geometric

geometric
GEOMÉTRIC, -Ă, geometrici, -ce, adj. 1. Care aparţine geometriei, privitor la geometrie. ♢ Loc geometric = totalitatea punctelor dintr-un spaţiu definite printr-o proprietate comună. Medie geometrică = rădăcina pătrată extrasă din produsul a două numere. Desen geometric = desen executat fără a ţine seamă de perspectivă. 2. Care are forma figurilor din geometrie; regulat; schematic. [pr.: ge-o-] – Din fr. géométrique, lat. geometricus.
Trimis de gall, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

geométric adj. (sil. ge-o-) → metric
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Dicţionar ortografic

GEOMÉTRI//C geometriccă (geometricci, geometricce) 1) Care ţine de geometrie; propriu geometriei. Calcul geometric. 2) Care are forma corpurilor din geometrie. Ornament geometric. ♢ Progresie geometriccă serie de numere în care fiecare număr este egal cu produsul dintre numărul precedent şi un număr constant. Medie geometriccă rădăcină pătrată extrasă din produsul a două numere. 3) fig. Care vădeşte regularitate şi simplitate. Stil geometric. /<fr. géométrique, lat. geometricus
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

GEOMÉTRIC, -Ă adj. 1. Care formează obiectul geometriei, de geometrie. ♢ Loc geometric = figură plană sau în spaţiu ale cărei puncte se definesc toate prin aceeaşi proprietate; progresie geometrică = progresie matematică în care fiecare număr este egal cu produsul dintre numărul precedent şi un număr constant, numit raţia progresiei. 2. (fig.) În forma figurilor geometrice; schematic. ♦ Stil geometric = stil ornamental bazat pe combinaţii de figuri geometrice, caracteristic producţiilor artistice ale epocilor orânduirilor primitive şi începutului artei greceşti. ♦ (Rar) Riguros, sistematic, precis. [cf. fr. géométrique, lat. geometricus].
Trimis de LauraGellner, 30.06.2006. Sursa: DN

GEOMÉTRIC, -Ă adj. 1. care formează obiectul geometriei, de geometrie. o loc geometric = figură plană sau în spaţiu ale cărei puncte se definesc toate prin aceeaşi proprietate. 2. (fig.) în forma figurilor geometrice; regulat, schematic. o stil geometric = stil ornamental bazat pe combinaţii de figuri geometrice, caracteristic producţiilor artistice ale orânduirii primitive şi începutului artei greceşti. 3. (fig.) precis, (riguros). (< fr. géométrique, lat. geometricus)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Geometric — Ge o*met ric, Geometrical Ge o*met ric*al, a. [L. geometricus; Gr. ?: cf. F. g[ e]om[ e]trique.] 1. Pertaining to, or according to the rules or principles of, geometry; determined by geometry; as, a geometrical solution of a problem. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • geometric — geometric, geometrical As with the preceding words, the longer form is about a century older than the shorter one (1552 and 1630 respectively). In this case, the shorter form is dominant in fixed collocations in BrE (geometric mean, geometric… …   Modern English usage

  • geometric — [jē΄ə me′trik] adj. [L geometricus < Gr geōmetrikos] 1. of or according to geometry 2. characterized by or using straight lines, triangles, circles, or similar regular shapes or forms [a geometric pattern]: Also geometrical n. a geometric… …   English World dictionary

  • geometric — UK [ˌdʒiːəˈmetrɪk] / US [ˌdʒɪəˈmetrɪk] or geometrical UK [ˌdʒiːəˈmetrɪk(ə)l] / US [ˌdʒɪəˈmetrɪk(ə)l] adjective 1) maths relating to the methods and principles of geometry 2) relating to simple shapes, especially when these form regular patterns… …   English dictionary

  • geometric — 1620s, shortened form of GEOMETRICAL (Cf. geometrical). As a style of ancient Greek pottery and associated culture, 1902 …   Etymology dictionary

  • geometric — [ˌdʒiːəˈmetrɪk] or geometrical [ˌdʒiːəˈmetrɪk(ə)l] adj 1) relating to geometry 2) relating to simple or regular shapes …   Dictionary for writing and speaking English

  • geometric — ► ADJECTIVE 1) relating to geometry. 2) (of a design) characterized by or decorated with regular lines and shapes. DERIVATIVES geometrical adjective geometrically adverb …   English terms dictionary

  • geometric — or geometrical adjective Date: 14th century 1. a. of, relating to, or according to the methods or principles of geometry b. increasing in a geometric progression < geometric population growth > 2. capitalized of or relating to a style of ancient… …   New Collegiate Dictionary

  • geometric — adj. (also geometrical) 1 of, according to, or like geometry. 2 (of a design, architectural feature, etc.) characterized by or decorated with regular lines and shapes. Phrases and idioms: geometric mean the central number in a geometric… …   Useful english dictionary

  • geometric — geometrically, adv. /jee euh me trik/, adj. Also, geometrical. 1. of or pertaining to geometry or to the principles of geometry. 2. resembling or employing the simple rectilinear or curvilinear lines or figures used in geometry. 3. of or… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”