debilitate

debilitate
DEBILITÁTE, debilităţi, s.f. Faptul de fi debil; stare de slăbiciune a organismului, însoţită de scăderea rezistenţei la eforturi şi la boli, datorită subnutriţiei, unor boli cronice etc. ♢ Debilitate mintală = formă de înapoiere mintală, mai puţin gravă decât idioţia sau imbecilitatea, în care individul nu poate depăşi însuşirea cunoştinţelor corespunzătoare primelor patru clase elementare. – Din fr. débilité, lat. debilitas, -atis.
Trimis de claudia, 21.10.2007. Sursa: DEX '98

DEBILITÁTE s. slăbănogeală, slăbiciune, şubrezenie, (înv.) slăbănogie. (O stare de debilitate alarmantă.)
Trimis de siveco, 05.08.2004. Sursa: Sinonime

debilitáte s. f., g.-d. art. debilităţii; pl. debilităţi
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

DEBILIT//ÁTE debilitateăţi f. 1) Stare de debil; slăbiciune fizică extremă. 2) Stare de insuficienţă mintală; înapoiere mintală. /<fr. debilité, lat. debilitas, debilitateatis
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

DEBILITÁTE s.f. Slăbiciune. ♢ Debilitate mintală = tulburare congenitală caracterizată printr-o dezvoltare tardivă şi incompletă a inteligenţei; înapoiere mintală. [cf. fr. débilité, lat. debilitas].
Trimis de LauraGellner, 30.04.2006. Sursa: DN

DEBILITÁTE s. f. stare de slăbire a organismului. o debilitate mintală = formă uşoară de oligofrenie constând în dezvoltarea tardivă şi incompletă a inteligenţei. (< fr. débilité, lat. debilitas)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Debilitate — De*bil i*tate, v. t. [imp. & p. p. {Debilitated}; p. pr. & vb. n. {Debilitating}.] [L. debilitatus, p. p. of debilitare to debilitate, fr. debilis. See {Debility}.] To impair the strength of; to weaken; to enfeeble; as, to debilitate the body by… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • debilitate — I verb cripple, denature, deprive of strength, devitalize, emasculate, enervate, enfeeble, eviscerate, exhaust, impair, incapacitate, injure, lessen, make feeble, make languid, reduce, render weak, sap the strength of, undermine, weaken II index… …   Law dictionary

  • debilitate — (v.) 1530s, from L. debilitatus, pp. of debilitare to weaken, from debilis weak (see DEBILITY (Cf. debility)). Related: Debilitated; debilitating …   Etymology dictionary

  • debilitate — enfeeble, *weaken, undermine, sap, cripple, disable Analogous words: impair, *injure, damage, harm, hurt, mar, spoil Antonyms: invigorate Contrasted words: energize, *vitalize: *renew, restore, rejuvenate, refresh …   New Dictionary of Synonyms

  • debilitate — [v] incapacitate attenuate, blunt, cripple, devitalize, disable, enervate, enfeeble, eviscerate, exhaust, extenuate, harm, hurt, injure, mar, prostrate, relax, sap, spoil, unbrace, undermine, unstrengthen, weaken, wear out; concepts 240,246 Ant.… …   New thesaurus

  • debilitate — ► VERB ▪ severely weaken. DERIVATIVES debilitation noun. ORIGIN Latin debilitare, from debilis weak …   English terms dictionary

  • debilitate — [dē bil′ə tāt΄, dibil′ə tāt΄] vt. debilitated, debilitating [< L debilitatus, pp. of debilitare, to weaken < debilis, weak, not strong < de (see DE ) + deriv. of IE base * bel , strong > Gr belteros, better] to make weak or feeble;… …   English World dictionary

  • Debilitate — To impair the strength or to enfeeble. A chronic progressive disease may debilitate a patient. So may, temporarily, a major surgical procedure. In both cases the weakness is pervasive. Weakness in an arm or leg following the removal of a cast is… …   Medical dictionary

  • debilitate — [[t]dɪbɪ̱lɪteɪt[/t]] debilitates, debilitating, debilitated 1) VERB: usu passive If you are debilitated by something such as an illness, it causes your body or mind to become gradually weaker. [FORMAL] [be V ed by n] Stewart took over yesterday… …   English dictionary

  • debilitate — UK [dɪˈbɪlɪteɪt] / US [dɪˈbɪlɪˌteɪt] verb [transitive, usually passive] Word forms debilitate : present tense I/you/we/they debilitate he/she/it debilitates present participle debilitating past tense debilitated past participle debilitated formal …   English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”