din

din
DIN prep. I. (Cu sens local) 1. (Introduce un atribut care arată locul unde se află cineva sau ceva, unde se întâmplă ceva) Oglinda din perete. 2. (Introduce un complement care arată punctul de plecare) A ieşit din casă. ♦ (În corelaţie cu prep. "în", arată succesiunea în spaţiu de la un loc la altul de acelaşi fel) Sărea din piatră în piatră. 3. (Introduce un complement sau un atribut care arată originea, provenienţa) Medicament extras din plante.Din jos de... = mai jos de...; dincolo de... Din sus de... = mai sus de... II. (Cu sens temporal) 1. (Introduce un complement care arată momentul existenţei, timpul când se petrece o acţiune) Îl striga din mers. 2. (Introduce un complement care indică punctul de plecare în timp) Din tinereţe. III. (Cu sens partitiv) Dintre. Într-una din zile. IV. (Introduce un complement de cauză) A greşit din neglijenţă. v. (Introduce un complement de mod) Povesteşte din amintire. VI. (Introduce un complement instrumental) Bate din palme. VII. (Construcţia prepoziţională indică materia din care este făcut un lucru) Mămăligă din făină necernută. VIII. (Introduce un complement indirect care arată obiectul unei prefaceri. al unei schimbări) Ei fac din noapte zi. IX. (pop.; introduce un complement de relaţie) În ce priveşte, în privinţa. Din glume îi întrece pe toţi.De4 + în.
Trimis de LauraGellner, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

Din ≠ în
Trimis de siveco, 03.08.2004. Sursa: Antonime

DIN prep. 1. (local) (înv.) ot. (Eftimie din Bistriţa.) 2. (local) dinspre. (din apus venea un călăreţ.) 3. (local) dintru. (Vine din acel colţ îndepărtat de ţară.) 4. (temporal) dintre. (În una din zile.) 5. (temporal) dintru. (O întâmplare din acea seară.) 6. (arată natura, provenienţa) de. (Masă din brad.) 7. (partitiv) dintre, între, printre. (Cel mai bun din toţi.) 8. (partitiv) dintru. (Ştie multe din ale vieţii.) 9. (instrumental) cu. (Pocneşte din bici.)
Trimis de siveco, 05.08.2004. Sursa: Sinonime

din prep.
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

din afáră loc. prep.
Trimis de siveco, 05.07.2005. Sursa: Dicţionar ortografic

din afáră (din exterior) prep. adv. (partea din afară)
Trimis de siveco, 11.12.2008. Sursa: Dicţionar ortografic

din cále-afáră loc. adv. (tempo rapid)
Trimis de siveco, 21.11.2007. Sursa: Dicţionar ortografic

DIN prep. 1) (exprimă un raport spaţial) A coborî din maşină. A veni din sat. 2) (exprimă un raport temporar) Producţia din anul trecut.Din când în când uneori; câte odată. Din an în an la interval de un an. Din clipă sau din moment în timpul cel mai apropiat. 3) (indică materia) Compot din cireşe. Încălţăminte din piele naturală. 4) (exprimă un raport partitiv) Unii din ei s-au întors acasă. 5) (exprimă un raport de mod) Lucrează din toată inima. Cântă din suflet. 6) (exprimă un raport cauzal) A greşit din neatenţie. 7) (exprimă un raport instrumental) Cântă din fluier. Tragere din tun. 8) (exprimă un raport relaţional) În privinţa; cât priveşte. Nu-l întrece din glume. 9) (exprimă un raport de origine, de provenienţă) Se dezvoltă din molecule. Obicei din copilărie. 10) (exprimă un raport cantitativ) Au plecat opt din doisprezece. /de + în
Trimis de siveco, 26.01.2009. Sursa: NODEX

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • din — din·der; din·er; din·er·gate; din·gaan s; din·gi·ly; din·gi·ness; din·gle·bird; din·go; din·gus; din·ich·thys; din·ka; din·ky di; din·le; din·mont; din·na; din·ner; din·or·nis; din·or·ni·thid; din·or·nith·i·dae; din·some; DIN; ela·i·din;… …   English syllables

  • DIN — (сокр.)  нем. Deutsches Institut für Normung e.V.  Немецкий институт по стандартизации. Логотип DIN Главной задачей DIN является разработка нормативно техн …   Википедия

  • Din — or Din or din can have several meanings: A din is a loud noise. Dīn, an Arabic term meaning religion or way of life . Din (Kabbalah) is one of the ten aspects of the Ein Sof in Kabbalah (more commonly known as Gevurah ). DIN is the abbreviated… …   Wikipedia

  • Din — steht als Abkürzung für ehemals „Deutsche Industrie Norm“ des Deutschen Normausschusses e. V., heute siehe DIN Norm Deutsches Institut für Normung Dinslaken, ehemaliges deutsches Autokennzeichen Din ist der Familienname folgender Personen: Ahmad… …   Deutsch Wikipedia

  • Din — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

  • din — n Din, uproar, pandemonium, hullabaloo, babel, hubbub, clamor, racket mean a disturbing or confusing welter of sounds or a scene or situation marked by such a welter of sounds. Din emphasizes the distress suffered by the ears and the completely… …   New Dictionary of Synonyms

  • din — diñ interj., dìn dzin, dan: Din din diñ varpelis suskambėjo Š. Diñ dan, diñ dan – danguj dūšia, kūns po žemės (apie varpų skambinimą) Krkl. Dìn dilìn, dìn dilìn skambina varpais Grž. Vieni žmogaus kaulai eina ir barškina į kits kitą –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • DIN — DIN® <Abkürzung für Deutsche Industrie Norm> (Verbandszeichen des Deutschen Instituts für Normung e. V.); DIN lang (Bezeichnung für ein Papierformat); mit einer Nummer zur Bezeichnung einer Norm (z. B. DIN 16 511) und bei Kopplungen (z. B.… …   Die deutsche Rechtschreibung

  • DIN — [ din ] n. m. inv. • XXe; acronyme de l all. Deutsche I ndustrie Norm « normalisation industrielle allemande » ♦ Photogr. Échelle DIN : échelle de sensibilité des émulsions photographiques. ⇒ ASA. ⊗ HOM. Dyne. ● din Mot arabe signifiant jugement …   Encyclopédie Universelle

  • Din — (рекурсивный акроним Din is noise)  свободное программное обеспечение для создания музыкальных импровизаций, программно музыкальный инструмент для операционной системы GNU/Linux. Пользователь использует «мышь» для изменения высоты тона… …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”