drag

drag
DRAG, -Ă, dragi, -e, adj., subst. I. adj. 1. Care este iubit, scump, nepreţuit pentru cineva, pe care cineva îl iubeşte, îl preţuieşte. ♢ loc. vb. A prinde drag (de cineva) = a se îndrăgosti (de cineva). ♢ expr. A-i fi cuiva drag să... = a-i plăcea cuiva mult să facă ceva, a se simţi atras spre ceva. Când ţi-e lumea (sau viaţa) mai dragă, se spune când se iveşte o întâmplare neprevăzută şi neplăcută într-un moment când erai liniştit, fericit. Dragă doamne = vorba vine, ca să zic aşa; chipurile. ♦ (Substantivat, fam.) Termen cu care te adresezi unei persoane iubite sau folosit când vorbeşti despre o asemenea persoană. 2. Care exprimă iubirea, preţuirea; care este plin de afecţiune; plăcut (ochiului). Cuvinte dragi. ♢ expr. Cu dragă inimă = cu multă plăcere, foarte bucuros. II. s.m. şi f. Persoană care iubeşte pe alta de sex opus, care se află în relaţii de dragoste cu aceasta; iubit(ă). III. s.n. (pop.) Iubire, dragoste. ♢ loc. adj. Mai mare dragul = plăcut, frumos. ♢ loc. adv. Cu (mare, mult, atâta etc.) drag sau cu tot dragul = (foarte) bucuros, fericit. De drag = din (sau cu) plăcere. ♢ loc. prep. De dragul... = pentru..., din dragoste sau din prietenie pentru... ♢ expr. (Ţi-e) mai mare dragul = e o mare plăcere, desfătare (să...). – Din sl. dragŭ.
Trimis de romac, 07.04.2009. Sursa: DEX '98

Drag ≠ urât
Trimis de siveco, 18.10.2007. Sursa: Antonime

DRAG adj., s. 1. adj. iubit, îndrăgit, scump, (fig.) dulce. (Fiinţă drag.) 2. s. iubit, scump. (dragul meu!) 3. adj. iubit, îndrăgit, scump. (Lucruri drag.) 4. adj. v. afectuos.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

DRAG s. v. dragoste, iubire.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

drag adj. m., pl. dragi, art. drágii; f. drágă, g.-d. art. drágii, pl. dragi, art. drágile
Trimis de siveco, 10.01.2006. Sursa: Dicţionar ortografic

drag s. n.
Trimis de siveco, 10.03.2009. Sursa: Dicţionar ortografic

DRAG1 n. Sentiment de afecţiune faţă de cineva sau de ceva; dragoste; iubire; amor. ♢ De dragul... din dragoste pentru... /<sl. dragu
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

DRA//G2 draggă (draggi) 1) şi substantival (despre persoane) Care este (foarte) scump; la care cineva ţine (foarte) mult; iubit. ♢ A-i fi cuiva drag ca ochii din cap a iubi pe cineva foarte mult. A-i fi drag ca sarea-n ochi a nu putea suferi pe cineva. Când ţi-e lumea mai draggă când ţi-e mai bine; când eşti mai fericit. 2) Care produce plăcere; plăcut. /<sl. dragu
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

drag (drágă), adj. – Iubit, scump. sl. dragŭ "preţios" (Mikosich, Slaw. Elem., 21; Miklosich, Lexicon, 175; Cihac, II, 100); cf. bg., sb. drag, mag. drága. Vocativul m. sună dragă, ca f.; după Tiktin, această anomalie se explică prin provenienţa din n. sl. drago. – Der. drag, s.n. (amor); drag, s.m. (iubit, îndrăgostit); drăgălaş, adj. (frumos, fermecător, încîntător); drăgălăşenie (var. drăgălăşie), s.f. (farmec, atracţie, graţie); drăguţ, adj. (amabil; drăgălaş; s.m., îndrăgostit); drăgălău (var. sdrăngălău), s.m. (crai, curtezan), termen depreciativ, der cu un suf. expresiv (Iordan, BF, VII, 244); îndrăgi, vb. (a iubi); îndrăgosti, vb. refl. (a prinde drag de cineva). Aceleiaşi rădăcini pare a-i aparţine Drăgaică, s.f. (larve; iele; sînziană (sânziană), Galium Verum, plantă care protejează împotriva larvelor; sărbătoare de 24 iunie; dans tipic), care ar putea fi un eufemism bazat pe drag, cu suf. -oaică, ca strigoaică (etimon necunoscut, după Tiktin şi Candrea; din bg. dragaika după Conev 58 şi 104 şi Scriban; dar cuvîntul bg. poate proveni din rom.). Drăgănele, s.f. pl. (farmece, atracţie; varietate de struguri), provine din sb. draganela, dragunela, în privinţa celui de-al doilea sens, pare der. internă de la drag cu primul. Nu este clară der. de la dragavei, s.m. (măcriş, Rumex crispus); după Tiktin, ar fi în legătură cu sb. draga "vale". cf. dragoste.
Trimis de blaurb, 14.11.2008. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • drag — drag …   Dictionnaire des rimes

  • Drag-On — Saltar a navegación, búsqueda Drag On Información personal Nombre real Mel Jason Smalls Nacimiento 4 de enero de 1979 (30 años) Orige …   Wikipedia Español

  • drag — queen [ dragkwin ] ou drag [ drag ] n. f. • v. 1990; empr. angl., de to drag « traîner », à cause de la robe longue, et queen « reine » ♦ Anglic. Travesti masculin vêtu de manière recherchée et exubérante. Des drag queens. ● drag nom masculin… …   Encyclopédie Universelle

  • drag — /drag/, v., dragged, dragging, n., adj. v.t. 1. to draw with force, effort, or difficulty; pull heavily or slowly along; haul; trail: They dragged the carpet out of the house. 2. to search with a drag, grapnel, or the like: They dragged the lake… …   Universalium

  • Drag — Drag, n. [See {Drag}, v. t., and cf. {Dray} a cart, and 1st {Dredge}.] 1. The act of dragging; anything which is dragged. [1913 Webster] 2. A net, or an apparatus, to be drawn along the bottom under water, as in fishing, searching for drowned… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • drag — [dræg] verb [transitive] COMPUTING to move words, pictures etc across a computer screen by pulling them along with the mouse: • Either drag and drop the page into a message or choose Send Page from under the File menu. * * * Ⅰ. drag UK US /dræg/… …   Financial and business terms

  • drag — [drag] vt. dragged, dragging [ME draggen < ON draga (or OE dragan): see DRAW] 1. to pull or draw with force or effort, esp. along the ground; haul 2. a) to move (oneself) with effort b) to force into some situation, action, etc …   English World dictionary

  • Drag — Drag, v. t. [imp. & p. p. {Dragged}; p. pr. & vb. n. {Dragging}.] [OE. draggen; akin to Sw. dragga to search with a grapnel, fr. dragg grapnel, fr. draga to draw, the same word as E. draw. ? See {Draw}.] 1. To draw slowly or heavily onward; to… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Drag-On — Birth name Mel Jason Smalls Born January 4, 1979 (1979 01 04) (age 32) Origin Bronx, New York City United States Genres …   Wikipedia

  • Drag It Up — Studio album by Old 97 s Released July 27, 2004 …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”