foraminifer

foraminifer
FORAMINIFÉR, foraminifere, s.n. (La pl.) Nume dat unui ordin de animale unicelulare din încrengătura protozoarelor, care au corpul învelit într-o cochilie calcaroasă, alcătuită din una sau mai multe camere comunicând între ele, şi care trăiesc în apele marine; (şi la sg.) animal care face parte din acest ordin. ♦ (Adjectival; despre roci, straturi, formaţii geologice etc.) Care conţine foraminifere. – Din fr. foraminifères.
Trimis de MihaelaStan, 13.09.2007. Sursa: DLRC

foraminifér s. n., pl. foraminifére
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

FORAMINIFÉR foraminifere n. 1) la pl. Ordin de animale unicelulare marine, având corpul acoperit cu un înveliş calcaros. 2) Animal din acest ordin. /<fr. foraminiferes
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

FORAMINIFÉR, -Ă I. adj. (despre roci, formaţii geologice) care conţine foraminifere. II. s. n. pl. ordin de protozoare rizopode marine care au corpul acoperit cu o cochilie calcaroasă perforată de mici orificii. (< fr. foraminifère/s/)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Foraminifer — For a*min i*fer, n. (Zo[ o]l.) One of the {Foraminifera}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • foraminifer — [fôr΄ə min′i fər] n. pl. foraminifera [fə ram΄ə nif′ər ə] [< L foramen (gen. foraminis): see FORAMEN & FER] any of an order (Foraminiferida) of marine protozoans with calcareous shells full of tiny holes through which slender filaments project …   English World dictionary

  • foraminifer — noun Date: circa 1842 any of an order (Foraminifera) of large chiefly marine rhizopod protozoans usually having calcareous shells that often are perforated with minute holes for protrusion of slender pseudopodia and form the bulk of chalk and… …   New Collegiate Dictionary

  • foraminifer — foraminiferal, foraminiferous, adj. /fawr euh min euh feuhr, for /, n., pl. foraminifers, foraminifera /feuh ram euh nif euhr euh/. any chiefly marine protozoan of the sarcodinian order Foraminifera, typically having a linear, spiral, or… …   Universalium

  • foraminifer — noun Any of several large marine protozoans, of the subphylum Foraminifera, that have a calcareous shell with many holes through which pseudopodia protrude Syn: foram …   Wiktionary

  • foraminífer — fo|ra|mi|ní|fer Mot Pla Nom masculí …   Diccionari Català-Català

  • foraminifér — s. n., pl. foraminifére …   Romanian orthography

  • foraminifer — n. type of zooplankton, type of single celled marine organism …   English contemporary dictionary

  • foraminifer — [ˌfɒrə mɪnɪfə] noun (plural foraminifers or foraminifera ˌfɒrəmɪ nɪf(ə)rə) Zoology a single celled planktonic animal with a perforated chalky shell through which slender protrusions of protoplasm extend. [Order Foraminiferida.] Derivatives… …   English new terms dictionary

  • foraminifer — for·a·min·i·fer …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”