internaţionalism

internaţionalism
INTERNAŢIONALÍSM s.n. 1. Solidaritate, colaborare, cooperare liber-consimţită între naţiuni popoare, ţări etc. egale în drepturi, în scopul sprijinului reciproc. 2. Doctrină potrivit căreia diversele interese naţionale trebuie să fie subordonate unui interes general, supranaţional. [pr.: -ţi-o-] – Din fr. internationalisme.
Trimis de valeriu, 21.07.2003. Sursa: DEX '98

internaţionalísm s. n. (sil. -ţi-o-)
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

INTERNAŢIONALÍSM n. 1) Doctrină care preconizează unirea dintre naţiuni în scopul sprijinului reciproc şi al progresului fiecăreia dintre ele. 2) Element în limbă care are aceeaşi (sau aproape aceeaşi) structură fonică şi acelaşi conţinut semantic în mai multe limbi. /<fr. internationalisme
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

INTERNAŢIONALÍSM s.n. Solidaritate, cooperare între naţiuni, popoare, ţări egale în drepturi, pe baza unor interese şi vederi comune, în scopul sprijinului reciproc al dezvoltării relaţiilor politice şi economice, al progresului şi păcii. ♢ (În ideologia marxistă) Internaţionalism proletar = principiu fundamental care exprimă unitatea şi solidaritatea de clasă, internaţională a oamenilor muncii din toate ţările în lupta împotriva exploatării şi asupririi. [pron. -ţi-o-. / cf. fr. internationalisme].
Trimis de LauraGellner, 07.08.2006. Sursa: DN

INTERNAŢIONALÍSM s. n. 1. solidaritate, cooperare între naţiuni, popoare, ţări, clase şi partide independente, egale în drepturi, pe baza unor interese şi vederi comune, în scopul sprijinului reciproc al progresului şi păcii. 2. cuvânt internaţional. (< fr. internationalisme)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Internationalism —    Internationalism is the idea that nations should cooperate to solve common problems and prevent national disputes, rather than pursue primarily their national interests. Internationalism became an increasingly strong ideology as the nineteenth …   Encyclopedia of the Age of Imperialism, 1800–1914

  • Internationalism (US) — Internationalism is a left communist political party in the United States. It is a section of the International Communist Current.The Internationalism group was founded in New York in 1970, partly by former members of the News and Letters group… …   Wikipedia

  • Internationalism — may refer to:* Internationalism (politics), a political movement that advocates a greater economic and political cooperation among nations * Internationalism (linguistics), the groups of words called internationalisms * Proletarian… …   Wikipedia

  • internationalism — UK US /ˌɪntəˈnæʃənəlɪzəm/ noun [U] ► the state of being international, or happening in and between many countries: »The Internet s internationalism puts professionals with language skills at a premium. ► POLITICS the belief that countries can… …   Financial and business terms

  • Internationalism — In ter*na tion*al*ism, n. 1. The state or principles of international interests and intercourse. [1913 Webster] 2. The doctrines or organization of the International. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • internationalism — (n.) 1851, from INTERNATIONAL (Cf. international) + ISM (Cf. ism) …   Etymology dictionary

  • internationalism — ► NOUN 1) the advocacy of cooperation and understanding between nations. 2) the state or process of being international. DERIVATIVES internationalist noun …   English terms dictionary

  • internationalism — [in΄tər nash′ə nəl iz΄əm] n. 1. the principle or policy of international cooperation for the common good 2. international character, quality, etc …   English World dictionary

  • Internationalism —    The notion of internationalism was strongly embraced by Karl Marx and Friedrich Engels, and is expressed in the slogan of the Communist League “Proletarians of All Countries, Unite!” Marx and Engels saw class identity, interests and struggle… …   Historical dictionary of Marxism

  • internationalism — noun political, economic and cultural cooperation between nations Once again the opposite poles of isolationism and Wilsonian internationalism appeared as alternatives that split the liberal and conservative camps …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”