîlbîit); lătăreţ, s.m. (varietate de scrumbie, Scomber pelamys); lătăreaţă, s.f. (Trans., măsură de un sfert de litru); latiţă, s.f. (plantă nedeterminată, cu frunze late); lăteaţă, s.f. (varietate de şobolani de cîmp, Myoxus glis); lateş, adj. (cu coarne desfăcute); lătăuş, s.m. (nimfa ţînţarului, Culex pipiens); lătete, s.n. (Banat, scîndură); lăţiş, adv. (oblic, în sensul lăţimii); lătîng, adj. (rar, interminabil, fără sfîrşit), cu un suf. neuzual, cf. nătîng; lăţi, vb. (a lărgi; a turti, a netezi; refl., a se extinde, a se propaga, a se răspîndi), de la lat, dar cf. lat. latesco (Puşcariu 48; Candrea-Dens., 956); lăţie, s.f. (înv., extensiune); lăţime, s.f. cf. latură. În compusele bucălat, codălat, -lat nu este adj. (cf. Spitzer, Dacor., V, 332 şi REW 4934), ci suf. -at cu infix expresiv.
Trimis de blaurb, 14.11.2008. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • LAT TV — Fecha de existencia 19 de mayo de 2006 Propietario Latin America Broadcasting. Programación 24 horas para toda la familia. Sitio Web http://www.lattv.com/ Cobertura y frecuencias Cobertura …   Wikipedia Español

  • LAT — steht für: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, litauisches Oberstes Gericht Local Area Transport – ein Netzwerkprotokoll von DEC das olympische Länderkürzel für Lettland Lowest Astronomical Tide – niedrigst möglicher Gezeitenwasserstand, siehe… …   Deutsch Wikipedia

  • Lat. — Lat. or lat. is an abbreviation for:*latin *latitude * Lat a widely published Malaysian cartoonist …   Wikipedia

  • lat- —     lat     English meaning: wet, damp; swamp     Deutsche Übersetzung: “feucht, naß; Sumpf, Lache”     Material: Gk. λάταξ, αγος “drip, Weinrest” (compare das Lw. Lat. latex, icis), λαταγέω ‘schleudre klatschend die Neige Wein”, λατάσσω ds.;… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

  • Lat|a|ki|a — or Lat|a|ki|a «LAT uh KEE uh», noun. a fine, highly aromatic variety of Turkish tobacco: »Enveloped in fragrant clouds of Latakia (Thackeray). ╂[< Latakia, a seaport in Syria, near which the tobacco is grown] …   Useful english dictionary

  • lat|a|ki|a — or Lat|a|ki|a «LAT uh KEE uh», noun. a fine, highly aromatic variety of Turkish tobacco: »Enveloped in fragrant clouds of Latakia (Thackeray). ╂[< Latakia, a seaport in Syria, near which the tobacco is grown] …   Useful english dictionary

  • Lat|in — «LAT uhn», noun, adjective. –n. 1. the language of the ancient Romans or any one of the later varieties, such as that written by scholars through the Middle Ages. Medieval Latin and New Latin are still used in official documents of the Roman… …   Useful english dictionary

  • Lat — (l[a^]t), v. t. To let; to allow. [Obs.] Chaucer. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • lat. — lat. also lat BrE the written abbreviation of latitude …   Dictionary of contemporary English

  • lat|en — «LAY tuhn», intransitive verb, transitive verb. to become or make late: »the latening summer season. ╂[< lat(e) + en1] …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”