flux

flux
FLUX, fluxuri, s.n. 1. Fază de ridicare periodică a nivelului apei oceanelor sau a mărilor deschise, în cadrul fenomenului de maree, sub influenţa mişcării de rotaţie a Pământului şi a atracţiei Lunii şi a Soarelui. ♦ fig. Revărsare puternică, şuvoi; val1, năvală. ♢ Flux verbal = afluenţă (precipitată), torent de cuvinte în vorbirea cuiva. 2. (fiz.) Curent de particule. ♢ Flux de căldură = energie termică transferată dintr-o suprafaţă dată în unitatea de timp. Flux luminos = cantitatea de lumină pe care o emite un izvor de lumină într-o unitate de timp. Flux electric = produsul dintre inducţia electrică şi aria suprafeţei perpendiculare pe ea pe care o străbate. Flux magnetic = produsul dintre inducţia magnetică şi aria suprafeţei perpendiculare pe ea pe care o străbate. Densitate de flux = fluxul raportat la unitatea de arie. 3. (În sintagmele) Flux tehnologic = circulaţia continuă a materiei prime, a semifabricatelor etc. în succesiunea operaţiilor dintr-un proces tehnologic. Producţie în flux = formă de organizare superioară a producţiei, în cadrul căreia produsele se obţin în condiţii de adâncă divizare a procesului tehnologic. Flux de informaţie = raportul dintre cantitatea de informaţie şi timpul în care ea este transmisă. – Din fr. flux.
Trimis de romac, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

Flux ≠ reflux
Trimis de siveco, 03.08.2004. Sursa: Antonime

FLUX s. 1. v. curent. 2. v. debit.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

flux s. n., pl. flúxuri
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

FLUX fluxuri n. 1) (în opoziţie cu reflux) Fenomen natural de creştere periodică a nivelului apei din mări şi oceane (datorită atracţiei Lunii şi Soarelui). 2) fig. Creştere a intensităţii unui proces; afluenţă. 3) fiz. Curent de particule. ♢ flux de căldură cantitate de căldură emisă de o sursă într-o unitate de timp. /<fr. flux, lat. fluxus
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

FLUX s.n. 1. Creştere periodică a nivelului apei mărilor şi oceanelor sub influenţa mişcării de rotaţie a Pământului şi a atracţiei Lunii şi a Soarelui. 2. (fig.) Revărsare, creştere, şuvoi, val. 3. (fiz.) Curent. ♢ Flux luminos = cantitate de energie luminoasă emisă de un izvor de lumină într-o unitate de timp; flux electric = produsul dintre inducţia electrică şi aria suprafeţei perpendiculare pe ea pe care o străbate; flux magnetic = totalitatea liniilor de forţă care trec printr-un corp oarecare. 4. Flux tehnologic = circulaţie continuă a materiei prime, a produselor semifabricate sau fabricate într-un proces tehnologic. [cf. fr. flux, lat. fluxus].
Trimis de LauraGellner, 24.06.2006. Sursa: DN

FLUX s. n. 1. creştere periodică a nivelului apei mărilor şi oceanelor sub influenţa mişcării de rotaţie a Pământului şi a atracţiei Lunii şi a Soarelui. 2. (fig.) mare cantitate, revărsare, creştere, şuvoi, val. 3. (fiz.) curent, mişcare de particule. o flux luminos = energie radiantă emisă de un izvor de lumină într-o unitate de timp; flux electric = produs dintre inducţia electrică şi aria suprafeţei perpendiculare pe ea pe care o străbate; flux magnetic = totalitatea liniilor de forţă care trec printr-un corp oarecare. 4. flux tehnologic = succesiunea operaţiilor într-un proces tehnologic. 5. flux de informaţie = ansamblu de date, informaţii şi decizii necesare desfăşurării unei anumite operaţii sau activităţi; raportul dintre cantitatea de informaţie şi timpul în care ea este transmisă. ♢ flux de capital = transformarea, circulaţia unor fonduri băneşti dintr-o ţară în alta, ca urmare a efectuării de operaţii de decontare, împrumuturi sau transformări de depozite bancare. 6. circulaţie continuă şi uniformă a unui lichid (sânge, sevă). 7. pulbere folosită în sudura automată. (< fr. flux, lat. fluxus)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • flux — flux …   Dictionnaire des rimes

  • flux — [ fly ] n. m. • 1306; lat. fluxus « écoulement », de fluere « couler » 1 ♦ Didact. Action de couler. ⇒ écoulement. Flux artériel, veineux. Flux menstruel : les règles. Flux laminaire (d un gaz, de l air). 2 ♦ (1532) Littér. Grande quantité… …   Encyclopédie Universelle

  • Flux FM — Allgemeine Informationen Empfang analog terrestrisch Livestream Send …   Deutsch Wikipedia

  • Flux TV — Senderlogo Allgemeine Informationen Empfang …   Deutsch Wikipedia

  • Flux — (fl[u^]ks), n. [L. fluxus, fr. fluere, fluxum, to flow: cf.F. flux. See {Fluent}, and cf. 1st & 2d {Floss}, {Flush}, n., 6.] 1. The act of flowing; a continuous moving on or passing by, as of a flowing stream; constant succession; change. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • FLUX — – goldener Verkehrsknoten     Trägerschaft PostAuto Schweiz AG Patronat Verband öffentlicher Verkehr Erste Verleihung 8. November 2007 Nächste Verleihung …   Deutsch Wikipedia

  • flux — Flux, ou Fluxion, Profluuium profluuij, Fluxio. Flux de ventre, Alui profluuium, Aluus non consistens, Licentia, Diarrhoea, Pantices, Tormina, Fluxiones alui, Alui resolutio, Cita aluus. Flux de sang, Sanguinis reiectio, Fluxiones sanguinis. Les… …   Thresor de la langue françoyse

  • flux — [ flʌks ] noun 1. ) uncount a condition of continuous change: in a state of flux: The climate appears to be in a state of flux. in flux: The committee s ideas were still in flux. 2. ) count or uncount SCIENCE the rate at which matter or energy… …   Usage of the words and phrases in modern English

  • Flux — Flux, a. [L. fluxus, p. p. of fluere. See {Flux}, n.] Flowing; unstable; inconstant; variable. [1913 Webster] The flux nature of all things here. Barrow. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • flux — |us| s. m. 1. Fluxo. 2. a flux: abundantemente; a rodos; unanimemente. 3. estar a flux: ter só cartas de trunfo. 4. levar tudo a flux: não deixar escapar nada.   ‣ Etimologia: alteração de fluxo …   Dicionário da Língua Portuguesa

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”