deal

deal
DEAL, dealuri, s.n. 1. Formă de relief pozitivă care se prezintă ca o ridicătură a scoarţei pământului mai mică decât muntele, dar mai mare decât colina. ♢ loc. adv. La deal = în sensul urcuşului, în sus. ♢ loc. prep. (De) la deal de... = mai sus de..., în sus de... ♢ expr. (fam.) Dă la deal, dă la vale = se sileşte în toate chipurile, încearcă toate posibilităţile. Greu la deal şi greu la vale = oricum faci, e tot greu. Ce mai la deal, la vale = a) ce să mai lungim vorba de pomană, ce mai încoace şi încolo, e inutil să mai discutăm; b) să spunem lucrurilor pe nume. Deal cu deal se întâlneşte, dar (încă) om cu om, se spune cu ocazia unei întâlniri neaşteptate, sau în nădejdea unei revederi posibile. 2. (reg.) Regiune de vii; vie, podgorie. ♢ Zonă a ogoarelor. – Din sl. dĕlŭ.
Trimis de claudia, 22.10.2008. Sursa: DEX '98

Deal ≠ vale
Trimis de siveco, 18.02.2009. Sursa: Antonime

deal s. n., pl. deáluri
Trimis de siveco, 04.04.2009. Sursa: Dicţionar ortografic

DEAL dealuri n. 1) Ridicătură de teren mai joasă decât muntele, având înălţimea între 200 şi 800 metri. ♢ Ce mai la deal la vale a) la ce bun atâta vorbă; b) să discutăm la obiect, spunând lucrurilor pe nume. La deal în sus; înspre culme. 2) fam. Teren arabil din împrejurimile unei localităţi rurale. A pleca la deal. [Monosilabic] /<sl. dĕlu
Trimis de siveco, 01.02.2007. Sursa: NODEX

deal (deáluri), s.n.1. Colină, formă de vîrf ca o ridicătură de pămînt. – 2. (arg.) Temniţă. – Mr. deal. sl. dĕlŭ (Miklosich, Slaw. Elem., 22; Cihac, II, 92; Tiktin; Conev 38), cf. bg. dijel. – Der. deluros, adj. (accidentat); delean(-ncă), adj. (care locuieşte în regiunea dealurilor). cf. deli. După Miklosich, Wander., 10, din rom. provine rut. dil’.
Trimis de blaurb, 14.11.2008. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • DEAL — Создатель: Кнудсен, Ларс …   Википедия

  • Deal — bezeichnet Deal (Kent), Stadt in der Grafschaft Kent, England Deal (Alba), Ort im Kreis Alba, Rumänien DEAL (Data Encryption Algorithm with Larger blocks), einen kryptographischen Algorithmus im Englischen („handeln“) und als Anglizismus: den… …   Deutsch Wikipedia

  • Deal — may refer to: Deal (song), a song by Tom T. Hall Deal, a song from Jerry Garcia s 1972 album, Garcia Deal (automobile), an automobile built in Jonesville, Michigan, from 1905 to 1911 Deal, Kent, a town in Kent, England Deal, New Jersey, a Borough …   Wikipedia

  • Deal — (d[=e]l), n. [OE. del, deel, part, AS. d[=ae]l; akin to OS. d[=e]l, D. & Dan. deel, G. theil, teil, Icel. deild, Sw. del, Goth. dails. [root]65. Cf. 3d {Dole}.] 1. A part or portion; a share; hence, an indefinite quantity, degree, or extent,… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • deal — Ⅰ. deal [1] ► VERB (past and past part. dealt) 1) distribute (cards) to players for a game or round. 2) (deal out) distribute or apportion. 3) take part in commercial trading of a commodity. 4) informal buy and sell illegal drugs …   English terms dictionary

  • DEAL — Un tour de DEAL avec Ej un bloc DES Résumé …   Wikipédia en Français

  • Deal — Deal, v. i. 1. To make distribution; to share out in portions, as cards to the players. [1913 Webster] 2. To do a distributing or retailing business, as distinguished from that of a manufacturer or producer; to traffic; to trade; to do business;… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • deal — deal1 [dēl] vt. dealt, dealing [ME delen < OE dǣlan, to divide, share, akin to Ger teilen: see DEAL2] 1. to portion out or distribute 2. to give; administer [to deal someone a blow ] ☆ 3. Slang to sell (illegal drugs) …   English World dictionary

  • Deal$ — is a dollar store chain in the midwest and southeast United States. It was acquired by Save A Lot in 2002 and by Dollar Tree in 2006. There are 138 Deal$ stores across many U.S. states, most of them are located in Missouri, mostly in and around… …   Wikipedia

  • DEAL — Round function of DEAL General Designers Lars Knudsen First published 1998 …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”