didactic

didactic
DIDÁCTIC, -Ă, didactici, -e, adj., s.f. 1. adj. De sau pentru învăţământ, relativ la învăţământ. ♦ Care este menit să instruiască. Literatură didactică. ♦ (Peior (peiorativ).) Arid, sec. 2. s.f. Parte a pedagogiei care se ocupă cu principiile şi metodele predării materiilor de învăţământ şi cu organizarea învăţământului. – Din fr. didactique.
Trimis de RACAI, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

DIDÁCTIC adj. 1. v. şcolar. 2. v. pedagogic.
Trimis de siveco, 09.03.2008. Sursa: Sinonime

didáctic adj. m., pl. didáctici; f. sg. didáctică, pl. didáctice
Trimis de siveco, 09.03.2008. Sursa: Dicţionar ortografic

DIDÁCTI//C didacticcă (didacticci, didacticce) 1) Care ţine de didactică; propriu didacticii. Literatură didacticcă. Principiu didactic. 2) Care participă la procesul de învăţământ; încadrat în procesul de instruire şi educaţie. Corp didactic. Cadre didacticce. 3) Care îşi asumă în mod pretenţios dreptul de a da învăţăminte; cu pretenţii de mentor. 4) fig. (despre scrieri) Care este lipsit de originalitate; fără caracter original; arid. /<fr. didactique
Trimis de siveco, 09.03.2008. Sursa: NODEX

DIDÁCTIC, -Ă adj. De învăţământ, referitor la învăţământ. ♢ Corp didactic = totalitatea cadrelor din învăţământ. ♦ Destinat instrucţiei, instruirii. ♦ (peior.) Arid, sec. [< fr. didactique, cf. gr. didaktikos < didaskein – a învăţa].
Trimis de LauraGellner, 09.03.2008. Sursa: DN

DIDÁCTIC, -Ă I. adj. de, pentru învăţământ, referitor la învăţământ. ♢ destinat instruirii. o literatură didactică = gen de literatură care îşi propune să instruiască, să informeze, să educe moral. ♢ (peior.) arid, sec. II. s. f. disciplină pedagogică care studiază principiile şi metodele de învăţământ. (< fr. didactique, gr. didaktikos)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Didactic — Di*dac tic, Didactical Di*dac tic*al, a. [Gr. ?, fr. ? to teach; akin to L. docere to teach: cf. F. didactique. See {Docile}.] 1. Fitted or intended to teach; conveying instruction; preceptive; instructive; teaching some moral lesson; as,… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Didactic — Di*dac tic, n. A treatise on teaching or education. [Obs.] Milton. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • didactic — I adjective academic, adapted to teach, curricular, edifying, educating, educational, educative, enlightening, enriching, erudite, expository, fitted to teach, informational, informative, instructional, instructive, intended for instruction,… …   Law dictionary

  • didactic — 1650s, from Fr. didactique, from Gk. didaktikos apt at teaching, from didaktos taught, pp. of didaskein teach, from PIE root *dens wisdom, to teach, learn. Related: Didactically; didacticism …   Etymology dictionary

  • didactic — [adj] educational academic, advisory, donnish, edifying, enlightening, exhortative, expository, homiletic, hortative, instructive, moral, moralizing, pedagogic, pedantic, preachy, preceptive, schoolmasterist, sermonic, sermonizing, teacherish,… …   New thesaurus

  • didactic — ► ADJECTIVE ▪ intended to teach or give moral instruction. DERIVATIVES didactically adverb didacticism noun. ORIGIN Greek didaktikos, from didaskein teach …   English terms dictionary

  • didactic — [dī dak′tik; ] also [ didak′tik] adj. [Gr didaktikos, apt at teaching < didaskein, to teach, prob. redupl. < IE base * dens , wisdom, to teach, learn > Avestan dīdainghē, I am taught] 1. used or intended for teaching or instruction 2.… …   English World dictionary

  • didactic —    Something which is intended to instruct. Sometimes, to be morally instructive. Didaktikos is a Greek word that means apt at teaching. It comes from didaskein, meaning to teach. Something didactic does just that: teaches or instructs. Didactic… …   Glossary of Art Terms

  • didactic — [[t]daɪdæ̱ktɪk[/t]] 1) ADJ GRADED Something that is didactic is intended to teach people something, especially a moral lesson. [FORMAL] In totalitarian societies, art exists for didactic purposes. 2) ADJ GRADED Someone who is didactic tells… …   English dictionary

  • didactic — didactically, adv. didacticism, n. /duy dak tik/, adj. 1. intended for instruction; instructive: didactic poetry. 2. inclined to teach or lecture others too much: a boring, didactic speaker. 3. teaching or intending to teach a moral lesson. 4.… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”