antefix

antefix
ANTEFÍX, antefixe, s.n. Ornament (de pământ ars) aşezat la marginea inferioară a acoperişului. – Din fr. antéfixe.
Trimis de ana_zecheru, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

antefíx s. n., pl. antefíxe
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

ANTEFÍX s.n. Ornament de pământ ars aşezat la marginea inferioară a acoperişului de olane al unei case. [pl. -xe. / < fr. antéfixe].
Trimis de LauraGellner, 02.03.2006. Sursa: DN

ANTEFÍX s. n. motiv ornamental la marginea inferioară a acoperişului de olane al unui edificiu. (< fr. antéfixe)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Antefix — An te*fix , n.; pl. E. {Antefixes}; L. {Antefixa}. [L. ante + fixus fixed.] (Arch.) (a) An ornament fixed upon a frieze. (b) An ornament at the eaves, concealing the ends of the joint tiles of the roof. (c) An ornament of the cymatium of a… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Antefix — Antefix, Dachverzierung, namentlich Verzierung des antiken Tempeldaches; dazu gehören insbesondere die verzierten Stirnziegel, die vor die Decksteine der antiken Dächer gefleckt wurden …   Lexikon der gesamten Technik

  • antefix — [an′ti fiks΄] n. pl. antefixes [L antefixus: see ANTE & FIX] a small decorative fixture put at the eaves of a roof of a classic building to hide the ends of the tiles antefixal adj …   English World dictionary

  • Antefix — Antefixe Klassizistisches Wohnhausdach in Athen …   Deutsch Wikipedia

  • antefix — noun (plural antefixae or antefixes) Etymology: Latin antefixum, from neuter of antefixus, past participle of antefigere to fasten before, from ante + figere to fasten more at fix Date: 1832 an ornament at the eaves of a classical building… …   New Collegiate Dictionary

  • antefix — antefixal, adj. /an teuh fiks /, n., pl. antefixes, antefixa / fik seuh/. Archit. 1. an upright ornament at the eaves of a tiled roof, to conceal the foot of a row of convex tiles that cover the joints of the flat tiles. 2. an ornament above the… …   Universalium

  • antefix — noun a) The vertical blocks which terminate the covering tiles of the roof of a Roman, Etruscan, or Greek temple. b) Any decoration serving to cover the ends of roofing tiles …   Wiktionary

  • Antefix — Antefịx   [lateinisch »vorn befestigt«, »angenagelt«], Stirnziegel, Baukunst: scheibenförmiger Abschluss des letzten Deckziegels (Kalypter) am unteren Dachende und am First antiker Bauten, oft reich reliefiert und bemalt, z. B. als Palmette,… …   Universal-Lexikon

  • Antefix — An|te|fix das; , Plur. a od. en <aus gleichbed. lat. antefixum> bemalter od. plastisch verzierter Schmuckaufsatz antiker Bauten (Archit.) …   Das große Fremdwörterbuch

  • antefix — n. (Architecture) ornament placed at the eave of a tiled roof to conceal the joints where the tiles meet; ornament located above the top molding of a cornice; ornament of a frieze …   English contemporary dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”